Uutinen - 08.12.2015 klo 15.26

Kolmikantainen työryhmä valmistelemaan paikallisen sopimisen lainmuutoksia

Hallitus asettaa kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan paikallista sopimista ja henkilöstön asemaa edistävää lainsäädäntöä. SAK:n mukaan uudistukseen liittyy sekä mahdollisuuksia että uhkia.

Elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk) mukaan työehtosopimusten puitteissa tapahtuva paikallinen sopiminen otetaan lainvalmistelussa huomioon ensisijaisena paikallisen sopimisen muotona.

- Työtä jatketaan sopimusyhteiskunnan hengessä. Paikallinen sopiminen ja henkilöstön asema kulkevat käsi kädessä, ja se on ehto luottamuksen vahvistamiselle yrityksissä, Rehn sanoi tiedotustilaisuudessa tiistai-iltapäivänä.

Työryhmä valmistelee myös muutokset työsopimuslakiin, työaikalakiin, vuosilomalakiin ja opintovapaalakiin, joilla turvataan yleissitovaa työehtosopimusta noudattavalle eli järjestäytymättömälle työnantajalle yhtäläiset mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen työehtosopimuksen paikallista sopimista koskevien määräysten perusteella. Työn pohjana on selvitysmies Harri Hietalan lokakuussa julkaistu raportti.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps) mukaan myös palkkausta koskevissa asioissa on tarkoitus lisätä paikallista sopimista.

- On olemassa perälauta – palkoista ei ole pakko sopia paikallisesti, jos siihen ei ole halua tai kykyä. Sopiminen on sopimista, ei sanelua. On myös turvattava se, että tasapuolisuus toteutuu, Lindström sanoi.

- Koko homman clue on luottamus. Se on ehdoton edellytys. Sen rakentaminen vie pitkään, ja sen voi menettää hetkessä, Lindström lisäsi.

SAK arvioi, että paikallisen sopimisen uudistukseen liittyy sekä mahdollisuuksia että uhkia.

– Uudistus ei saa lisätä yritysten välistä kilpailua niin, että työntekijöiden työehtoja poljetaan. Vaarana voi olla myös ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö ja työnantajan sanelupolitiikan vahvistuminen, SAK:n työehtoasioiden päällikkö Annika Rönni-Sällinen arvioi.

Rönni-Sällinen painottaa, että paikallisen sopimisen lisääminen ei saa tarkoittaa palkka-alea. SAK:n lähtökohtana onkin, että paikallista sopimista lisätään työehtosopimusten kautta.

– Lainsäädännöllä ei voi luoda ohituskaistaa, joka mitätöi työehtosopimukset työntekijöiden vähimmäisehtojen turvaajana.

Jotta sopiminen paikallisesti toimii, palkansaajat tarvitsevat lisää edustuksellisia oikeuksia ja koulutusta.

– Hyvä, että työryhmän listalla on uudistusta tasapainottamassa henkilöstön aseman vahvistaminen, Rönni-Sällinen toteaa.

Työryhmän tulee saada työ valmiiksi 15. maaliskuuta. Sen jälkeen lakiluonnos lähtee lausunnoille. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa 2016. Tavoitteena on, että muutokset voivat astua voimaan syyskuussa 2016.

Työryhmää johtaa työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Pekka Timonen. Työryhmässä on edustus valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, oikeusministeriöstä, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Suomen Yrittäjistä, Kuntatyönantajista, Valtion työmarkkinalaitoksesta, SAK:sta, STTK:sta ja Akavasta. Asiantuntijajäsenenä toimii Kirkon työmarkkinalaitos.

 

Suosituimmat