Uutinen - 03.12.2014 klo 15.02

Joulunajan arkipyhät palvelualoilla

Joulunajan arkipyhät palvelualoilla

Täältä voit lukea itsenäisyyspäivän sekä joulunajan arkipyhien vaikutukset työaikaan ja korvauksiin esimerkiksi kaupan alalla, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa sekä kiinteistöpalvelu-, hius- ja vartiointialalla.

Kaupan ala

Kaupan alalla jouluaatto, tapaninpäivä, uudenvuodenpäivä ja loppiainen ovat työaikaa lyhentäviä arkipyhäpäiviä. Itsenäisyyspäivä ei lyhennä työaikaa, koska se osuu lauantaiksi.

Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä arkipyhäviikolla, kahdella edeltävällä viikolla, kahdella seuraavalla viikolla tai tasoittumisjärjestelmän aikana.

Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen edellyttäen, että työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään kuukauden.

37,5 tuntia tekevä (kokoaikainen)

Kokoaikaisella työntekijällä em. arkipyhät vähentävät kyseisen viikon tai tasoittumisjärjestelmän työpäivien määrää yhdellä ja työtuntien määrää 7,5:llä.

Alle 37,5 tuntia (osa-aikainen)

Osa-aikaiselle työntekijälle annetaan arkipyhäviikon työajan lyhennys joko rahakorvauksena tai palkallisena vapaana. Rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä. Esimerkiksi jos työsopimuksessa sovittu viikkotuntimäärä on 30, se jaetaan viidellä ja työajan lyhennys on 6 tuntia.

Vuosiloma

Huomioithan, että lomapäiviksi ei lasketa pyhäpäiviä, pääsiäislauantaita, vapunpäivää, juhannusaattoa, itsenäisyyspäivää eikä jouluaattoa.

(Katso myös kauppojen aukioloajat vuodenvaihteessa.)

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut (työntekijät ja esimiehet)

Jouluaaton ja joulupäivän vapaaksi antaminen

Työnantajan tulee järjestää jouluaaton iltavuoro ja joulupäivä vapaaksi, jos työntekijä sitä pyytää. Pyyntö vapaasta on tehtävä viikkoa ennen joulun sisältävän työvuorolistan tekemistä. Jos pyyntö vapaasta on esitetty, tulee joulupäivän kohdalle aina merkitä työvuorolistaan V- tai X- päivä.

Velvollisuutta vapaan järjestämiseen ei ole majoitusliikkeissä, kausi- ja liikenneravintoloissa, sairaaloiden ja huoltoasemien kahviloissa sekä henkilöstöravintoloissa. Huoltoasemien kahvilat voivat kuitenkin olla avoinna vain, jos huoltoaseman puolella on työntekijöitä töissä; henkilöstöravintolat vain siinä tapauksessa, että sitä säännöllisesti käyttävät työntekijät ovat työssä.

Korotettu palkka

Itsenäisyyspäivänä, joulupäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuodenpäivänä ja loppiaisena tehdystä työstä tulee aina maksaa 100 %:lla korotettu palkka. Myös iltatyö-, yötyö- ja varavastaavanlisät on maksettava korotettuina.

Jouluaattona työ päättyy pääsääntöisesti kello 15.00. Jos jouluaattona työskennellään kello 15.00 jälkeen, korvataan peruspalkka sekä ilta- ja varavastaavanlisät 50 %:lla korotettuna. Samalla tavoin korvataan myös uudenvuodenaattona kello 15.00 jälkeen tehty työ.

Vuodenvaihteen JP-päivät

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijät ja esimiehet ansaitsevat JP-vapaan työsuhteen kestoaikaan sisältyvistä itsenäisyyspäivästä, jouluaatosta, joulupäivästä ja loppiaisesta.

JP-vapaaseen on oikeus työntekijällä, joka on työskennellyt vähintään yhden kokonaisen työvuoron viikolla, jolle edellä mainittu juhla- ja pyhäpäivä sijoittuu. Työvuoroon rinnastetaan myös tasoitusvapaa, viikolta toiselle siirretty X-päivä, JP-vapaa ja lomaltapaluurahavapaa. Mikäli työvuoro osuu kahdelle eri viikolle, katsotaan sen sijoittuneen sille viikolle, jolla työvuoro on alkanut.

Lyhennykseen ei ole oikeutta keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevillä eikä työntekijöillä, joiden työsuhde ei ole kestänyt vähintään yhtä kuukautta ennen kyseessä olevaa juhla- ja pyhäpäivää.

Osa-aikatyöntekijän JP-päiväkorvauksen määrä lasketaan suhteellisesti siten, että kyseistä juhla- tai pyhäpäivää edeltävän kolmen täyden kolmiviikkoisjakson työaika jaetaan luvulla 45, ellei laskentajakson pituudesta työpaikkakohtaisesti työehtosopimuksen 35 §.n mukaisesti sovita muuta. Osa-aikatyöntekijälle JP-lyhennys maksetaan rahakorvauksena JP-päivää seuraavan palkanmaksun yhteydessä tai se annetaan palkallisena vapaana.

Itsenäisyyspäivältä, jouluaatolta ja joulupäivältä ansaitut JP-vapaat tulee antaa vuoden 2015 kesäkuun loppuun mennessä, elleivät työntekijä ja työnantaja toisin sovi. Loppiaiselta ansaittu JP-vapaa tulee antaa vuoden 2015 joulukuun loppuun mennessä, elleivät työntekijä ja työnantaja toisin sovi.

Hiihtokeskusala

Jouluaattona työ päättyy kello 15 ja joulupäivänä työ voi alkaa kello 11, ellei työntekijän kanssa toisin sovita.

Jouluaattona ja uudenvuodenaattona kello 15 jälkeen tehty työ korvataan 50 %:lla korotetulla palkalla. Hankalan työajan lisää maksetaan kello 18:n ja 21:n väliseltä ajalta kahdelta tunnilta. Lisä maksetaan 50 %:lla korotettuna.

Joulupäivänä tehdystä työstä maksetaan 150 %:lla korotettua palkkaa. Myös ilta- ja yötyölisiä sekä olosuhdelisiä korotetaan vastaavasti.
Itsenäisyyspäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuodenpäivänä ja loppiaisena tehtävästä työstä maksetaan 100 %:lla korotettua palkkaa.

Golf-ala

Itsenäisyyspäivä ja joulupäivä lyhentävät työaikaa. Lyhennyksen edellytyksenä on, että työsuhde on kestänyt vähintään 4 kuukautta ennen arkipyhää ja että työntekijä on ollut työssä arkipyhäviikolla. Lyhennykseen on oikeutettu myös työntekijä, jolle ennen ko. arkipyhää voimassaolevasta ja sitä edeltäneistä samaan työnantajaan olleista työsuhteista on kertynyt vähintään neljän kuukauden pituinen työsuhde ja joka välittömästi ennen arkipyhää on ollut työsuhteessa vähintään kaksi viikkoa.

Jos työntekijä on poissa sellaisena arkipyhänä, joka ei lyhennä työaikaa, tasoitetaan näin tekemättä jäänyt työ arkipyhää edeltävien tai sitä seuraavien työaikajaksojen aikana.

Itsenäisyyspäivänä, joulupäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuodenpäivänä ja loppiaisena tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka.

Ohjelmapalveluala

Itsenäisyyspäivänä, joulupäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuodenpäivänä ja loppiaisena tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka.

Huvi-, teema- ja elämyspuistoala

Itsenäisyyspäivänä, joulupäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuodenpäivänä ja loppiaisena tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka.

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta

Jouluaattona ja uudenvuodenaattona kello 15 jälkeen tehdystä työstä maksetaan 50 %:lla korotettu kokonaispalkka.
Itsenäisyyspäivänä, joulupäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuodenpäivänä ja loppiaisena tehdystä työstä maksetaan 100 %:lla korotettu palkka.

Kiinteistöpalveluala

Arkipyhäkorvaus maksetaan niille työntekijöille, jotka menettävät ansiotaan arkipyhän vuoksi eli arkipyhä olisi ollut työntekijän työvuoroluettelon mukainen työpäivä.

Kuukausipalkkainen työntekijä ei menetä ansiotaan, vaikka ei olisikaan töissä arkipyhänä ja siksi hänelle ei tule korvattavaa.

Tuntipalkkaisella työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen silloin, kun työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen korvattavaa arkipyhää. Itsenäisyyspäivän osalta työsuhteen kestoedellytys on 6 päivää.

Korvattavia arkipyhiä vuodenvaihteessa ovat:

• itsenäisyyspäivä, lauantai 2.12, lauantai
• jouluaatto 24.12, keskiviikko
• joulupäivä 25.12, torstai
• tapaninpäivä 26.12, perjantai
• uudenvuodenpäivä 1.1, torstai
• loppiainen 6.1, tiistai

Mikäli arkipyhä jää työntekijän loman sisälle, arkipyhäkorvausta ei makseta. Sen sijaan sairauslomalla olevalle, tai työntekijälle joka on pois työstä lapsen sairauden johdosta, arkipyhäkorvaus maksetaan.

Kokoaikatyöntekijän korvaus maksetaan joko 7,5 tai 8 tunnin mukaan työsopimuksesta riippuen. Alle 37,5 viikkotuntia tekevälle maksetaan arkipyhäkorvaus hänen työaikansa mukaan.

Jos työntekijä on ollut edellä mainittuina päivinä töissä, maksetaan hänelle tehdystä työstä 100 prosentilla korotettu palkka. Tehtyjen tuntien osalta ei makseta arkipyhäkorvausta mutta jos arkipyhänä tehdyt tunnit alittavat normaalin työpäivän tunnit, korvaus maksetaan tuntien erotuksesta.

Vartiointiala

Arkipyhät lyhentävät vartiointialan työaikaa seuraavasti:

Itsenäisyyspäivä, jouluaatto, tapaninpäivä ja loppiainen lyhentävät jakson työaikaa mikäli työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen arkipyhää ja hän ollut töissä työvuorolistan mukaisesti molemmin puolin arkipyhää tai ainakin toisena näistä päivistä, mikäli poissaolo on johtunut hyväksyttävästä syystä (työnantajan lupa, sairaus, reservin harjoitus, lomautus, muu hyväksytty syy).

Yksi arkipyhä lyhentää kuukausipalkkaisen työntekijän työaikaa 8 tunnilla, viitenä päivänä viikossa työskentelevän osa-aikaisen työaikaa lyhennetään suhteutettuna 120 tunnin työaikaan ja muille osa-aikaisille maksetaan työvuoron mukainen arkipyhäkorvaus enintään 8 tunnilta, mikäli hän on töissä arkipyhänä. Arkipyhän palkka maksetaan KTA:lla.

Arkipyhä annetaan lyhentämällä kyseisen jakson työaikaa työvuoro kerrallaan tai 30.4.2014 mennessä työnantajan määräämänä aikana.
Huomioi sunnuntai- ja erityislauantaikorotukset (TES 30 §) ja että arkipyhävapaa on työaikaan rinnastettavaa työaikaa.

RAY

Kuukausipalkkainen ansaitsee arkipyhävapaata kaksi päivää jokaista täyttä vuosineljännestä kohden. Kun loppiainen osuu muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, kuukausipalkkainen ansaitsee kolme päivää arkipyhävapaata vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Vapaat on annettava kyseisellä tai viimeistään seuraavalla vuosineljänneksellä. Tasoittumisjakson työaika lyhenee vapaan määrällä.

Hiusala

Hiusalan työehtosopimuksen arkipyhämääräykset muutettiin 1.2.2014 alkaen vuosivapaajärjestelmäksi, jonka mukaan työntekijä ansaitsee vuosivapaata tehtyjen työtuntien mukaisesti.

Vuosivapaan antaminen

Kertyneet vuosivapaat annetaan kokonaisina päivinä kertymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Yksi vapaapäivä vastaa 7,5 tunnin vapaata. Vapaapäivät annetaan yhdessä tai useammassa erässä työnantajan määräämänä aikana, ellei työnantajan ja työntekijän kesken erikseen sovita jostakin muusta vapaapäivän antamistavasta.

Kullekin työpaikalle olisi hyvä pyrkiä paikallisesti sopimaan, miten vapaapäiviä käytetään niin, että huomioidaan myös työntekijöiden tarpeet mm. jaksaminen.
Kokoaikatyöntekijän osalta yhden vuosivapaapäivän sisältävän viikon työaika on 4 pv/30t. Osa-aikaisen työntekijän vapaapäivän pituus on myös 7,5 tuntia. Sovittua viikkotyöaikaa lyhennetään siis 7,5 tunnilla yhtä vapaata kohden.

Etukäteen voidaan sopia annettavaksi enintään viisi vapaapäivää eli 37,5 tuntia.

Osa-aikatyöntekijälle voidaan vapaa sopia maksettavaksi rahakorvauksena. Korvaus tulee maksaa viimeistään kertymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Jo kertyneitä tai tulevia vuosivapaita on mahdollista käyttää silloin, kun liike on kiinni arkipyhien vuoksi. Mikäli vuosivapaita ei ko. yhteydessä käytetä, voi työnantaja teettää vajaaksi jäävän viikon työajan tasoittumisjärjestelmän aikana. (säännöt tasoittumisjärjestelmän käytöstä työehtosopimuksen 30§:ssä) Mikäli käytetään tasoittumisjärjestelmää ja ko. aikaan sisällytetään vuosivapaita, lyhenee kyseisen jakson työaika 1 pv (7,5 t.) / annettu vuosivapaapäivä.

Ansionmenetyksen korvaaminen

Työntekijälle maksetaan lyhennyksen ajalta palkka voimassa olevan keskituntiansion (KTA) mukaan.

Tällä hetkellä voimassa oleva keskituntiansio lasketaan 1.1.—30.6.2014 tehtyjen työtuntien ja ansaitun palkan (peruspalkka, lisät, provisiot ym.) perusteella.

Mikäli työsuhde ei ole ollut voimassa laskentajakson aikana, lasketaan KTA työsuhteen aikaisten työtuntien ja niistä maksetun palkan perusteella.

Huomioi aattolisä, mikäli työskentelet jouluaattona (klo 07-12.00), uudenvuodenaattona tai loppiaisaattona (klo 15.00 jälkeen).