Lainsäädäntö - 12.06.2018 klo 09.49

Verohallinnon työryhmä esittää online-kassajärjestelmien käyttöönottoa – PAM kiirehtisi myös alipalkkauksen kriminalisointia

PAMin työaika- ja palkkausjärjestelmäasiantuntija Sirpa Leppäkangas olisi tyytyväinen, jos online-kassajärjestelmät tulisivat käyttöön pikaisesti. Kuva: Eeva Anundi

Verohallinnon työryhmä esittää reaaliaikaisten kassajärjestelmien käyttöönottoa Suomessa. Palvelualojen ammattiliitto PAM toivoo, että työryhmän esitys lähtisi etenemään rivakasti. Online -kassajärjestelmien käyttöönottamisen lisäksi harmaata taloutta torjutaan tehokkaasti myös lakimuutoksilla. Palkkarikoksen käsitteen kirjaaminen lakiin on tärkeää.

Valtioneuvoston harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelman selvityksistä paljastuu, että fiskaalisten online-kassajärjestelmien käyttöönotto torjuisi harmaata taloutta kuluttajakaupassa. Ne myös edistäisivät sähköisen maksamisen kehitystä ja alentaisivat tulonsalauksesta aiheutuvaa verovajetta.

Tänään julkaistussa hankeselvityksen raportissa todetaan, että uudistuksella varmistettaisiin, että verohallinto saa tiedot myyntitapahtumista välittömästi myyntihetkellä.

PAM on työryhmän hankeselvityksen tuloksista yhtä mieltä ja toivoo, että maan hallitus ryhtyy ripeisiin toimenpiteisiin työryhmän esittämien parannusten aikaansaattamiseksi.

”Uudenlaiset online -kassajärjestelmät edistävät tervettä kilpailua. Niiden avulla verottaja saa tarvitsemansa tiedot helposti ja harmaan talouden yksi yleinen toimintatapa ohimyynti, estyy. Tämä kohentaa taloutta ja parantaa myös työntekijöiden asemaa, toteaa PAMin työaika- ja palkkausjärjestelmäasiantuntija Sirpa Leppäkangas.”

Harmaan talouden torjumisessa keskeisimpänä tekijänä on PAMin mielestä myös alipalkkauksen estäminen. Työehtosopimusten määräysten noudattaminen ei kuitenkaan ole aina itsestäänselvyys epäreilusti toimivien yritysten menettelytavoissa.

”Alipalkkaus olisi kriminalisoitava ja lakiin saatava palkkarikoksen käsite. Nämä lisäykset lakiin ja uudenlaiset toimivat online-kassajärjestelmät ovat yhdessä tehokas tapa estää väärinkäytöksiä ja ihmisten hyväksikäyttöä työelämässä”, Leppäkangas toteaa.

Verohallinnon hankeselvitykseen ja työryhmän arvioon kassajärjestelmien käyttöönoton vaikutuksista voi tutustua täältä.

 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle