Uutinen - 09.02.2016 klo 14.57

PAMin verkkosivut saivat hyvän arvosanan

Käyttäjien kokemukset PAMin ja PAM-lehden sivuista ovat hyviä, mutta kuten aina, muutostoiveitakin löytyy.

PAMin ja Pam-lehden verkkosivujen käyttäjiltä kysyttiin tammikuussa käyttökokemuksia sivustoista. Käyttäjäkysely toteutettiin käytettävyyteen keskittyneen Adagen kanssa. Tarkoituksena oli saada tietoa sivuston käyttäjistä ja heidän kokemuksistaan palvelusta.

Vastaajia oli yhteensä 496. Heistä reilu puolet käyttää sivuja kuukausittain tai harvemmin. Useamman kerran viikossa käy reilu kolmannes.

Sen perusteella, mitä vastaajat kertoivat käyttökokemuksistaan, voidaan päätellä, että sivusto palvelee hyvin käyttäjiä. Jopa 96 % vastanneista ilmoitti, että hän yleensä löytää sivustolta etsimänsä. Lisäksi 94 % vastaajista sanoi, että sivusto palvelee heidän tarpeitaan hyvin tai melko hyvin. Yli 80 % sanoi, että tietoa on sivustolla riittävästi ja sivusto on hyödyllinen ja luotettava. Kriittisemmin vastaajat suhtautuivat sivuston selkeyteen, innostavuuteen sekä uusien jäsenien houkuttelevuuteen.

Kaiken kaikkiaan sivusto sai kiitettävän kouluarvosanan 42 %:lta vastaajista. Keskiarvoksi sivusto sai "hyvä" eli 8,2.

Parhaana asiana sivustolla mainittiin muun muassa ajantasaisuus, monipuolisuus, helppokäyttöisyys, hyvin löytyvät tessit ja palkat, erilaiset oikopolut sisältöön ja sähköisen asioinnin mahdollisuus. Ulkoasua osin kehuttiin, osin moitittiin - erityisesti etusivun monia laatikoita ja värejä pidettiin sekavina. Sekavuus mainittiin useamminkin heikkoutena. Käyttäjät kaipasivat lisää myös tietoa tessien tulkinnoista ja oikeuden päätöksistä ja parempaa hakua. Myös chateista tai keskustelupalstoista esitettiin joitakin toiveita. Osa käyttäjistä kokee kirjautumiset palveluihin vaikeiksi.

Pam.fi-sivuston lisäksi kysyttiin erikseen Pam-lehden käytöstä. Vastaajista 78 % piti lehden juttuja selkeinä ja ymmärrettävinä. Lehden ulkoasua pidettiin miellyttävänä (69 % vastaajista) ja sisältöä monipuolisena (68 % vastaajista). Lehden kokonaisuudesta saa 67 %:n mielestä hyvän käsityksen siitä, mitä työelämässä palvelualoilla tapahtuu. Hieman varauksellisempia arvioita saivat juttujen kiinnostavuus ja oman alan uutisten määrä.

Kaikkien vastaajien kesken arvottiin 2 kpl 100 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat