Uutinen - 19.05.2016 klo 12.03

PAMin valtuuston päätöslausuma 19.5.2016

Luottamus maan hallitukseen edelleen hukassa

Kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelut ovat aivan loppumetreillä, eikä maan hallituksen toimista ole edelleenkään varmuutta. Hallituksen toiminta ei esitysten sisältöjen eikä menettelytapojen osalta herätä luottamusta. On erittäin vaikea hyväksyä 1,5 miljardin euron siirto palkansaajilta työnantajille, jollei mitenkään voida varmistaa, että ostovoima- tai työllisyyskehitys todella hyötyy sopimuksesta. Sipilän hallituksen on kerrottava toukokuun loppuun mennessä verokevennyssuunnitelmansa ja muut mahdollisesti kaavailemansa tukitoimet, jotta sopimuksen kattavuutta arvioitaessa on mahdollisuus luotettavasti arvioida kokonaistilannetta.

Yhteiset talkoot?

Hallituksen on puututtava veronkiertoon. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntastrategian tueksi tehtävän toimenpidesuunnitelman on sisällettävä selkeät linjaukset, miten Suomi aikoo toimia aggressiivisen verosuunnittelun estämiseksi. Esimerkiksi korkojen verovähennysoikeuden rajoittamista, maastapoistumisveroa ja yleistä väärinkäytöksiä koskevaa sääntöä on esitetty toimiviksi keinoiksi rajoittaa verovuotoa . Saivartelu laillisuuden rajasta on lopetettava, jos kyseessä on Panama-vuotojen paljastusten kaltaisista järjestelyistä, joilla varallisuutta on piilotettu verottajan ulottumattomiin, ja tuettava täysimääräisesti komission tulossa olevia direktiiviesityksiä ja hoidettava täytäntöönpano viipymättä.

Meillä on varaa yhteen uuteen ”Imatraan”

Suomeen on tullut tähän mennessä arviolta Imatran kaupungin verran turvapaikanhakijoita. Vaikka avun järjestäminen ja erilaisten palveluiden koordinointi on työlästä, on meillä siihen varaa, eikä turhia pelkoja pidä lietsoa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat PAMin perusarvoja, jotka ohjaavat työtämme niin työyhteisöissä kuin liiton toiminnassa. ”Ihmisen sivistys mitataan sillä, miten hän kohtelee heikompiaan”, sanoi valtuutettu Yrjönen puheessaan. PAMin valtuusto haluaa käynnistää hallinnossamme laaja-alaisen, erilaisia näkemyksiä kunnioittavan linjakeskustelun. Tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla liiton toiminnassa huomioidaan paremmin ihmisten taustojen erilaisuus, vaikutetaan turvalliseen ja nopeaan kotoutumiseen sekä tuomitaan rasistiset puheet ja teot.

 

Suosituimmat