Työehtosopimusneuvottelut - 20.04.2022 klo 15.59

Vartiointialan sovintoesitys hyväksytty - Securitaksen ja Securitas Palveluiden lakko peruuntuu

PAMin ja Paltan hallinnot ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen vartiointialan työkiistassa. Sen myötä vartiointialalle on saatu uusi työehtosopimus. PAMin ilmoittamat työtaistelutoimet on peruttu.

PAMin hallitus on hyväksynyt valtakunnansovittelijan tiistaina 19.4. antaman sovintoehdotuksen ja vartiointialalle on saatu uusi työehtosopimus.

Sovintoehdotuksen mukaan vuonna 2022 palkkoja, tasopalkkoja, lisiä ja luottamusmieskorvauksia korotetaan 1,9 prosenttia 1.7.2022 alkaen tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Toisen vuoden palkankorotuksista on sovittava 15.1.2023 mennessä. Ellei toisen vuoden palkankorotuksista löydy sopua määräaikaan mennessä, voidaan koko sopimus irtisanoa päättymään 31.3.2023. 

PAMin pitkäaikaisena tavoitteena on ollut kehittää palkkausta vastaamaan paremmin eri tehtävien työnvaativuutta. Osana tätä työtä tällä kierroksella PAM tavoitteli parannusta sairaalavartijoiden tasopalkkaan, joka nousi neuvottelupöytään alan työntekijöiden esityksestä. Tämä tavoite saavutettiin, kun työehtosopimukseen muodostettiin täysin uusi tasopalkka, joka koskee tietyissä yliopistollisissa sairaaloissa ja keskussairaaloissa suoritettavia tehtäviä. Uusi tasopalkka tuo kuukausipalkkaiselle työntekijälle noin 60-70 €:n palkankorotuksen kuukaudessa.

”Neuvottelut olivat pitkät ja vaativat. Alan työntekijöiden hyvin tehty ja perusteltu esitys antoi hyvän pohjan neuvotteluille. Heidän tekemällään taustatyöllä oli iso merkitys”, sanoo PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

”Neuvottelujen ja sovitteluprosessin myötä vahvistui myös useita kehitystarpeita palkkausjärjestelmän osalta”, hän jatkaa.

Palkankorotusten lisäksi työehtosopimukseen lisättiin liittojen suositus, että työntekijälle annettu varoitus annettaisiin tiedoksi yrityksen pääluottamusmiehelle sekä tarkennettiin kirjauksia sairausajan palkan maksamisesta ja TT-SAK irtisanomissuojasopimuksesta.

Lisäksi neuvotteluosapuolet sopivat perhevapaauudistuksesta koskevasta työryhmästä, jonka tehtävänä on varmistaa perhevapaauudistuksen toteuttaminen tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

”Sovintoratkaisu oli kokonaisuudessaan hyväksyttävissä, kun se piti sisällään sairaalavartiointia koskevan muutoksen palkkausjärjestelmään. Alan kärsiessä työvoimapulasta meidän täytyy löytää keinoja vetovoimaisuuden kehittämiseen yhdessä työnantajien kanssa. Reilujen työehtojen takaaminen työntekijöille on siinä keskeisessä asemassa. Ratkaisuun sisältyy myös useampia työryhmiä, joiden työskentely antaa hyvät mahdollisuudet jatkuvan vuoropuhelun kehittämiseen alalla”, Rönni-Sällinen kertoo.

Ratkaisun myötä PAMin julistama Securitaksen ja Securitas Palvelujen lakko peruuntuu.

Tutustu uuteen työehtosopimukseen

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme