Työelämä - 18.05.2022 klo 10.41

Valtuuston päätöslausuma: Nyt riittää, sanelun aika on ohi!

Palvelualoillakin tarvitaan #palkkapäivä. Tämä tarkoittaa sitä, että on aika muuttaa tapaa, jolla alojemme työehdoista sovitaan.  Me olemme väsyneet saneluun ja joustamattomaan tapaan, jolla työnantajat valtakunnansovittelijan toimiston tuella säätelevät yleistä linjaa.

Tällä hetkellä yleisesti käytössä oleva yleinen linja ei ole yhdessä sovittu, vaan näyttäytyy meille työnantajapuolen sanelemana. Tämä linja on joustamaton ja eriarvoistava: pienituloiselle prosenttimääräisestä korotuksesta jää käteen vain senttejä, kun suurituloiselle korotus on merkittävä. Nykyisessä maailmantilanteessa pelkkä hintojen nousu on syönyt korotuksen sisäänsä jo moninkertaisesti.  Hintojen nousussa ei ole kyse siitä, että joutuu karsimaan ostoskorinsa sisältöä, vaan siitä, että arki muuttuu selviytymistaisteluksi, jossa karsimaan joudutaan pakollisista menoista. Maaseudulla ja laitakaupungeissa asuvat palvelualan työntekijät eivät voi valita kuinka kulkevat töihin, vaan oma auto on usein välttämätön. Julkista liikennettä ei useimmiten yksinkertaisesti ole saatavilla palvelualan vaihtelevien työaikojen mukaisesti.  PAM on tehnyt muille liitoille esityksen yhteisen palkankorotustavoitteen sopimisesta ja sen koordinoimisesta, jotta palkankorotuksiin saataisiin oikeudenmukainen linja. Koordinaation avulla voidaan tehokkaasti vähentää alojen välisiä palkkaeroja ja tuoda solidaarisuus takaisin palkkapolitiikkaan. Liittojen yhteisvoima on valtava, ja sitä tulee hyödyntää paremmin.

Pelkkä raha ei kuitenkaan riitä. Alan työolot on laitettava kuntoon, jotta palvelualoilla halutaan tehdä töitä myös tulevaisuudessa. On sovittava uusia työehtosopimuksia esimerkiksi hiusalalle, palautettava kilpailukykysopimuksessa työntekijöiden harteille ulkoistetut sosiaaliturvamaksut takaisin työnantajille, ja varmistettava, että alalla työskentely on turvallista kaikille. Viime vuosina mediaan nousseita hälyttäviä tapauksia palvelualojen työoloista ei saa tulla enempää, vaan muutosten on tapahduttava oikeasti. On helppo olettaa, että näistäkin asioista voidaan ongelmitta yhdessä sopia neuvottelemalla. Pöyristyttävä esimerkki on kuitenkin tämän hetkinen neuvottelutilanne syyskuussa voimaantulevan perhevapaauudistuksen toteutuksesta palvelualoilla. Vaadimme, että neuvotteluissa kunnioitetaan uudistuksen henkeä myös alakohtaisesti ja perheille annetaan aidosti yhdenvertainen mahdollisuus jakaa perhevapaat perheen kesken. Odotamme vastuullisuuden osoitusta työnantajaliitoilta. Vielä tällaista ei ole neuvotteluissa löytynyt.


Työolojen lisäksi on muutettava yhteiskuntamme rakenteita, jotta myös suuria uudistuksia saadaan tehtyä. Marinin hallituskausi on edennyt vauhdilla. Maailmanlaajuinen pandemia sekä Ukrainan sota ovat asettaneet haasteita, joiden paineessa on silti tehty kunnianhimoisesti töitä. Tämä kunnianhimo ei kuitenkaan saa loppua kesken, sillä vielä on hallituksella runsaasti tehtävää ja korjattavaa. Tällä hetkellä hallituksen tuleva esitys euroistamisesta on sellainen, että säästöt haetaan pienituloisen ja epäsäännöllistä työtä tekevän taskusta. Työttömyysturvasta leikkaaminen tällä tavoin on kestämätöntä ja väärin. Palvelualan työntekijät tukeutuvat Marinin hallituksen lupaukseen kehittää työelämää oikeudenmukaisesti. Nyt ei ole oikea aika painaa jarrua, vaan aloitetut uudistukset esimerkiksi alipalkkaukseen puuttumisesta on vietävä vauhdilla maaliin.

 

 PAMin valtuusto kokousti Helsingissä 17.-18.5.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-1H4

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme