Uutinen - 05.07.2016 klo 13.47

Palvelualan liitot yhdistymässä Ruotsissa

Ruotsalaiset Fastighets- ja Seko-ammattiliitto päättävät syksyllä mahdollisesta yhdistymisestä. Kesäkuussa valmistunut esiselvitys suosittaa sitä.

Fastighetsanställdas Förbund on 30 000 jäsenen liitto, jonka jäsenet työskentelevät lähinnä kiinteistöhuollossa ja siivouksessa. 

Service- och kommunikationsfacket Seko on 114 000 jäsenen palvelualan liitto. Sen jäsenet työskentelevät muun muassa postissa, puhelinpalveluissa, tie- ja rautatierakennuksessa sekä julkisessa liikenteessä.

Molemmat liitot ovat Suomen SAK:ta vastaavan LO:n jäseniä. Ne kuuluvat myös 6F-yhteenliittymään. Se on viiden LO-liiton yhteistyörakenne, jonka muut jäsenet ovat sähköalan liitto, rakennusliitto sekä maalarien liitto.

Molempien liittojen lehdet tehdään jo nyt viiden eri ammattiliiton lehtien yhteisessä toimituksessa.

Esiselvitys tilattiin tammikuussa ja se valmistui kesäkuussa. Sen laati Fastighetsin entinen puheenjohtaja Hans Öhlund. Hän uskoo, että yhdistynyt liitto olisi taloudellisesti vahvempi, kykenisi tarjoamaan enemmän palveluja jäsenille ja omaisi enemmän vaikutusvaltaa.

Esiselvitys esiteltiin liittojen hallituksille kesäkuussa. ”Molemmat hallitukset pitävät tätä strategisesti tärkeänä kysymyksenä ja suhtautuvat myönteisesti tavoitteeseen. Molemmat hallitukset keskustelevat asiasta kesän jälkeen.

"Päätämme silloin aloitammeko selvityksen liittojen yhdistymisestä”, sanoo Fastighetsin puheenjohtaja Magnus Pettersson. Seko-liiton lehti Sekotidningen vahvistaa, että Sekokin palaa aiheeseen kesän jälkeen.

Lopullinen päätös tehdään järjestöjen liittokokouksissa. Fastighetsin seuraava liittokokous pidetään vuonna 2018. Sekon liittokokous on ensi vuonna. 

Kirjoittanut: Heikki Jokinen

 

Suosituimmat