Uutinen - 15.04.2013 klo 15.00

Työajan lyhennykset kaupan alalla vappuna ja helatorstaina

Kaupan alalla helatorstai ja vapunpäivä ovat tänä vuonna työaikaa lyhentäviä arkipyhiä.

Kaupan alalla vapunpäivä on arkipyhä. Vapunpäivä lyhentää työaikaa, kun se sijoittuu maanantaista perjantaihin. Vuonna 2013 vapunpäivä sijoittuu keskiviikolle ja näin ollen se lyhentää työaikaa.

Kaupan alalla työaikaa lyhentävä arkipyhä on myös helatorstai.

Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä arkipyhäviikolla, kahdella edeltävällä viikolla, kahdella seuraavalla viikolla tai tasoittumisjärjestelmän aikana.

Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen edellyttäen, että työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään kuukauden.

Muuta huomioitavaa on, että vapunpäivää sen paremmin kuin helatorstaitakaan ei lasketa vuosilomapäiviksi.

37,5 tuntia tekevä (kokoaikainen)

Kokoaikaisella työntekijällä sekä vapunpäivä että helatorstai vähentävät kyseisten viikkojen tai tasoittumisjärjestelmän työpäivien määrää yhdellä ja työtuntien määrää 7,5:llä.

Alle  37,5 tuntia (osa-aikainen)

Osa-aikaiselle työntekijälle annetaan arkipyhäviikon työajan lyhennys joko rahakorvauksena tai palkallisena vapaana. Rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika viidellä. Esimerkiksi jos työsopimuksessa sovittu viikkotuntimäärä on 30, se jaetaan viidellä, ja työajan lyhennys on kuusi tuntia.

Kirjoittanut: Annemari Anttila