Uutinen - 11.06.2015 klo 15.30

Juhannuksen ajan arkipyhät palvelualoilla

Juhannusajan arkipyhistä ja vuosilomista on määräyksiä eri alojen työehtosopimuksissa. Täältä voit lukea, miten ne noteerataan vuonna 2015 kaupan alalla, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, hius- ja vartiointialalla, kiinteistöpalvelualalla sekä erityisaloilla.

Kaupan ala

Kaupan alalla seuraava työaikaa lyhentävä arkipyhäpäivä on juhannuspäivä. Sitä seuraavaa saadaankin odottaa joulunpyhiin saakka.

Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä arkipyhäviikolla, kahdella edeltävällä viikolla, kahdella seuraavalla viikolla tai tasoittumisjärjestelmän aikana.

Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen edellyttäen, että työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään kuukauden.

37,5 tuntia tekevä (kokoaikainen)

Kokoaikaisella työntekijällä arkipyhät vähentävät kyseisen viikon tai tasoittumisjärjestelmän työpäivien määrää yhdellä ja työtuntien määrää 7,5:llä kuukausipalkan pysyessä samana.

Alle 37,5 tuntia (osa-aikainen)

Osa-aikaiselle työntekijälle annetaan arkipyhäviikon työajan lyhennys joko rahakorvauksena tai palkallisena vapaana. Rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä. Esimerkiksi jos työsopimuksessa sovittu viikkotuntimäärä on 30, se jaetaan viidellä ja työajan lyhennys on 6 tuntia.

Vuosiloma

Huomioithan, että lomapäiviksi ei lasketa pyhäpäiviä eli juhannuspäivää, mutta ei myöskään juhannusaattoa.

Matkailu- ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut (työntekijät ja esimiehet)

JP-päivät

Majoitus- ja ravitsemisalan työntekijät ja esimiehet ansaitsevat JP-päivän juhannuksesta. Lyhennykseen ei ole oikeutta keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevillä (105) eikä työntekijöillä, joiden työsuhde ei ole kestänyt vähintään yhtä kuukautta ennen juhannusta.

Työajan lyhennykseen on oikeus työntekijällä, joka on työskennellyt vähintään yhden kokonaisen työvuoron viikolla 25, jolle juhannus sijoittuu. Työviikkohan alkaa maanantaista kello 00.00 ja päättyy sunnuntaihin kello 24.00. Mikäli työvuoro osuu kahdelle eri viikolle, katsotaan sen sijoittuneen sille viikolle, jolla työvuoro on alkanut.

Työvuoroon rinnastetaan myös tasoitusvapaa, viikolta toiselle siirretty X-päivä, JP-vapaa ja lomaltapaluurahavapaa.

Osa-aikatyöntekijän JP-päiväkorvauksen määrä lasketaan suhteellisesti siten, että juhannusta edeltävän kolmen täyden kolmiviikkoisjakson työaika jaetaan luvulla 45, ellei tämän jakson pituudesta sovita jotain muuta työehtosopimuksen 30§:n mukaisesti.

Vuosiloma ja sen vaikutus, kun loma sijoittuu useammalle kolmeviikkoisjaksolle sekä juhannuksen vaikutus vuosilomaan:

vaikutus työaikaan, jos yhdenjaksoinen loma useammalla jaksolla (loma 1.6.-23.6 yht. 18 pv)
sisältää juhannusviikon kolmeviikkoisjakson. (1. työvuorolista ajalta 25.5–14.6.2015)

Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su
T   T   T   T   T   V   X  L  L   L    L  L   L   - L  L    L   L   L   L    -

jaksossa on maanantain ja perjantain väliselle ajalle sijoittuvia vuosilomapäiviä yhteensä 10 kpl, joiden jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 10 x 7,4 t eli yhteensä 74 tuntia. Jakson jäljelle jäävä työaika (111-74,4) on yhteensä 37,0 tuntia.


vaikutus työaikaan, kun loma jatkuu juhannusviikolle (2. työvuorolista ajalta 15.6.–5.7.2015)

Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su
L   L  L   L    -    -    - L   L   T   T  T   T   V T    T   T  T   T  V   X

Jaksossa on maanantain ja perjantain väliselle ajalle sijoittuvia vuosilomapäiviä yhteensä 6 kpl, joiden jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 6 x 7,4 t eli yhteensä 44,4 tuntia. Lisäksi vuosilomajaksoon sisältyy juhannusaatto, jonka jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,4 t. Jakson jäljelle jäävä työaika (111–51,8) on yhteensä 59,2 tuntia. Koska viimeinen vuosiloma päivä on tiistaina, työntekijä ansaitsee sille viikolle yhden vapaapäivän.

Korotettu palkka juhannusviikolla

Sunnuntai-, pyhä- ja aattotyö

Sunnuntai- ja pyhätyöstä maksetaan peruspalkka, ilta-, yö-, sekä varavastaavanlisät 100 prosentilla korotettuna. Tällaisia pyhäpäiviä ovat muun muassa juhannuspäivä.

Juhannusaattona maksetaan kello 15.00 jälkeen peruspalkka, ilta-, sekä varavastaavanlisät 50 prosentilla korotettuna.


Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus

Vuosiloman vaikutus työaikaa juhannuksena

Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su
L    L  L   L  -    -   - L   L   T   T  T   T   V T    T   T  T   T  V   X

Jaksossa on maanantain ja perjantain väliselle ajalle sijoittuvia vuosilomapäiviä yhteensä 6 kpl, joiden jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 6 x 7,5 t eli yhteensä 45 tuntia. Lisäksi vuosilomajaksoon sisältyy juhannusaatto, jonka jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,5 t. Jakson jäljelle jäävä työaika (112,5-52,5) on yhteensä 60 tuntia.

Korotettu palkka juhannusviikolla

Sunnuntai-, pyhä- ja aattotyö

Sunnuntai- ja pyhätyöstä maksetaan peruspalkka, ilta-, yö-, sekä varavastaavanlisät 100 prosentilla korotettuna. Tällaisia pyhäpäiviä ovat muun muassa juhannuspäivä.

Juhannusaattona maksetaan kello 15.00 jälkeen peruspalkka, ilta-, sekä varavastaavanlisät 50 prosentilla korotettuna.

Golf-alan työehtosopimus

Työaika lyhentävä päivä eli arkipyhä on myös juhannuspäivä.

Arkipyhän ansainta edellyttää neljän kuukauden työsuhdetta. Riittää, että on ollut saman yrityksen palveluksessa aikaisempina kesinä, että yhteensä työsuhdetta on kertynyt 4 kuukautta ja kesällä 2015 työssäoloaikaa ennen arkipyhää on kertynyt 2 viikkoa. Lyhennys on annettava kalenterivuoden loppuun mennessä tai tasoittumiskauden aikana.

Korotettu palkka juhannusviikolla

Sunnuntai-, pyhä- ja aattotyö

Sunnuntai- ja pyhätyöstä maksetaan peruspalkka 100 prosentilla korotettuna. Tällaisia pyhäpäiviä ovat muun muassa juhannuspäivä.

Juhannusaattona maksetaan kello 15.00 jälkeen 50 prosentilla korotettu kokonaispalkka.

Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Vuosiloman vaikutus työaikaa juhannuksena

Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su
L    L  L   L   -    -   - L   L   T   T  T   T    V T    T   T  T   T  V   X


Jaksossa on maanantain ja perjantain väliselle ajalle sijoittuvia vuosilomapäiviä yhteensä 6 kpl, joiden jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 6 x 7,5 t eli yhteensä 45 tuntia. Lisäksi vuosilomajaksoon sisältyy juhannusaatto, jonka jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,5 t. Jakson jäljelle jäävä työaika (112,5-52,5) on yhteensä 60 tuntia.

Korotetun palkan maksaminen juhannusviikolla

Sunnuntai-, pyhä- ja aattotyö

Sunnuntai- ja pyhätyöstä maksetaan peruspalkka, ilta-, yö-, sekä varavastaavanlisät 100 prosentilla korotettuna. Tällaisia pyhäpäiviä ovat muun muassa juhannuspäivä.

Juhannusaattona maksetaan kello 15.00 jälkeen peruspalkka, iltalisä 50 prosentilla korotettuna.

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Vuosiloman vaikutus työaikaa juhannuksena

Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su
L    L  L   L  -    -   - L   L   T   T  T   T   V T    T   T  T   T  V   X


Jaksossa on maanantain ja perjantain väliselle ajalle sijoittuvia vuosilomapäiviä yhteensä 6 kpl, joiden jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 6 x 7,5 t eli yhteensä 45 tuntia. Lisäksi vuosilomajaksoon sisältyy juhannusaatto, jonka jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,5 t. Jakson jäljelle jäävä työaika (112,5-52,5) on yhteensä 60 tuntia.

Kaksiviikkoisjärjestelmää käytettäessä jakson jäljellä oleva työaika lasketaan edellä selvitetyn periaattein suhteessa kaksiviikkoisjakson työaikaan ( 75 tuntia ).

Korotetun palkan maksaminen juhannusviikolla

Sunnuntai-, pyhä- ja aattotyö

Sunnuntai- ja pyhätyöstä maksetaan peruspalkka, ilta-, yölisä, 100 prosentilla korotettuna. Tällaisia pyhäpäiviä ovat muun muassa juhannuspäivä.

Kiinteistöpalvelualan työntekijät

Juhannuksen yhteydessä korvattava päivä on juhannusaatto.

Korvauksen edellytykset

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle ei makseta erillistä arkipyhäkorvausta kuukausipalkan lisäksi.

Tuntipalkkaisella työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen silloin, kun työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen ko. arkipyhää ja arkipyhä olisi ollut hänen työvuoroluettelonsa mukainen työpäivä, jolta hän olisi ollut oikeutettu saamaan työstä maksettua palkkaa.

Sairauslomalla olevalle työntekijälle tai työntekijälle, joka on pois työstä lapsen sairauden johdosta, arkipyhäkorvaus maksetaan, mikäli arkipyhä olisi ollut työntekijän työpäivä ja työnantajalla olisi ollut ilman arkipyhää kyseessä olevalta päivältä sairausajan palkanmaksuvelvollisuus.

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä lomautetulla työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen, mikäli arkipyhä olisi ollut hänen työpäivänsä ja jos lomautus on kestänyt ennen kyseessä olevaa arkipyhää enintään 2 viikkoa.

Korvauksen määrä

Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 7,5 tunnilta. Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 8 tunnilta.

Työntekijälle, jonka säännöllinen viikkotyöaika on alle 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus lasketaan suhteellisena.

Vuosiloma

Mikäli työntekijä on vuosilomalla juhannusviikolla, lomapäiviksi ei lasketa juhannusaattoa eikä juhannuspäivää. Vuosiloman alkaessa maanantaina 15.6. kuluu tällä viikolla 4 lomapäivää.

Tutustu ja tienaa -sopimus

Kiinteistöpalvelualalle on solmittu ”Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoittelusopimus. Sopimuksen tarkoituksena on, että peruskoululaiset ja lukiolaiset voivat sopimuksen puitteissa tutustua työelämään. Tutustumisjaksolta maksetaan kertakaikkisena palkka 345 €, joka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen.

Vartiointiala

Juhannusaatto lyhentää jakson työaikaa, mikäli työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen kyseistä arkipyhää ja hän ollut töissä työvuorolistan mukaisesti molemmin puolin arkipyhää tai ainakin toisena näistä päivistä, mikäli poissaolo on johtunut hyväksyttävästä syystä.

Yksi arkipyhä lyhentää kuukausipalkkaisen työntekijän työaikaa 8 tunnilla, viitenä päivänä viikossa työskentelevän osa-aikaisen työaikaa lyhennetään suhteutettuna 120 tunnin työaikaan ja muille osa-aikaisille maksetaan työvuoron mukainen arkipyhäkorvaus enintään 8 tunnilta, mikäli hän on töissä arkipyhänä. Arkipyhän palkka maksetaan KTA:lla.

Arkipyhälyhennys annetaan lyhentämällä kyseisen jakson työaikaa työvuoro kerrallaan tai 30.4.2016 mennessä työnantajan määräämänä aikana.
Huomioi 100% :n sunnuntaikorotukset juhannuspäivänä ja juhannusaattona tehdystä työstä (tes 30§) ja että arkipyhävapaa on työaikaan rinnastettavaa työaikaa ylityökorvauksien laskennassa.

Vuosiloma

Mikäli työntekijä on vuosilomalla juhannusviikolla, lomapäiviksi ei lasketa juhannusaattoa, juhannuspäivää eikä sunnuntaita.

Mikäli vuosiloma alkaa maanantaina 15.6, kuluu täällä viikolla 4 lomapäivää. Mikäli arkipyhälyhennys toteutetaan ko. jaksolla 8 tunnin mittaisina, jakson työvelvoitetta laskettaessa vähennetään 120 tunnista lomatunnit 6,7 t/lomapäivä ja arkipyhätunnit.

RAY

Arkipyhät

Kuukausipalkkainen ansaitsee arkipyhävapaata kaksi päivää jokaista täyttä vuosineljännestä kohdin. Vapaat on annettava kyseisellä tai seuraavalla vuosineljänneksellä. Tasoittumisjakson työaika lyhenee vapaan määrällä.

Vuosiloma

Mikäli työntekijä on vuosilomalla juhannusviikolla, lomapäiviksi ei lasketa juhannusaattoa, juhannuspäivää eikä sunnuntaita. Mikäli vuosiloma alkaa maanantaina 15.6, kuluu tällä viikolla 4 lomapäivää.

Hiusala

Vuosivapaan kertyminen vuonna 2015

Vapaata kertyy 1.1.2015 alkaen tai sitä myöhemmästä työsuhteen alkamisesta lukien työssäoloajalta seuraavasti:

vapaan lukumäärä päiviä (á 7,5 tuntia) 7,5 tunnin vapaan ansaintakynnykset tunteina

vapaan lukumäärä päiviä (á 7,5 tuntia)

7,5 tunnin vapaan ansaintakynnykset tunteina

1

217

2

434

3

651

4

868

5

1085

6

1302

7

1519

8

1736

Työssäolon veroinen aika

Laskettaessa ansaitun vapaan määrää työtunteihin rinnastetaan työstä poissaoloaika, jolta työnantaja on lain tai tämän työehtosopimuksen mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan.

Myös työehtosopimuksen 38§:n mukaiset poissaolot rinnastetaan työssäolon veroiseksi ajaksi.

Vapaan antaminen

Edellä mainitun perusteella kertyneet vapaapäivät annetaan kokonaisina päivinä kertymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Yksi vapaapäivä vastaa 7,5 tunnin vapaata. Vapaapäivät annetaan yhdessä tai useammassa erässä työnantajan määräämänä aikana, ellei työnantajan ja työntekijän kesken erikseen sovita jostakin muusta vapaapäivän antamistavasta.

Kokoaikatyöntekijän osalta yhden vuosivapaapäivän sisältävän viikon työaika on 4 pv / 30 t. Osa-aikaisen vapaapäivän pituus on myös 7,5 tuntia. Sovittua viikkotyöaikaa lyhennetään 7,5 tunnilla.

Etukäteen voidaan sopia annettavaksi enintään viisi vapaapäivää eli 37,5 tuntia.

Osa-aikatyöntekijälle voidaan vapaa sopia maksettavaksi rahakorvauksena. Korvaus tulee maksaa viimeistään kertymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Vapaan ajankohdasta ilmoittaminen

Ilmoitus vähintään kolmen päivän mittaisesta vapaasta on annettava työntekijälle 2 viikkoa ennen vapaan antamista, käytännössä siis tuolloin annettavassa työvuoroluettelossa.

Mikäli työntekijä sairastuu työvuoroluetteloon merkityn vuosivapaan aikana, katsotaan vuosivapaa annetuksi.

Ansionmenetyksen korvaaminen

Työntekijälle maksetaan lyhennyksen ajalta palkka voimassa olevan keskituntiansion (KTA) mukaan.

Tällä hetkellä voimassa oleva keskituntiansio lasketaan 1.7.—31.12.2014 tehtyjen työtuntien ja ansaitun palkan (peruspalkka, lisät, provisiot ym.) perusteella.

Mikäli työsuhde ei ole ollut voimassa laskentajakson aikana, lasketaan KTA työsuhteen aikaisten työtuntien ja niistä maksetun palkan perusteella.

Vuosiloma

Mikäli työntekijä on vuosilomalla juhannusviikolla, lomapäiviksi ei lasketa juhannusaattoa eikä juhannuspäivää. Juhannusviikolla vuosilomapäiviä kuluu 4. Vähintään kuuden päivän mittaisen loman päättyessä muuna päivänä kuin lauantaina, on loman päättymisviikolle annettava vapaapäivä. Jos loma on sijoitettu niin, että se päättyy lauantaina, on sitä seuraava sunnuntai järjestettävä vapaapäiväksi.

Viikonloppuvapaat ja vuosiloma

Viikonloppuvapaisiin voidaan sisällyttää vain yksi viikonloppuvapaa kesäloman ja yksi talviloman osalta. Ei mahdollisuutta sopia paikallisesti toisin.

Vuosiloman siirto sairaustapauksissa

Mikäli työntekijä on vuosilomansa alkaessa tai sen aikana työkyvytön synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi, on loma työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Työntekijän on pyynnön lisäksi esitettävä TES 34§:n mukainen luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.