03.06.2014 klo 10.00

Verkkokaupan pelisäännöt muuttuvat

EU:n kuluttajaoikeusdirektiivi muuttaa verkkokaupan pelisääntöjä 13. kesäkuuta alkaen koko vapaakauppa-alueella.

(Pam-lehti/kauppa) EU:n kuluttajaoikeusdirektiivi muuttaa verkkokaupan pelisääntöjä koko vapaakauppa-alueella. Direktiivin mukainen lainsäädäntö astuu voimaan 13. kesäkuuta EU:ssa ja vapaakauppa-alue ETA:an kuuluvissa maissa.

Suomen kuluttajasuojalaki ei suuresti muutu. Esimerkiksi 14 päivän palautusoikeus säilyy ennallaan. Direktiivin astuttua voimaan se koskee kuitenkin yhtäläisesti kaikista EU-maista suoritettavia verkko-ostoksia.

Suurin muutos on tavaran palautusta koskeva säännös. Jatkossa palautuksen kustannukset maksaa tilaaja. EU-peräinen säännös ei kuitenkaan sido tavaran tai palvelun myyjää. Hän voi halutessaan maksaa myös palautuskustannukset, jolloin asia selviää kauppaehdoista.

Kaupan peruuttamisesta on jatkossa ilmoitettava myyjälle kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Kaupan peruuttamiseen ei siis riitä, että pelkästään jättää tavaran noutamatta postista.

 

Heräteostokset vähemmäksi

Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen yksikön johtajan Leena Lindströmin mukaan "palauttaja maksaa" -periaatteella on tarkoitus vähentää hetken innostuksesta tapahtuvia heräteostoksia verkkokaupassa.

Kaupan peruuttamisesta on ilmoitettava myyjälle 14 päivän kuluessa tavaran saapumisesta ja se on palautettava 14 sisällä ilmoituksesta.

Peruutusoikeuden ulkopuolelle on rajattu lehtien ja sanomalehtien irtonumeroiden yksittäistilaukset, autonvuokraussopimukset, lentolippujen verkkotilaukset ja hotellivaraukset sekä saajan toivomuksesta valmistetut tuotteet, kuten mittatilauspuvut ja räätälöidyt huonekalut.

 

Säilytä palautuskuitti

Lindström tähdentää, että kuluttajan pitää ehdottomasti säilyttää lähetyskuitti tavaran palauttamisesta. Ilman kuittia asiaa on Lindströmin mukaan paha riitauttaa.

Tavaran palauttamiseen liittyviä valituksia tulee kuluttajakeskukseen varsin usein ja tapaukset voivat olla monimutkaisia.

Kuluttaja on saattanut tilata tuotteen esimerkiksi tanskalaisesta verkkokaupasta ja tavara toimitetaan hänelle Kiinasta. Kaupan peruutusehtojen mukaan tavara on palautettava kauppaehdoissa mainittuun osoitteeseen Hollannissa. Jos ostaja on kuitenkin palauttanut tavaran Hollannin sijasta sen toimittajalle Kiinaan, hän saattaa saada karhukirjeen tuotteen maksusta virolaiselta perintätoimistolta.

 

Tavoitteena digitaaliset sisämarkkinat

Pitkään EU:ssa valmistellun kuluttajaoikeusdirektiivin on tarkoitus edistää verkkokauppaa EU:n alueella. Ja kun EU:ssa jotakin edistetään, se tapahtuu harmonisoimalla eli yhdenmukaistamalla EU-maiden lainsäädäntöä.

EU:lle rajat ylittävä verkkokauppa liittyy digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseen. Tavoitteeksi on asetettu, että 20 prosenttia kuluttajista tekee hankintoja eurooppalaisilla etämarkkinoilla vuoteen 2015 mennessä.

Nyt rajat ylittävään verkkokauppaan on uskaltautunut 11 prosenttia EU-kuluttajista. Leena Lindström ei usko tavoitteen toteutuvan.

"Maiden sisällä verkkokauppa lisääntyy vauhdilla, mutta ei yli rajojen", Lindström sanoo.

Yhtenäisellä kuluttajasuojalla verkkokaupassa tavoitellaan kuluttajien luottamuksen ja oikeusvarmuuden lisäämistä. Samalla lisääntyy myös tuottajien ja myyjien oikeusvarmuus.

"Suomalaisen tavaran tai palvelun tarjoajan ei tarvitse epäröidä tarjoamasta tuotettaan esimerkiksi Saksan markkinoille, koska pelisäännöt siellä ovat samat."

 

Jatkoa seuraa

Seuraava askel verkkokaupan markkinoiden kehittämisessä liittyy riitojen ratkaisuun. Vuoden 2015 heinäkuussa yhtenäistetään kuluttajariitamenettely EU:ssa.

Jokaisessa unionimaassa tulee silloin olla samanlainen kuluttajariitalautakunta kuin Suomessa jo toimii. Vuoden 2016 alussa aiotaan kuluttajariitojen käsittely mahdollistaa verkossa.

UP/Kari Leppänen

Perjantaina 6.6. ilmestyvässä Pam-lehdessä 7/2014 kerrotaan verkkokaupasta työpaikkana.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle