Työelämä - 12.03.2020 klo 15.01

Vastauksia palvelualojen työntekijöille koronaviruksen leviämisen vaikutuksista työsuhteeseen

Koronaepidemialla on vaikutuksia palvelualoilla työskentelevien arkeen. PAM on koonnut vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, jotka nyt askarruttavat.

Yleisimpien kysymyksien lisäksi olemme koonneet keskeiset asiat lomautuksista ja irtisanomisista, työttömyysturvasta ja muusta toimeentulosta, työajoista ja työvuoroista, yt-neuvotteluista sekä sairastumisesta ja karanteeneista oman sivustoonsa pam.fi/korona . Tutustu!

Tämä uutinen päivittyy. Viimeisin päivitys 7.4. klo 11.55

HUOM! Maan hallitus on tehnyt päätöksiä lainsäädännön muuttamisesta perjantaina 20.3. Muutokset lähtevät valmisteluun. Näitä ei vielä ole voitu huomioida alla olevissa vastauksissa, joten tutustu myös oheiseen uutiseen .

Palvelualojen ammattiliitto PAM seuraa tilannetta ja antaa jäsenilleen neuvontaa koronavirusepidemian aiheuttamissa työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Liitto myös neuvoo luottamushenkilöitään epidemian aiheuttamissa tilanteissa työpaikoilla.

PAMin livelähetykset - kysy koronasta, me vastaamme

PAM järjestää livelähetyksiä, joissa PAMin asiantuntijat vastaavat jäsenten lähettämiin kysymyksiin. Katso lähetysten tallenteet täällä. 
 

Aiheet

1.  Työaikojen ja -vuorojen, vapaiden ja lomien uudelleenjärjestelyt sekä sairastuminen

2. YT-neuvottelut, lomautukset ja irtisanomiset

3. Toimeentulo

Työttömyysturva

Tartuntatautipäiväraha

Lapsi kotihoidossa

4. Matkustaminen

5. Suojautuminen tartunnalta

Työterveyslaitos: Miten palvelualojen työntekijä voi suojata itseään asiakkaiden tartunnoilta?

 

 

1.  Työaikojen ja -vuorojen, vapaiden ja lomien uudelleenjärjestelyt sekä sairastuminen

Saako työnantaja perua työvuoroni yllättäen vedoten koronavirukseen ja siihen, ettei asiakkaita ole?

Työvuorolistaan merkittyä työvuoroa ei voida peruuttaa vedoten koronavirustilanteeseen palkkaa maksamatta. Työvuorolistaan merkityistä työvuoroista sinulle kuuluu maksaa palkka.

Mikäli sovit (teet sopimuksen) työnantajasi kanssa työajan lyhentämisestä (esim. poikkeusaukiolojen takia) palkka maksetaan lyhennetystä työajasta. Mikäli et tee sopimusta, palkka maksetaan työvuorolistaan merkitystä ajasta. Työnantaja voi yksipuolisesti lyhentää työaikaa määräajaksi lomauttamalla työntekijän osittain. Tällöin lomautusilmoitusaika on kaksi viikkoa.  

Saako työnantaja muuttaa työvuorojani koronaan vedoten?
Esimerkiksi kaupan työehtosopimuksessa on 19.3. sovittu, että koronavirusta koskeva tilanne on peruste muuttaa työvuoroluetteloa. Muuttamisen yhteydessä työaika ei voi kuitenkaan vähentyä. Näin ollen viikkotyöajassa työvuoroja voidaan siirtää/muuttaa saman viikon sisällä ja niin, että viikon kokonaistuntimäärä ei vähene. Vastaavasti tasoittumisjärjestelmää käytettäessä työvuoroja voidaan muuttaa/siirtää kulumassa olevan tasoittumisjakson sisällä ja niin, että tasoittumisjakson kokonaistuntimäärä ei vähene.

Työvuoroluettelon muuttamisoikeus vaihtelee sopimusaloittain. Esimerkiksi matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanalan työehtosopimuksessa julkaistuja työvuoroja voidaan muuttaa ainoastaan työnantajan ja työntekijän suostumuksella.  

Voiko työnantaja määrätä minut  kotiin kesken työvuoron, estää minua tulemasta töihin tai määrätä karanteeniin?
Voi, mutta palkka on maksettava.  Varsinaisen karanteenin määrää aina lääkäri. Koronavirusta epäiltäessä päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista tekee julkisen terveydenhuollon tartuntataudeista vastaava lääkäri (eikä siis yksityisen työterveyshuollon lääkäri).

Voiko työnantaja määrätä minut muihin kuin oman työsopimukseni mukaisiin tehtäviin?
Lähtökohtaisesti työntekijä tekee oman työsopimuksensa mukaista työtä. Koronaepidemian kaltaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan työntekijän kanssa yhdessä sopien tehdä muita töitä.  

Voiko riskiryhmään kuuluva työntekijä jäädä kotiin ja kieltäytyä menemästä työhön, vaikkei ole sairastunut hengitystieinfektioon? Minkälainen lupalappu pitää olla, ettei tarvitse mennä töihin

Kerro työnantajallesi, jos kuulut riskiryhmään. Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus varmistaa työntekijän työn turvallisuus ja terveellisyys. Työnantaja arvioi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa vaaran ja riskin. Kaikkia työntekijöitä kuuluu suojata, mutta riskiryhmään kuuluva työntekijä tulee siirtää väliaikaisesti tehtäviin, joissa tartuntariskiä ei ole tai se saadaan pienemmäksi kuin asiakaspalvelutehtävissä. Lääkäri arvioi, kuinka suuri työntekijän riski on.

Työntekijä ei voi vain jäädä kotiin ja kieltäytyä menemästä työhön, jos ei ole sairastunut.

Ainoastaan julkisen terveydenhuollon tartuntataudeista vastaava lääkäri voi kirjoittaa ”lupalapun” ja määrätä sinut karanteeniin, mutta syyksi ei riitä pelkkä kuuluminen riskiryhmään. Karanteeni määrätään, jos on jo altistunut koronalle.

Sairastuneen työntekijän on ehdottomasti pysyttävä kotona ja ilmoitettava sairastumisestaan välittömästi työantajalle.

Sairastuin, mutta en saa aikaa terveydenhoitajalle, sairaanhoitajalle enkä lääkärille. Työnantajani vaatii sairauslomatodistusta ensimmäisestä sairauspäivästä. Mitä teen?
Sairastuneen työntekijän on ehdottomasti pysyttävä kotona. Ilmoita sairastumisestasi välittömästi työnantajalle. Monet työnantajat ovat muuttaneet koronaepidemian vuoksi käytäntöjään sairauspoissaolojen ilmoittamisen osalta. Myös PAM on neuvotellut omailmoituksen käyttöönotosta useiden työnantajaliittojen kanssa.  Löydät alakohtaiset tiedot täältä

Mikäli oma työnantajasi edellyttää todistusta, pyydä työnantajaltasi toimintaohje tilanteeseen, jossa terveydenhoidon ammattilaisen vastaanotolle ei pääse. Tee tarvittaessa ilmoitus sairastumisestasi puhelinsoiton lisäksi kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse. Säilytä sähköposti ja työnantajan vastaus.

Tunnen oloni sairaaksi. Voinko jäädä pois töistä omalla ilmoituksella?
Koronaepidemian vuoksi on tehty poikkeuspäätöksiä myös omailmoituskäytännön osalta eri aloille. Löydät alakohtaiset tiedot palvelualojen osalta täältä

Alle 10-vuotias lapseni on sairaana enkä voi viedä lasta päiväkotiin. Millaisen ilmoituksen tarvitsen työnantajalle?
Käytännöt vaihtelevat työehtosopimuksittain. Koronaepidemian vuoksi palvelualoille on sovittu poikkeuskäytännöistä. Löydät sairaan lapsen hoitoon liittyvät alakohtaiset muutokset täältä.

Sovin työnantajan kanssa suullisesti etätyön tekemisestä kotona. Onko työnantajan työtapaturmavakuutus voimassa etätyössä?
Työnantajan lakisääteinen työtapaturmavakuutus on aina voimassa kaikessa työsuhteessa tehtävässä työssä, myös etätyössä. Riittää, että etätyöstä on sovittu työnantajan kanssa. Työtapaturmavakuutuksen turva on tosin suppeampi, koska etätyössä korvataan ainoastaan vahingot, jotka ovat sattuneet työtä tehdessä. Tämä tarkoittaa sitä, jos tauolla tai asunnossa huoneesta toiselle liikkuessa sattuu tapaturma, tätä ei korvata.   

Työskentelen kauneudenhoitoalalla (esim. kampaaja, kosmetologi). Miten suojaudun koronalta, kun työssäni en voi välttyä koskemasta asiakkaaseen?
Kauneudenhoitoalalla joutuu jatkuvasti kosketuksiin erilaisten kemiallisten altisteiden kanssa ja niitä vastaan on suojauduttava myös ns. normaalioloissa. Tärkein suojaväline ovat kertakäyttöiset, läpäisemättömät hansikkaat ja niiden oikeanlainen käyttö sekä kontaktin välttäminen sairastuneen kanssa.

Työturvallisuuslain mukaisesti työnantajasi vastuulla on arvioida työsi vaarat ja riskit, suunnitella ja toteuttaa suojautuminen ja turvata työsi turvallisuus ja terveellisyys. Työnantaja tekee tarvittaessa myös päätöksen työn keskeyttämisestä. Lue lisää.

Voiko työnantaja pakottaa pitämään kesälomat koronan takia, vaikka ei ole kesälomakausi?
Vuosilomalain mukaan kesäloma eli vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle. Lomakausi on 2.5. – 30.9. Työnantaja ei voi lain pääsäännön mukaan määrätä työntekijää kesälomalle ennen lomakauden alkua. Korona ei muuta tilannetta tältä osin.

Mitä, jos minut lomautetaan suunnitellun vuosilomani aikana tai ennen sitä? Saako siltä ajalta palkan tai lomarahan/lomaltapaluurahan?
Sinulla on oikeus vuosilomasi ajalta lomapalkkaan ja työehtosopimuksen mukaiseen lomarahaan/lomaltapaluurahaan.

Olen jäämässä vuosilomalle, joka on säästettyä kesälomaa (eli säästövapaata) edellisvuodelta. Vuosilomasta on sovittu työnantajan kanssa jo pari kuukautta sitten ja vuosiloman ajankohta on varmistettu. Millä tavoin mahdollinen lomautus vaikuttaa tilanteeseen? 
Lomautus ei vaikuta tilanteeseen eli sinulla on oikeus pitää säästövapaa sovittuna ajankohtana.

Sairastuin kolme päivää ennen talvilomani alkua ja oireeni ovat lieviä koronaoireita. Voiko lomaa siirtää tällaisessa tilanteessa? 
Vuosilomalain mukaan on loma työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan, jos työntekijä on vuosilomansa alkaessa esim. sairauden vuoksi työkyvytön. 

Pyyntö pitää tehdä viivytyksettä ja työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Työntekijän sairastuessa ennen loman alkua, ei ns. karenssipäiviä noudateta, vaan koko loma siirtyy. Karenssipäivät liittyvät vain tilanteisiin, joissa työntekijä sairastuu kesken loman.

Voit neuvotella työnantajasi kanssa tilanteestasi ja pyytää, että lomasi siirretään. Anna samalla mahdollisimman luotettava selvitys tilanteestasi esim. oireistasi. Pyyntö ja ilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti esim. sähköpostitse ja säästää viestit. Selväähän on, ettei suurin osa työntekijöistä pysty tässä tilanteessa saamaan selvitykseksi esimerkiksi lääkärintodistusta työkyvyttömyydestä.

Milloin voin sairastumiseni jälkeen palata työhön? 
Jos sinulla on koronatesteillä todettu tartunta, saat terveydenhoidon ammattilaisilta hoito-ohjeet ja toivottuasi luvan palata työhön. Muiden sairauksien ja infektioiden suhteen normaali käytäntö eli kun sairaus on ohi ja olet jälleen työkykyinen.

2. YT-neuvottelut, lomautukset ja irtisanomiset

Mitä yhteistoimintaneuvottelu (YT-neuvottelu) tarkoittaa?
Yhteistoimintaneuvottelut on käytävä ennen lomauttamista yli 20 työntekijän yrityksissä. Pienilläkin työnantajilla on ennakkoselvitys ja kuulemisvelvoite. Yhteistoimintalain tarkoituksena on parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskeviin asioihin, vaikka lopullinen päätösvalta olisikin työnantajalla. Neuvotteluissa käydään läpi työnantajan esittämien muutosten perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot.

Koronaepidemian vuoksi YT-neuvotteluiden ilmoitusaikoihin (ks. alla) on tehty alakohtaisia muutoksia. Löydät ne täältä.

Mitä lomauttaminen tarkoittaa?
Lomautus tarkoittaa, että työnantaja on päättänyt keskeyttää työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Työsuhde pysyy muutoin voimassa. Työntekijä voidaan lomauttaa joko määräajaksi tai toistaiseksi. Työnteko voidaan keskeyttää kokonaan tai lyhentämällä työaikaa.

Kuinka toimin, jos minut lomautetaan/jään työttömäksi?
Lomautuksen tai työttömäksi jäämisen jälkeen tulee aina ensiksi ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, jonka jälkeen voit hakea Palvelualojen työttömyyskassalta työttömyyspäivärahaa. Jos sinulla ei ole työssäoloehto täynnä ja ollut riittävää jäsenyyttä (vähintään 26 viikkoa), niin et ole oikeutettu saamaan ansiosidonnaista, vaan työttömyysturva on haettava KELAlta.

Kuinka paljon ennen lomauttamista siitä on ilmoitettava työntekijälle?
Normaaliolosuhteissa ilmoitusaika on 14 päivää. Koronaepidemian vuoksi PAMin solmimiin työehtosopimuksiin on tehty tämän osalta määräaikaisia muutoksia. Alakohtaiset tiedot löydät täältä.

