Uutinen - 13.09.2016 klo 17.31

Kotouttamiskoulutuksesta hyötyä maahanmuuttajille ja liitolle

PAM järjesti yhteistyössä Albaaniliiton kanssa seminaarin, jossa perehdyttiin lapsiperheiden palveluihin ja työelämään Suomessa.

Palvelualojen ammattiliitossa on jäseniä, jotka puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea yli 11 000 henkilöä. Viimeisen 5 vuoden aikana kyseinen jäsenryhmä on tuplaantunut.

PAMin tavoitteena on eri maahanmuuttajajärjestöjen kanssa tehtävällä yhteistyöllä edistää maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen ja tuoda liittoa tunnetuksi työmarkkinoille siirtyvien henkilöiden keskuudessa. Albaaniliiton kanssa järjestetty yhteistyöseminaari oli ensimmäinen lähtölaukaus seminaarien sarjaan, joilla pyritään konkreettisin toimin edistämään maahanmuuttajanaisten ja -äitien kotoutumista ja lisäämään tietoutta suomalaisesta työelämästä.

– Toivomme yhteistyön lisääntyvän maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Haluamme päästä tavoittamaan ihmisiä paremmin, jolloin heidän siirtyessään työelämään PAMin ja ammattiyhdistysliikkeen toiminta ja merkitys yhteiskunnassa olisi jo tuttua, toteaa PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntia Egezona Kllokoqi-Bublaku.

PAMin lähtökohta on kehittää ja edistää työehtoja. Kllokoqi-Bublakun mukaan tärkeää tässä työssä on ottaa huomioon maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden ja heidän perheidensä erilaiset elämäntilanteet.

– Varsinkin maahanmuuttajanaiset ja -äidit jäävät helposti työelämässä tarvittavien tietojen saavuttamisen ulkopuolelle. Miehet, jotka työllistyvät usein ensin, myös kotoutuvat helpommin. Naiset, jotka ovat kotona eivät tiedä yhtä paljon työmarkkinoista, työelämän pelisäännöistä tai omista oikeuksistaan. Tähän pyrimme saamaan muutoksen lisäämällä yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa, Kllokoqi-Bublaku toteaa.

Kllokoqi-Bublakun näkemyksen mukaan ammattiyhdistysliike on usein liian varovainen ottaessaan kantaa maahanmuuttajien asemaan yhteiskunnassa. Kuitenkin kotoutumisen yksi tärkeä osa on työ ja työn tekeminen, jossa ammattiyhdistysliikkeellä on Suomessa suuri rooli. Työmarkkinoiden pelisääntöjen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareiden tunteminen edesauttaa naisten ja äitien työllistymistä.

– Esimerkiksi suomalainen perhevapaajärjestelmä, mahdollisuudent joustaviin työaikoihin tai osittaiseen hoitorahaan sekä varhaiskasvatus ovat asioita, joiden tuntemisesta on apua maahanmuuttajanaisille. Se, että he pystyvät osallistumaan työelämään entistä paremmin, vaatii näistä mahdollisuuksista kertomista mahdollisimman laajasti, Kllokoqi-Bublaku sanoo.

PAMin ja Albaaniliiton seminaarissa perjantaina 9.9.2016 olivat puhumassa kieli- ja kulttuuriryhmien koulupsykologi Elise Sailas Vantaan Kaupungilta sekä Sinikka Näätsaari, sosiaalisasioiden päällikkö Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta. Keskustelua seminaariosallistujien kesken herättivät kuntien palvelut, riittämättömät kielikoulutusmahdollisuudet sekä perhepolitiikan välineet Suomessa. Pelkästään naisille tarkoitettu seminaari kokosi yhteen albaanitaustaisia naisia pääkaupunkiseudulta ja avoimen keskustelun mahdollisti omalla äidinkielellä järjestetty tulkkaus.

 

Uusimmat

Suosituimmat