Uutinen - 26.02.2016 klo 12.26

Naisten työmarkkina-asemaa on parannettava joustavalla perhevapaajärjestelmällä

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selinin mielestä perhevapaan aikana työskentely on kannatettavaa työelämäkontaktin säilyttämiseksi. Suomen nykyinen perhevapaajärjestelmä ei kuitenkaan kannusta työssäkäyntiin riittävästi.

- PAM ei missään nimessä vastusta työssä käymistä perhevapaan aikana. Työn avulla voidaan vaikuttaa ammattitaidon ylläpitämiseen ja siten vanhemman työmarkkina-asemaan. Perhevapaajärjestelmämme ei kuitenkaan tue matalapalkkaisten töiden vastaanottamista perhevapaan aikana, Selin sanoo.

Ansiosidonnainen vanhempainpäiväraha turvaa perheiden taloutta vapaan aikana. Jos vanhempainvapaalla tehdään satunnaisesti töitä, maksetaan minimipäivärahaa eli vähimmäispäivärahan mukaisesti siitä huolimatta, kuinka paljon tai vähän työtä tekee. Tekemällä matalasti palkattua työtä vanhempainvapaan aikana päivärahasta voi menettää ison osan.

- Äitiys-, isyys-, vanhempainvapaa ja hoitovapaa ovat kaikki tärkeä osa tasa-arvopolitiikkaa. PAMin näkemyksen mukaan naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi perhevapaiden tulisikin jakautua selvästi nykyistä tasaisemmin naisten ja miesten välillä.

- Monessa perheessä joudutaan elämään kädestä suuhun, jolloin joka eurolla on merkitystä perheen toimeentulon kannalta. Perhevapaajärjestelmämme tarvitsee uudistusta, jotta erilaiset työsuhteet pystytään huomioimaan aiempaa paremmin ja tekemään työskentelystä kannustavampaa, Selin lisää.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat