Työehtosopimusneuvottelut - 16.05.2018 klo 13.01

Valtakunnansovittelijan rooli vaatii tarkastelua - PAMin Selin haluaa keskustella sopimisen pelisäännöistä

PAMin Ann Selin edellyttää, että työmarkkinariitojen sovittelutoimintaa sekä sopimisen kulttuuria tarkastellaan ennen seuraavaa työehtosopimuskierrosta. Sovittelijainstituution eheyden turvaaminen vaatii muuttuneiden työmarkkinarakenteiden tunnustamista ja huomioimista.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selinin mukaan täysin riippumaton sovittelujärjestelmä on ainut vaihtoehto työmarkkinoiden toimintaympäristöjen murroksessa ja tilanteessa, jossa työnantajat ovat irtautuneet keskusjärjestösopimuksista.

”Valtakunnansovittelijan tehtävä ei voi olla valvoa palkankorotuskattoa.
Puolueettomaksi tarkoitetun instituution on pysyttävä puolueettomana ja riippumattomana. Niitä toimintaedellytyksiä on vahvistettava, koska vain sillä tavoin, se pystyy edelleen vaalimaan perustehtäväänsä”, Selin toteaa.

Selinin mielestä sovitteluinstituution rooli vaatii uudistusta ja mahdollisesti sitä säätelevät lait on päivitettävä nykyaikaa paremmin vastaaviksi.

”Sovittelujärjestelmää on nyt tarkasteltava kriittisesti ja sen perusteella on tarvittaessa tehtävä muutoksia sovittelua koskevaan lainsäädäntöön ja käytäntöihin. Nyt on kolmikantaisen keskustelun paikka sovittelun pelisäännöistä”, Selin peräänkuuluttaa.

Palkkakaton tai palkkatason on Selinin mielestä pysyttävä työmarkkinaosapuolten käsissä. Työehdoista neuvotellessa on huomioitava, ettei valtakunnansovittelija voi sanella työriitaosapuolille reunaehtoja, jotka hankaloittavat itsenäisten osapuolten päätöksiä tai rajoittavat ammattiliittojen ja työntekijöiden oikeuksia työehtojen kehittämisessä.

Ammattiliittojen vapautta rajoittavat ja työmarkkinoiden murrosta hidastavat rakenteet eivät kuulu nykyaikaan. Ne eivät myöskään tue sopimuskulttuurin vahvistumista tai ratkaisuedellytyksiin tarvittavaa työmarkkinaosapuolten keskeistä luottamusta.

”Tästä syystä sovittelujärjestelmän analyyttinen ja ennakkoluuloton pohdinta sekä avoin vuoropuhelu maan hallituksen ja työmarkkinaosapuolten kesken on edellytys järjestelmän uskottavuudelle ja tulevaisuudelle. ”, Selin sanoo.

Selin nostaa esimerkiksi työmarkkinoiden välttämättömistä muutostarpeista jo vuosia laajasti julkituodun tavoitteen kaventaa naisten ja miesten välisiä perusteettomia palkkaeroja.

”Siksi on mielestäni epäeettistä ja väärin, että maan hallituksen nimeämä virkamies, valtakunnansovittelija tekee yksin päätöksen tukea palkkapolitiikkaa, jolla tämän tavoitteen toteutuminen estetään”, Selin sanoo ja jatkaa

”Valtakunnansovittelijan arvokkain tehtävä työehtokonfliktissa on luoda sovun edellytyksiä, ei estää lasikattojen murtumista.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle