Uutinen - 28.11.2017 klo 09.04

Työttömän aktiivisuutta seurataan 1.1.2018 alkaen

Eduskunta on hyväksynyt lain, jonka mukaan ansiopäivärahan omavastuuseen liittyen tulee suuri muutos vuodenvaihteessa eli 1.1.2018 alkaen. Ansiopäivärahan taso voi jatkossa laskea ellei täytä laissa säädettyjä aktiivisuusvaatimuksia. Säädökset koskevat myös ansiopäivärahan lisäpäivillä olevia ja lomautettuja.

Työttömyyden alkaessa otettu omavastuuaika laskee vuodenvaihteessa 7 päivästä 5 päivään. Kun ansiopäivärahaa aletaan maksaa, työttömän aktiivisuutta tarkastellaan 65 maksupäivän jaksoissa. Edellisen tarkastelujakson aktiivisuus vaikuttaa etuuteen aina seuraavalta 65 maksupäivän jaksolta. Jos henkilö ei täytä aktiivisuusvaatimusta, hänen päivärahansa taso laskee seuraavalla 65 maksupäivän jaksolla 4,65 prosentilla. Päivärahan tason muuttuessa asiasta annetaan aina uusi päätös.

Lue tarkemmin aktiivimallista täältä.

 

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat