Uutinen - 27.07.2016 klo 10.15

Työttömyyskin kerryttää eläkettä

Eläkeuudistus tulee voimaan ensi vuonna. Ikääntyvän työttömän kannattaa harkita työttömyysturvalla elämistä 65 vuoden ikään asti. Kuva: iStockphoto

Eläkeuudistus tulee voimaan ensi vuonna. Ikääntyvän työttömän kannattaa harkita työttömyysturvalla elämistä 65 vuoden ikään asti. Kuva: iStockphoto

Ansiotyössä oleminen kerryttää tulevaa eläkettä parhaiten, mutta pientä eläkettä kertyy myös ansiosidonnaisella työttömyysturvalla. Sen sijaan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki ei kasvata eläkettä.

Ensi vuoden alusta ikääntyvän työttömän kannattaa laskea tarkoin, odottaako ns. ansioturvan lisäpäivillä 65 ikävuoden täyttymistä vai jäädäkö eläkkeelle heti lain salliessa. Eläketurvakeskus muistuttaa, että jokainen minimieläkeiän yli menevä kuukausi kartuttaa eläkettä ns. lykkäyskorotuksen verran eli 0,4 prosenttia kuukaudessa. Lykkäyskorotus tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Vuonna 1954 ja sitä aiemmin syntyneillä eläkeikä pysyy 63 vuodessa. Muilla eläkeikä nousee. Esimerkiksi vuonna 1956 syntyneiden eläkeikä on 63 vuotta ja 6 kuukautta.

Jo nyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan ns. lisäpäivillä oleva voi jäädä eläkkeelle 62-vuotiaana, jos hän on syntynyt ennen vuotta 1958. Ensi vuonna etuus pysyy, sillä ns. varhennusvähennys ei koske näitä ikäluokkia. Muiden eläkettä pienennetään ns. varhennusvähennyksen verran, jos he jäävät eläkkeelle ennen minimieläkeikää.

Eläketurvakeskus huomauttaa, että lisäpäivällä olevan kannattaa huomioida laskelmassa siihenastinen eläkekertymä ja kokonaistaloudellinen tilanne.
Joka tapauksessa ensi vuoden alusta 53-62-vuotiaat saavat ns. korotettua kertymää (1,7 prosenttia) aina vuoteen 2025 saakka.

Työttömän eläkekertymä kolmanneksen pienempi

Eläketurvakeskus huomauttaa, että ansiotyössä eläkettä kertyy aina paremmin kuin palkattomista jaksoista. 53 vuotta täyttäneen eläkekertymä jää ansioturvan aikana kolmanneksen pienemmäksi kuin palkkatyössä.

Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien toimeentulo ja eläketurva on pyritty takaamaan erityisjärjestelyin, ns. lisäpäiväoikeudella. Jos vuonna 1956 syntyneen 500 päivän ansioturvakausi tulee täyteen, hänellä on oikeus saada ansioturvaa vielä niin kauan, kunnes hän täyttää 65 vuotta. Vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneillä lisäpäiväoikeus alkaa 61 vuoden iässä.

Kaikilla lisäpäiväoikeutta hakevilla pitää olla 5 vuotta työhistoriaa eläkevakuutetussa työssä viimeisen 20 vuoden aikana.

Pieniä eläkkeitä paikataan kansaneläkkeellä. Jos eläkettä on kertynyt 63 vuoden ikään mennessä alle 1 311 euroa kuukaudessa, vanhuuseläkkeen lisäksi voi saada kansaneläkettä.

 

 

Teksti: UP/Birgitta Suorsa

 

Uusimmat

Suosituimmat