Uutinen - 12.06.2017 klo 14.01

Korkein oikeus: jokaiselle määräaikaisuudelle oltava perusteltu syy

Korkein oikeus linjasi, että puitesopimuksesta riippumatta tarvitsee kaikille määräaikaisille työskentelyjaksoille olla perusteltu syy. Kuva: Getty Images

Korkein oikeus linjasi, että puitesopimuksesta riippumatta tarvitsee kaikille määräaikaisille työskentelyjaksoille olla perusteltu syy. Kuva: Getty Images

Korkein oikeus ratkaisi tapauksen, jossa työntekijä katsoi olevansa puitesopimuksen perusteella toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa. Työntekijä hävisi juttunsa, mutta korkein oikeus korosti tuomiossaan vahvasti, että määräaikaisille työsopimuksille täytyy aina olla lainmukaiset perusteet.

Työntekijä oli sopinut heinäkuussa 2010 lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden maahantuonti- ja tukkuliikkeen kanssa puitesopimuksen tarvittaessa työhön kutsuttavan työntekijän työsopimusten ehdoista.

Varastotöissä ollut työntekijä toimi yhteensä viidessätoista määräaikaisessa työsuhteessa noin puolentoista vuoden aikana. Työsuhteiden pituus vaihteli yhdestä päivästä seitsemään kuukauteen. Joulukuussa 2011 yhtiö ilmoitti työntekijälle, että työnteko keskeytyisi kolmeksi kuukaudeksi seuraavan vuoden tammikuun alusta ja että työt mahdollisesti jatkuisivat myöhemmin keväällä. Tuolloin työntekijä ilmoitti halustaan työskennellä päätoimisesti, mutta yhtiö ei tähän suostunut.

Kanteessaan työntekijä katsoo, että yhtiö on päättänyt hänen työsuhteensa laittomasti ja irtisanomisaikaa noudattamatta. Työntekijä katsoi työskennelleensä toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa.

Korkeimman oikeuden (KKO) linjauksen mukaan puitesopimuksella oli sovittu niistä pääehdoista, joita on sovellettu työntekijän kanssa erikseen solmituissa määräaikaisissa sopimuksissa. Se ei siis ollut toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Perusteluna oli, että työntekijä olisi voinut halutessaan tehdä työtä myös muille työnantajille. Toisaalta korkein oikeus katsoi, että sovitusta puitesopimuksesta riippumatta tarvitsee kaikille määräaikaisille työskentelyjaksoille olla perusteltu syy.

Korkein oikeus katsoi, että puitesopimuksen solmiminen viittaa siihen, että lisätyövoiman tarve on ollut varastotöissä toistuvaa. Sopimus ei kuitenkaan vielä riitä osoittamaan, että yhtiössä olisi ollut työntekijälle pysyvästi tarjolla kokoaikaista varastotyötä.

– Korkein oikeus korosti tuomiossaan vahvasti määräaikaisuuden solmimisen tiukkoja kriteerejä, mutta päätyi tässä tapauksessa siihen, että työnantaja pystyi osoittamaan perusteet määräaikaisuuksille. Korkein oikeus katsoi myös puolentoista vuoden työsuhteen jääneen niin lyhyeksi, että työn tarvetta ei vielä voitu pitää pysyvänä. Siksi oikeuden päätös oli työntekijälle tällä kertaa epäedullinen, sanoo PAMin ratkaisupäällikkö Arja Pohjola.

Puitesopimus

• Puitesopimuksella tarkoitetaan yleensä sellaista sopimusta, jonka mukaan siinä sovittuja työsuhteen ehtoja noudatetaan erikseen sovittavissa määräaikaisissa työsuhteissa eli ”keikoissa”.

• Tämä edellyttää sitä, että jokaiselle työvuorolle (määräaikaiselle työsopimukselle) pitää olla lain mukaiset perusteet ja sellaista ei saa käyttää, jos työn teettämistarve on jatkuvaa.

• Puitesopimuksen perusteella tehtäviltä määräaikaisilta työsopimuksilta voi siis puuttua lain edellyttämät perusteet tai työnantajan työvoimantarve voi olla pysyvää. Silloin työsuhdetta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

 

 

Teksti: Lotta Jokinen

 

Uusimmat

Suosituimmat