Alla tähän mennessä sovitut poikkeavat käytännöt, jotka ovat voimassa 31.5.2020 saakka:
Kaupan ala: 7 päivää, työpaikkakohtaisesti sovittuna 23§:n mukaan 3 päivää
Majoitus- ja ravitsemusala: 5 päivää, voidaan soveltaa myös taannehtivasti jo annetuissa lomautusilmoituksissa. Näissä tapauksissa työnantajan on toimitettava uusi lomautusilmoitus työntekijälle uudella korjatulla päivämäärällä. 
Kiinteistöpalveluala: Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 5 päivään.
Huvi-, teema- ja elämyspuistoja työehtosopimus: Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 5 päivään.
Avecran junapalveluhenkilökunnan työehtosopimus: Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 5 päivään.
Hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualan työehtosopimukset: Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 5 päivään

Voiko työnantaja irtisanoa minut, jos yrityksellä ei ole töitä koronan vuoksi? 
Ei voi. Kyse on tässä vaiheessa tilapäisestä tilanteesta, jolloin työnantajalla voi olla oikeus lomauttaa työntekijä. Tällöin noudatetaan lomautukseen liittyviä määräyksiä. Lomautukseen liittyvät poikkeusmääräykset löydät täältä

Jos olet koeajalla ja työt loppuvat, työnantaja ei voi suorittaa koeaikapurkua taloudellisten syiden takia. Työnantajalla on kuitenkin kahden viikon irtisanomisaikaa käyttäen mahdollisuus irtisanoa työsopimus, jos siihen on taloudelliset ja tuotannolliset perusteet.

Voiko määräaikaisen lomauttaa?
Lainsäädäntäö muuttui väliaikaisesti 1.4. Sen jälkeen määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä. Aiemmin määräaikaisen lomauttaminen oli sallittua vain, jos hän työskentele vakituisen työntekijän sijaisena, joka olisi lomautettu.

Työnantaja on velvollinen kohtelemaan kaikkia työntekijöitään tasapuolisesti, eikä esim. hoitovapaalla oleva voi jäädä lomautuksen ulkopuolelle. Lomautetun työntekijän työpanosta ei myöskään pitäisi korvata sillä, että muut tekevät enemmän työtunteja.

Olen aloittamassa uuden työn ja kirjoitin määräaikaisen työsopimuksen alkavaksi huhtikuussa. Voiko työnantaja purkaa/irtisanoa työsopimuksen koronan vuoksi ilman minkäänlaista korvausta?
Työsuhde alkaa vasta, kun työnteko alkaa. Mikäli työnantaja purkaa sopimuksen, kyseessä ei ole työsuhteen päättäminen vaan sopimusrikkomus. Työsopimus on sitova asiakirja, ja työnantajalle voi syntyä velvollisuus suorittaa korvausta siitä vahingosta, jonka työsopimuksen purkaminen ennen sen alkua on aiheuttanut. Tässä vaikeassa tilanteessa vahingonkorvaus voisi jäädä hyvin pieneksi, koska työnantajalla olisi joka tapauksessa mahdollisuus heti työsuhteen alkamisen jälkeen purkaa työsopimus taloudellisin ja tuotannollisin perustein.  
Näin ollen työntekijän kannalta voi olla parempi vaihtoehto saada etukäteen ilmoitus työsuhteen peruuntumisesta.

Voiko työnantaja ottaa käyttöön YT-laki 60 pykälän?
Poikkeukset yhteistoimintamenettelystä, työnantaja saa tehdä 32 ja 33 §:ssä sekä 44 §:n 1 momentissa, tarkoitetussa asiassa päätöksen ilman edeltäviä, yhteistoimintaneuvotteluja, jos yrityksen tuotanto- tai, palvelutoiminnalle tai yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavat, erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta, ovat, yhteistoimintaneuvottelujen esteenä.

Jotkut työnantajat ovat tulkinneet YTL 60 §:n poikkeussäännöstä siten, että koronatilanne oikeuttaisi tekemään päätökset lomautuksista tai irtisanomista käymättä yhteistoimintaneuvotteluja. Pelkkä korona ei kuitenkaan ole peruste jättää yhteistoimintaneuvotteluja käymättä.

Yhteistoimintalain 60 § sisältää poikkeussäännöksen siitä, että tilanteessa, jossa yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta, ovat neuvottelujen esteenä. Näin ollen koronasta aiheutuneen tilanteen pitäisi estää neuvottelujen käyminen.

On selvää, että koronaviruksen aiheuttama tilanne ja vaikutukset työpaikoille ovat dramaattisia eikä tilanteen poikkeuksellisuutta voi kukaan kiistää. Säännös edellyttää kuitenkin tämän lisäksi sitä, että neuvotteluja ei tilanteesta johtuen voida lainkaan käydä. 

Työpaikat eivät ole samanlaisia, joten viime kädessä 60 §:n käyttämismahdollisuus riippuu yksittäisen työpaikan tilanteesta. 

Työnantajalla on tulkintaetuoikeus, joten jos työnantaja päättää soveltaa YTL 60§:n säännöstä, sitä ei pystytä ennakoivasti estämään. Työnantaja kuitenkin vastaa päätöksen virheettömyydestä, ja mikäli päätös osoittautuu vääräksi, saattaa seurauksena olla hyvitysvastuu. 

Työnantajan velvollisuus toteuttaa yhteistoiminneuvottelu ei myöskään poistu kokonaan, vaan asia on käsiteltävä viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle ei enää ole.  

3. Toimeentulo

Miten käy toimeentuloni, jos oma työnantajani päättää sulkea toimipisteeni koronaviruksen vuoksi?

Työnantaja ei voi keskeyttää palkanmaksua yksipuolisesti. Jos työvuorot perutaan, on toimittava normaalin työn vähentymisen mukaisesti eli yt-menettelyn kautta niin, että asia hoidetaan viime kädessä lomautuksilla.

Lomautusilmoitus on annettava normaaliolosuhteissa 14 päivää ennen sen toteuttamista. Koronaepidemian vuoksi osaan työehtosopimuksista on tehty lomautusilmoituksen osalta määräaikaisia muutoksia. Löydät ne täältä. Lomautuksen ajalta työntekijä voi saada ansiopäivärahaa, jos hän työttömyyskassan jäsen ja täyttää nk. työssäoloehdon.

Huomioi, että ansiopäivärahaa (työttömyyspäivärahaa) varten tulee ilmoittautua ensin TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Lue lisää kuka voi saada ansiopäivärahaa

Koronaviruksen leviäminen voi aiheuttaa tilanteen, jossa työnteko estyy työnantajasta tai työntekijästä riippumattomasta syystä.  Työnantaja voi tällöin keskeyttää palkanmaksun, mutta työntekijällä on kuitenkin oikeus saada palkkansa vähintään 14 päivältä. Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan. Lue lisää palkanmaksun keskeytymisestä.

Työttömyysturva

 Jos jäät työttömäksi ja haet Palvelualojen työttömyyskassalta ansiopäivärahaa, toimi näin.

Työnantaja on ehdottanut palkattoman vapaan ottamista. Miten tämä vaikuttaa osa-aikaisen työntekijän osalta liitosta saatavaan päivärahaan? Saako palkattomalta vapaalta mitään? 
Jos työnantajalla ei ole töitä tarjota, tulee hän lomauttaa työntekijät, jonka jälkeen syntyy oikeus työttömyysturvaan. HUOM! Lomautuksen jälkeen tulee aina ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, jonka jälkeen Palvelualojen työttömyyskassalta pystyy hakemaan työttömyyspäivärahaa. 

Osa-aikaiset, jotka saavat soviteltua päivärahaa, tulee myös lomauttaa, jos työnantajalla ei ole työtä tarjota. Tämän jälkeen heillä on oikeus hakea työttömyyskassalta sovitellun päivärahan sijaan täyttä ansiosidonnaista päivärahaa. Ennen tätä tulee muuttuvasta tilanteesta ilmoittaa TE-toimistoa ja työttömyyskassaa.

Palkattoman vapaan ajalta ei ole oikeutta päivärahaan. 

Olen ollut tasan vuoden palkkatuetussa työssä ja nyt on annettu lomautusvaroitus. Jos minut lomautuksen jälkeen irtisanotaan, kuinka käy päivärahan maksun kanssa, nollaantuvatko päivät vai jatkavatko kulumistaan? 
Jos palkkatuetussa työssä on ehtinyt täyttyä työssäoloehto uudestaan, on sinulla oikeus uuteen ansiosidonnaiseen päivärahajaksoon. Jos taas palkkatuetussa työssä ei ole ehtinyt täyttyä työssäoloehto, sinulla ei ole oikeus uuteen ansiosidonnaiseen päivärahaan. 

Palkkatuetussa työssä työssäoloehdon täyttäminen vaaditaan enemmän työviikkoja kuin normaalissa työsuhteessa, koska palkkatuetussa työssä vain 75 % työskentelyajastasi luetaan työssäoloehtoon. Näin normaalisti työssäoloehto täyttämiseen vaaditaan 26 työviikkoja, kun taas palkkatuetussa työssä vähintään 35 työviikkoa. Jos 35 työviikko täyttyy, sinulla on oikeus uuteen ansiosidonnaiseen päivärahajaksoon.

Olen työtön, mutta TE-palvelun järjestämässä koulutuksessa. Oppilaitokseni on laitettu kiinni. Saanko tältä ajalta ansiosidonnaista päivärahaa, koska en saa tartuntapäivärahaa? 
Toimeentulosi jatkuu entiseen tapaan. 

Olen opiskelija ja minulla on oikeus liiton ansiosidonnaiseen päivärahaan. Miten toimin, jos työharjoittelupaikkani suljetaan koronaviruksen takia? 
Muuttuneesta tilanteesta tulee ilmoittaa asiasta TE-toimistoon ja Palvelualojen työttömyyskassalle. Toimentulosi jatkuu entiseen tapaan.

Olen 2 viikkoa töissä ja 1 viikon lomautettuna. Miten lomautuksen pituus ja muoto vaikuttaa työttömyysturvaan?
Jos sinut on lomautettu kokonaan, saat täyttä ansiopäivärahaa.  
Jos taas olet lomautettu viikoittaista työaikaa lyhentämällä, saat täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä. Luonnollisesti työpäiviltä ei makseta päivärahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet lomautettuna viikon ja kaksi viikko töissä, sinulla on oikeus lomautetusta viikosta saada täyttä ansiopäivärahaa.

Jos taas olet lomautettu työpäivää lyhentämällä, sinulle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa. ks. tarkemmin täältä.
Lomautustilanteessa tulee muistaa, että ansiopäivärahaan on oikeus vain, jos
-    olet täyttänyt työssäoloehdon. KS. tarkemmin, miten työssäoloehto täyttyy täältä.
-    olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. ks. tarkemmin täältä. 


Tartuntatautipäiväraha


Saanko palkkaa, jos minut asetetaan viranomaisten toimesta karanteeniin enkä pääse töihin?
KELA korvaa ansionmenetystä ollessasi poissa työstäsi jouduttuasi karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä.

Voit saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka et ole työkyvytön. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajana voit saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsesi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi etkä voi siksi mennä töihin.

Karanteenista tai eristämisestä tarvitset kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen. Kopio päätöksestä riittää. Myös A-lääkärintodistus käy, jos siinä on vastaavat tiedot ja jos sen on allekirjoittanut tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Näin haet tartuntapäivärahaa

Lue lisää tartuntatautipäivärahasta KELAn verkkosivuilta


Lapsi kotihoidossa


Miten käy toimeentuloni kanssa, kun en pääse töihin, koska lapseni koulu suljetaan koronaviruksen vuoksi (Suomen hallituksen päätös sulkea koulut 18.3. alkaen)?
Hallituksen päätös ei sulkenut kouluja kokonaan, vaan kouluissa järjestetään esiopetus sekä 1-3. luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus. Myös pamilaisia työskentelee yhteiskunnan toiminnan kannata kriittisillä aloilla.

Valtioneuvoston on julkaissut listan kriittisistä aloista. Sellaisiksi on nimetty muun muassa kauppa, kaupan logistiikkakeskukset ja kuljetus, Food Service tukkukauppa ja laitoskeittiöt, joukkoliikenteen turvahenkilöstö (vartijat ja järjestyksenvalvojat), lentoaseman turvatarkastushenkilöstö, lääkehuolto sisältäen lääkehuollon toimijat ja lääkehuollon toimintaan liittyvät logistiikkaketjut sekä  siivous- ja puhdistuspalvelu. Hallituksen päätöksen mukaan kunkin toiminnon osalta vain toiminnan kannalta välttämättömän henkilöstön lapsille tulisi opetus. Tarkennuksia on varmasti tulossa. Lähtökohta on myös, että kaikki ne järjestävät lapsen oleskelun kotona, joille se on mahdollista.

Työntekijällä on oikeus jäädä perhesyistä hoitamaan lasta, mutta se tapahtuu palkatta. Sairaan lapsen hoitaminen on joidenkin työehtosopimusten mukaan palkallista, mutta vain alle 10-vuotiaille lapsille ja tavallisesti vain 3 päivää. Koronaepidemian vuoksi lastenhoidon osalta on laajennettu ja sovittu poikkeuskäytännöistä. Löydät alakohtaiset tiedot täältä

Jos tulot eivät riitä välttämättömiin menoihin, voi toimeentulo täydentää hakemalla toimentulotukea Kelalta. Työntekijä voi halutessaan yrittää sopia työnantajan kanssa kertyneiden lomien  tai muiden vapaiden käyttämisestä.

4. Matkustaminen

Maan hallitus on tiedotustilaisuudessaan 17.3. todennut, että suomalaisten ei pidä matkustaa ulkomaille.

Lähdin lomalle ulkomaille ennen kuin ulkoministeriö antoi ohjeet matkustamisen välttämiseksi (UM 12.3.). Voiko työnantaja määrätä minut jäämään kotiin lomamatkan jälkeen ja kieltäytyä maksamasta palkkaa?
Työnantaja voi määrätä sinut pysymään kotona, mutta työnantajan on maksettava työvuorojesi mukainen palkka. 

Olen suunnitellut lähteväni ulkomaan lomalle 15.3. tai myöhemmin keväällä. Voiko työnantajani kieltää minua matkustamasta lomallani ulkomaille?
Älä matkusta ulkomaille. Maan hallitus on tiedotustilaisuudessaan 17.3. todennut, että suomalaisten ei pidä matkustaa ulkomaille.  Lentoasemia ja raja-asemia suljetaan. Ulkomailla olevat kansalaiset saavat palata takaisin Suomeen.

Kun matkasuunnitelmiisi tulee muutoksia, ole yhteydessä liikenneyhtiön tai matkanjärjestäjän edustajaan. (Lähde UM) Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä. Matkan peruuttamisesta tai myöhemmin tehtävistä muutoksista aiheutuu matkustajalle yleensä kuluja. Kuluttajansuojaan liittyvistä asioista saat lisätietoja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta tai Euroopan kuluttajakeskuksesta Suomessa. (Lähde UM)

Suhtaudu näihin viranomaisohjeisiin vakavuudella äläkä matkusta ulkomaille ennen tilanteen rauhoittumista. Tilanteen kehittymistä voit seurata täältä.

Voiko työnantajani määrätä minut pitämään 2 viikkoa vuosilomaa kotona ennen paluuta työhön?  
Vuosilomalle jäädään vuosilomalain mukaisesti ja pääsääntöisesti vuosilomakauden aikana. Kesälomakausi 2.5.-30.9. Vuosiloman ajankohta on ilmoitettava pääsäännön mukaan viimeistään kuukausi ennen vuosiloman alkua. Ilmoitus sitoo työnantajaa.  

Voiko työnantaja kieltäytyä maksamasta minulle palkkaa 2 viikon ajalta sen jälkeen, kun palaan lomamatkaltani?
Älä lähde matkalle ulkomaille vaarantamaan terveyttäsi. Maan hallitus on tiedotustilaisuudessaan 17.3. todennut, että suomalaisten ei pidä matkustaa ulkomaille. Tätä ennen ulkoministeriö antoi ohjeen 12.3., ettei nyt ole hyvä aika matkustaa ulkomaille. Näin olleen 12.3. jälkeen tehdyt matkat voidaan ajatella niin, että olet ollut tietoisena siitä, että matkasi saattaa aiheuttaa tartuntariskin.

Näin ollen on tulkittavissa, että olet tehnyt päätöksen tietoisena ja otat mahdollisesta karenssiin määräämisestä ”oman tuottamuksellisen riskin.” Se tarkoittaa, että palkatta jäämisen riski on ollut sinulla tiedossa.

Tilanteissa, joissa vastoin ulkoministeriön ja työnantajan ohjeita työntekijä matkustaa loma-matkalle ulkomaille ja sen jälkeen on oletettavaa, että tartuntariskin minimoimiseksi hänen on jäätävä kotiin, mahdollista ettei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta.
 
Tilanne on tosiaan toinen, jos olet lähtenyt loma-matkallesi ennen ulkoministeriön ohjetta ja tietämättä sitä, että työpaikallasi noudatetaan 2 viikon karenssiaikaa ulkomailta palatessa. Näissä tilanteissa, joissa työnantaja ilmoittaa, että sinun on jäätävä kotiin, palkanmaksuvelvollisuus on työnantajalla.

Asun Uudenmaan ulkopuolella, mutta työskentelen Uudellamaalla. Pääsenkö töihin, kun raja on suljettu?
Työssäkäynti on edelleen sallittu. Pyydä työnantajaltasi todistus työssäkäynnistäsi ja pidä todistus aina mukana. Uudenmaan rajoilla saattaa ilmetä ruuhkaa, joten työmatkaan kannattaa varata normaalia enemmän aikaa. Kaikkea muuta kuin välttämätöntä liikkumista suositellaan vältettävän.
 

5. Suojautuminen tartunnalta

Miten kiinteistöhuollon työntekijä suojautuu koronalta?
 Työnantajalla on vastuu työntekijänsä työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä vaarojen ja riskien arvioinnista (Työturvallisuuslaki). Korona ei poista, vaan päinvastoin korostaa tätä työnantajan vastuuta.
 
Työnantajan on arvioitava vaaroja ja riskejä sekä kollektiivisesti että yksilöperusteisesti. Kollektiivinen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työnantaja järjestää työntekijöille suojautumisvälineitä sekä ohjaa ja valvoo niiden käyttöä.
 
Yksilöperusteinen vaarojen ja riskien arviointi koronatilanteessa on esimerkiksi sitä, että riskiryhmään kuuluvia työntekijöitä tulee suojata erityisesti ja tarvittaessa muokata heidän työtehtäviään määräajaksi. Työntekijä voi todistaa riskiryhmään kuulumisen esimerkiksi näyttämällä kanta.fi –sivuston kautta omat terveystietonsa työnantajalle. Toinen vaihtoehto on saada nämä tiedot työterveyshuollosta. Omien perussairauksien näyttäminen työantajalle on työntekijälle vapaaehtoista, mutta oman turvallisuuden vuoksi se voi olla tässä tilanteessa kannatettavaa. Työnantajalla on tämän jälkeen erityinen vastuu olla laittamatta riskiryhmän työntekijää paikkoihin tai tehtäviin, jossa riski saada koronatartunta on kohonnut. Kohonnut riski on huoneistoissa, joissa on koronaan sairastunut henkilö karanteenissa. Sinne ei tule mennä ilman asianmukaista suojausta.
 
Kenenkään asuinhuoneistoon ei mennä ilmoittamatta. Työnantajan tulee selvittää ennen huoneistokohtaisia korjauksia, onko huoneistossa sisällä koronaa sairastavia henkilöitä. Vastuu huoneiston turvallisuuden selvittämisestä on kiinteistönhoitajan työnantajalla. Oireettomat karanteeniin määrätyt eivät tämän hetkisen tiedon mukaan tartuta, mutta varovaisuutta tulee nyt noudattaa kaikessa toiminnassa.

 

 

MITEN PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄ VOI SUOJATA ITSEÄÄN ASIAKKAIDEN TARTUNNOILTA ? 

Työterveyslaitos on julkaissut ohjeistuksen palvelualoille tartuntojen ehkäisemiseksi.

Työterveyslaitos on julkaissut ohjeistuksen myös siivoukseen tartuntojen ehkäisemiseksi

Näissä ohjeistuksissa korostetaan mm. (seuraa päivitystä TTL:n sivustolta):

 • Jos asiakas aivastaa tai yskii, käännä kasvosi hetkeksi asiakkaasta poispäin. Tarjoa asiakkaalle puhdas nenäliina, johon hän voi yskiä tarvittaessa, tai pyydä häntä yskimään hihaansa.
 • Käytä käsineitä mahdollisuuksien mukaan, jos joudut koskemaan asiakkaan koskettelemiin esineisiin. Kertakäyttökäsineiden käyttäminen on suositeltavinta. Jos käytät työssäsi useamman kerran käytettäviä käsineitä, ne on pestävä työvuoron päättyessä ja kuivattava hyvin. Katso käsineidenriisumisohje: Käsineet on riisuttava koskematta niiden likaiseen ulkopintaan. Poistettavat käsineet on laitettava sekajäteastiaan.  
 •  Jos et voi käyttää käsineitä, varaa alkoholipitoista käsihuuhdetta työpisteesi lähettyville. Huuhtele sillä kädet asiakkaan tavaroihin koskemisen jälkeen. Ota käsihuuhdetta runsaasti (noin ruokalusikallinen) kämmeneesi, ja hiero siihen sormenpäät ja peukalot ja lopuksi hiero aine kauttaaltaan käsiisi. Käsihuuhteella on suositeltavaa puhdistaa kädet myös käsineiden riisumisen jälkeen.
 •  Käsienpesu lämpöisellä vedellä ja saippualla on suositeltavampaa kuin käsihuuhteenkäyttö, jos pesupaikka on saatavilla.

Ote TTL:n oheista siihen, kuinka siivousalan työntekijä voi suojautua  virustartunnalta:

 •  Pukeudu helposti puhdistettaviin työvaatteisiin ja pestäviin kenkiin. COVID-19-tartunnan saaneen henkilön oleskelutilojen puhdistuksessa käytetään lisävaatetuksena nestettä läpäisemätöntä pitkähihaista suojatakkia ja/tai suojaesiliinaa.  
 • Käytä suojakäsineitä siivoustyössäsi (esim. nitriilikumikäsineet, vähimmäispaksuus 0,3 mm, standardin EN 374-1 mukaiset). Varaa käyttöösi riittävästi sopivankokoisia suojakäsineitä.  
 •  Saniteettitilojen puhdistuksessa ja desinfiointiaineiden käsittelyssä käytä tarvittaessa kaksinkertaisia suojakäsineitä. Alimmaiseksi ohuet kertakäyttökäsineet ja päällimmäiseksi kemikaalinsuojakäsineet. Käsineet ovat poistetaan käytöstä käytön jälkeen.
 • Klooripitoisia desinfiointiaineita käytettäessä suojaudu myös hengityksensuojaimella (LINKKI tarkempaan ohjeistukseen).  
 • Jos siivoustyössäsi ilmaan muodostuu runsaasti pisaroita tai roiskuu, käytä hengityksensuojainta (FFP3) ja myös kasvosuojusta tai silmiensuojainta erityisesti COVID-19-tartunnan saaneen henkilön tilojen puhdistuksessa.
 • Puhdista työvälineesi huolellisesti siivouksen päätyttyä.
 • Varo suojaimia riisuessasi koskettelua niiden ulkopintaan.  
 • Suojakäsineiden ja muiden suojainten riisumisen jälkeen puhdista kädet lämpöisellä vedellä ja saippualla tai alkoholipitoisella käsihuuhteella. Jos vettä ja saippuaa ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta ja pese kädet, kun pääset vesipisteelle. Pese kädet siivoustyön päätyttyä kyynärvarsia myöten.


PAM on neuvotellut työnantajaliittojen kanssa omailmoitusjärjestelmän koronaviruksen aikaisiin sairauspoissaoloihin. Löydät sen ja muut työehtosopimuksiin tehdyt poikkeukset täältä.  

 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle