Uutinen - 26.05.2016 klo 00.00

PAMin kysely: Sairausloman omailmoitus yleistä palvelualoilla

Sairauspoissaolon omailmoituskäytännön piirissä on PAMin teettämän kyselyn mukaan yli puolet palvelualojen työntekijöistä. Kaikista palkansaajista omailmoituskäytännön piirissä on yli 70 %. PAMin mielestä käytännön levittäminen kaikkiin palvelualojen työpaikkoihin on työntekijöiden tasapuolista kohtelua.

Palvelualojen ammattiliitto selvitti kevään aikana liiton luottamushenkilöille teettämällään kyselyllä, kuinka yleistä sairausloman omailmoituskäytäntö on pamilaisilla työpaikoilla. Vastauksien mukaan sairausloman omailmoituskäytäntö on jo hyvin yleistä. Yli puolessa (57 %) vastaajien työpaikoista mahdollistetaan lyhyestä sairauslomasta johtuvan poissaolon ilmoittaminen joustavasti ilman lääkärissäkäyntiä.

Sairauspoissaolojen vähentäminen merkitsee paljon tuottavuudelle. Myös EK:n asiantuntijalääkäri Jan Schug on todennut, että kokemukset sairauksien omailmoitusmenettelyistä ovat voittopuolisesti positiivisia. PAMin työympäristöasiantuntija Seija Virta on hänen kanssaan samaa mieltä.

– PAMin teettämä kysely osoittaa, että sairauspoissaolon omailmoituskäytäntö soveltuu hyvin myös palvelualoille. Työntekijän mahdollisuus jäädä 1- 3 päiväksi sairauslomalle ilman lääkärintodistusta säästää aikaa, vaivaa ja rahaa työntekijältä, työnantajalta ja yhteiskunnalta. Käytäntö vähentää lääkärissäkäyntejä ja lyhentää yksittäisten poissaolojen kestoa, toteaa Virta.

Omalla ilmoituksella tarkoitetaan sellaista menettelyä, jossa työntekijä voi olla lyhytkestoisen sairauden takia pois töistä omalla ilmoituksellaan ilman lääkärissä tai terveydenhoitajalla käyntiä sairauden todistamiseksi.

PAMn teettämän kyselyn mukaan alalla yleisimmin käytössä oleva omailmoituskäytäntö on sellainen, että työpaikalla voi olla pois töistä sairauden takia 1-3 päivää ilman lääkärintodistusta, mutta poissaoloon tarvitaan esimiehen hyväksyntä. Osassa työpaikkoja esimiehen hyväksyntää ei tarvita.

– Koska varsinkin suurissa pamilaisissa työpaikoissa omailmoitusmenettely on jo käytössä, olisi hyvä laajentaa käytäntöä koskemaan myös pienempiä yrityksiä ja antaa näin kaikille työntekijöille tasavertaiset mahdollisuudet sairastuessaan olla samankaltaisen ilmoitusmenettelyn piirissä, toteaa Virta.

PAMin teettämään kyselyyn vastasi kevään aikana yhteensä 693 luottamushenkilöä. Vastaajista puolet edusti kaupan alaa (50 %), matkailu -ja ravitsemisalan työntekijöitä vastaajista oli 15,5 %, kiinteistöpalvelualoilta 11,7 % ja vartijoita 5,5 %.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat