Uutinen - 16.12.2014 klo 10.55

Uusi opas luotsaa kaupan esimiehiä

Esimiehenä kaupan alalla -opas kertoo vinkkejä hyvään esimiestyöhön ja työssä jaksamiseen. Aineistona on haastatteluista ja kyselyistä saatu tutkimustieto.

Kaupan esimiestyö vaatii monenlaista osaamista. Vaihtelevat aukioloajat, tiuhaan vaihtuvat tuotteet, tulosseuranta ja työvälineiden tekninen kehitys luovat myymälätyölle omanlaiset vaatimuksensa. Esimiehen tehtävänä on huolehtia työntekijöidensä työhyvinvoinnista ja varmistaa tuloksellinen myymälätyö.

Työterveyslaitoksen uusi opas Esimiehenä kaupan alalla kertoo vinkkejä hyvään esimiestyöhön sekä työssä jaksamiseen. Opas jakaa tietoa ja kokemuksia kaupan alan esimiestyön vaatimuksista sekä näihin liittyvistä ratkaisuista. Sitä voi käyttää tukena kaupan alan keskustelu- ja koulutustilaisuuksissa.

Opas jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa keskittyy esimiehen rooliin ja tehtäviin työnantajan edustajana. Siinä kerrotaan, mitä esimies voi ja mitä hänen kuuluu tehdä huolehtiakseen niin työskentelyn sujuvuudesta ja tuloksellisuudesta myymälässä, työntekijöidensä hyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja osaamisen kehittämisestä läpi koko työuran. Toinen osa keskittyy esimiehen omaan jaksamiseen ja siihen, mitä hän itse voi tehdä oman hyvinvointinsa eteen.

Aineistona on haastatteluista ja kyselyistä saatu tutkimustieto. Haastatteluita on käyty noin 30 eri tasolla toimivan esimiehen kanssa, minkä lisäksi on käyty keskusteluja esimiesten yhteisessä työpajassa. Kyselyyn taas vastasi lähes tuhat vähittäiskaupan myymälätyötä tekevää esimiestä tai työntekijää.

Oppaan perustana olevan tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat PAM, Kaupan liitto, HOK Elanto, Lidl Suomi ja Suomen Lähikauppa. Rahoitus on Työsuojelurahastolta.

Opas: Esimiehenä kaupan alalla (pdf)

Oppaan lopusta löytyy koosteet seuraavista aiheista:

Toimivat työaikajoustot kaupassa
Menestynyt myymälä ja osallistava esimiestyö
Kaupan ala – monikulttuurinen työpaikka
Kaupan ala – kaiken ikäisten työpaikka
Esimiestyön vaatimukset ja voimavarat
Myymälätyön vaatimukset ja voimavarat
Kaupan ala – alku nuoren työuralle
Väkivalta ja uhkatilanteet myymälätyössä

Lisää aiheesta:

Tutkimus: Kaupan alalla työskentelevien maahanmuuttajien kokemukset työelämästä myönteisiä

Alle puolet työntekijöistä kokee voivansa vaikuttaa työvuoroihinsa kaupan alalla

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat