Lainsäädäntö - 17.12.2020 klo 14.00

Väliaikaisista lakimuutoksista osa päättyy vuoden lopussa

Työttömyyslainsäädännön muutoksista työttömyysturvan omavastuupäivien, työssäoloehdon ja enimmäisajan poikkeukset päättyvät vuoden lopussa. Kuva: Gettyimages.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus sopivat keväällä 2020 koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Työsopimus- ja yt-lainsäädännön väliaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2020 kun taas osaa työttömyysturvan lakimuutoksista esitetään jatkettaviksi 31.3.2021 asti.

Koronapandemian takia voimaan tulleet työsopimuslain väliaikaiset muutokset umpeutuvat vuoden lopussa. Muutokset koskevat yt-menettelyn neuvotteluaikoja, lomautusilmoitusaikoja, takaisinottovelvollisuutta, määräaikaisten irtisanomista sekä työsuhteen päättämistä koeaikana.  

Työsopimuslaissa (55/2001) muutettiin väliaikaisesti seuraavia asioita:

  • lomautusilmoitusaika lyhentyi 14 päivästä viiteen päivään
  • yhteistoimintaneuvottelujen vähimmäisneuvotteluaika lomautustilanteissa lyhentyi 14 päivästä tai 6 viikosta viiteen päivään
  • määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa. Normaalisti määräaikainen työsuhde estää lomautuksen muutoin kuin niissä tilanteissa, joissa sijaistetaan toista työntekijää.  
  • työsopimus voidaan koeaikana purkaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä, mikä ei normaalisti ole mahdollista. 
  • epidemian aikana irtisanottujen työntekijöiden takaisinottovelvollisuusaika on väliaikaisesti pidentynyt neljästä tai kuudesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen.

Koosteen työsopimuslakiin ja työttömyysturvalainsäädäntöön tehdyistä muutoksista päättymisaikoineen löydät täältä. Asiasta voit muuten lukea lisää täältä .
 

Osa työttömyysturvan lakimuutoksista saa jatkoaikaa 31.3.2021 asti


Lomautettujen ja työttömien asemaa helpotettiin kevään aikana myös useilla työttömyysturvan muutoksilla, kuten omavastuupäivien poistamisella ja lyhennetyllä työssäoloehdolla (26 viikosta 13 viikkoon).
 
Työttömyyslainsäädännön muutoksista työttömyysturvan omavastuupäivien, työssäoloehdon ja enimmäisajan poikkeukset päättyvät vuoden lopussa. Lue lisää miten työttömyysetuushakemuksia käsitellään 1.1.2021 lähtien Palvelualojen Työttömyyskassan sivuilta.

Osalle lakimuutoksista on kuitenkin luvassa jatkoa. Eduskunta on joulukuun alussa hyväksynyt seuraavien työttömyysturvaa koskevien lakimuutosten jatkamisen 31.3.2021 asti:

  • Suojaosan korotus 500 euroon kuukauden hakujaksolla ja 465 euroon neljän viikon hakujaksolla.
  • Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.3.2021.
  • Työttömyysetuuden sovittelussa niin kutsuttua erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista palkkaa ei sovelleta. 
  • Yritystoiminnan tulot sovitellaan yrittäjän oman ilmoituksen perusteella, jos yritystoiminnan ansiotulon määrän muutoksen vuoksi ei voida käyttää verotuksessa vahvistettua tuloa.


Lait odottavat vielä presidentin vahvistusta. 

Väliaikaisen poikkeuslain mukaan TE-toimisto ei ole tutkinut lomautettujen opintojen pää- tai sivutoimisuutta 16.3.–31.12.2020. Eduskunta on hyväksynyt poikkeuksen jatkamisen vuoden 2021 loppuun asti.

Lue lisää Palvelualojen työttömyyskassan verkkosivuilta ja KELAn sivuilta

Väliaikaiset muutokset työehtosopimuksiin

PAM on myös neuvotellut työnantajaliittojen kanssa vastaavia väliaikaiset muutokset työehtosopimuksiin. Poikkeusmääräykset löytyvät täältä.  
 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle