Työlainsäädäntö - 09.04.2019 klo 14.13

Vahva tuki eduskuntavaaliehdokkailta työnantajaolettamalle

Vahva tuki eduskuntavaaliehdokkailta työnantajaolettamalle

Kolme neljästä kansanedustajaehdokkaasta tukee polkupyörälähettien ja muiden alustatalouden työntekijöiden asemaa selkeyttävän työantajaolettaman lisäämistä työsopimuslakiin.

 

”Työsopimuslakiin tulee lisätä työnantajaolettama työsuhteisiin, jotka täyttävät työsuhteen piirteet” oli väittämä, johon kansanedustajaehdokkaita pyydettiin ottamaan kantaa Aula Researchin kyselyssä. Vastaajista 75 prosenttia oli väittämän kanssa joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

Työnantajaolettama merkitsisi, että työsuhteen piirteiden täyttyessä alustatalouden työntekijää pidettäisiin ensisijaisesti työntekijänä. Tällä hetkellä alustat eivät tunnusta sitä, että työn tekijöillä olisi työsuhde. Ehdokkaiden enemmistö kannattaa työnantajaolettaman lisäämistä työsopimuslakiin sellaisissa työsuhteissa, jotka täyttävät työsuhteen piirteet.

PAMin puheenjohtaja Ann Selin pitää kyselyn tuloksia merkittävinä alustatalouden työntekijöiden näkökulmasta.

”Alustatalouden kautta tehtävä tai välitettävä työ voi tarjota joustavia mahdollisuuksia työllistymiseen, mutta voi myös tarjota turvattomuutta työtä tekevien työoikeudellisen aseman kannalta. On tärkeää, että sosiaaliturva, työsuojelu, säälliset työehdot sekä oikeus edunvalvontaan taataan kaikille. Tämän vuoksi lainsäädäntöä pitää täsmentää sekä kehittää vastaamaan myös uuden työn muotoihin”, Selin toteaa.

Aula Research Oy selvitti Palvelualojen ammattiliitto PAMin toimeksiannosta kansanedustajaehdokkaiden suhtautumista työnantajaolettaman lisäämisestä työsopimuslakiin. Vasemmistoliiton, SDP:n ja Vihreiden ehdokkaat kannattivat eniten työnantajaolettaman lisäämistä. Vähiten asiaa tukivat kokoomuslaiset ja RKP:n edustajat, vaikka heistäkin enemmistö (55 prosenttia) suhtautui työnantajaolettaman lisäämiseen myönteisesti.

Selinin mielestä kysely antaa vahvan viestin siitä, että tulevaisuudessa poliittiset päättäjät ovat valmiita kehittämään lainsäädäntöä niin, että uusille työn tekemisen muodoille saadaan pelisäännöt.

”Jos lainsäädäntö ei kehity alustatalouden mukana, työntekijöitä uhkaa syrjäytyminen kohtuullisista työnteon ehdoista”, Selin jatkaa.

Aula Research Oy:n tekemään kyselyyn vastasi 378 eduskuntapuolueiden kansanedustajaehdokasta. Keskustan, Perussuomalaisten ja Kokoomuksen ehdokkaat olivat vastaajista aktiivisimpia. Erityisen positiivisesti työnantajaolettamaan suhtauduttiin Vaasan vaalipiirissä jossa 91% vastaajista oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä aiheesta ja loput 9 % ehdokkaista eivät osanneet sanoa kantaansa aiheeseen.

Kyselytietoihin pääset täältä.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle