Uutinen - 07.04.2016 klo 15.49

Vuosilomalakiin tuli kaksi muutosta huhtikuun alussa

Lomalla sairastamiseen tuli kuuden päivän omavastuu, ja perhevapaan lomakertymä pieneni. Muutokset astuivat voimaan 1.4.2016.

Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osa alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Lakiin tuli nyt uutena maksimissaan 6 päivän omavastuu. Tämä koskee työntekijöitä, jotka ovat 1.4.2015–31.3.2016 ansainneet vuosilomaa yli 24 päivää.

Omavastuu ei voi EU:n työaikadirektiivistä johtuen koskea 24 päivää lyhyempiä vuotuisia vuosilomia. Jos työntekijä on esimerkiksi ansainnut 26 päivää vuosilomaa, omavastuupäiviä voi olla 2.

Jos työntekijä sairastuu vuosilomalla, hänen on aina syytä ilmoittaa sairaudesta työnantajalleen ja pyytää vuosiloman siirtoa sekä toimittaa luotettava selvitys työkyvyttömyydestä. Omavastuupäivät voivat tulla täyteen kerralla, tai ne voivat kulua yksittäisinä päivinä. Työehtosopimuksissa on määräyksiä, jotka saattavat muuttaa lain voimaantulon ajankohtaa.

Perhevapaan lomakertymä pienenee

Toisena muutoksena vuosilomalakiin tuli äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan vuosilomakertymän pieneneminen niin, että lomaa kertyy vapaan aikana enintään kuuden kuukauden ajalta. Vuosilomaa kerryttävää työssäolonveroista aikaa on enintään 156 arkipäivää (6 kk) äitiys- ja vanhempainvapaasta sekä vastaavasti isyys- ja vanhempainvapaasta. Jos äiti ja isä jakavat vanhempainvapaan, voi vuosilomaa kertyä koko vanhempainvapaan ajalta.

Työssäolon veroinen aika koskee kutakin synnytystä tai adoptiota, lomanmääräytysmisvuoden vaihtumisella ei ole merkitystä.

Muutos koskee äitiysvapaita, jotka alkavat 1.4.2016 jälkeen. Jos äidin ensimmäinen äitiysvapaapäivä on ennen sitä, määräytyy kaikki tämän lapsen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata koskevat vuosilomaoikeudet vanhan lain mukaan.

Lakitekstit:

25 § (18.3.2016/182) Työkyvyttömyys vuosiloman alkaessa ja aikana

7 § Työssäolon veroinen aika

 

Suosituimmat