Yhteiskunta - 30.06.2022 klo 09.44

”Voimme oppia toistemme kokemuksista”

Kaupan alan työntekijöillä on samanlaisia haasteita kaikissa pohjoismaissa, kertoo Linda Palmetzhofer. Kuva: Hildur Boldt

Pohjoismaiden kaupan alan ammattiliitot kokoontuivat Helsingissä jakamaan kokemuksiaan ja keskustelemaan kaupan tulevaisuudesta ja vihreästä digitaalisesta siirtymästä.

Palvelualojen ammattiliitto PAM emännöi Nordiska handelskommittén kokousta 27-29.6.2022 Helsingissä. Nordiska handelskommité on uusvanha pohjoismainen yhteistyöjärjestö joka perustettiin kahden järjestön liittyessä viime vuonna.

”Meillä on samankaltaisia haasteita eri pohjoismaissa ja yhteistyön kautta voimme hyötyä toistemme kokemuksista. Jossain kysymyksessä on yhdessä maassa päästy pidemmälle ja toisessa kysymyksessä eri maassa. Joten voimme auttaa toisiamme jakamalla kokemuksia ja ideoita ratkaisuista”, kertoo Linda Palmetzhofer, Ruotsin Handelsanställdas förbund ja Nordiska Handelskommittén puheenjohtaja.

”Osa-aikatyön yleisyys on ajankohtainen kysymys kaupan alalla jokaisessa pohjoismassa”, kertoo sopimusasiantuntija Sirpa Leppäkangas. ”Se on kysymys, jota olemme ratkaisseet Suomessa mm. ajamalla tuntitarkastelua työehtosopimuksiin, kun taas Norjassa asiaa yritetään ratkaista lainsäädännön kautta.”

Palmetzhofer on iloinen, kun voitiin tavata taas kasvotusten.

”On tämä ihan erilaista kuin etäkokoustaminen. Ammattiyhdistystoiminnassa ja yhteistyössä on kyse ihmissuhteista, ja niitä on vaikea luoda etäyhteyksin. On tärkeää oppia tuntemaan toinen toisemme, ja sitä varten pitää voida tavata kasvotusten ja jutella kahvitauoilla.”

Vihreä digitaalinen siirtymä on yhteinen haaste

Työmarkkinaosapuolten välisiä keskusteluja käydään myös pohjoismaisella tasolla. Nordiska Handelskommittén vuosikokouksen yhteydessä kokoonnutaan myös yhteiseen keskusteluun pohjoismaiden työnantajajärjestöjen kanssa.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen avasi keskustelun toteamalla, että vaikka ammattiliitot ja työnantajaliitot ovat vastakkain työehtosopimusneuvotteluissa, niin päivittäinen työ on ratkaisujen etsimistä yhdessä.

Tänä vuonna keskustelun teemana oli vihreä digitaalinen siirtymä kaupan alalla Pohjolassa. Keskustelua pohjusti apulaisprofessori Elina Närvänen kaupan alan tulevaisuusselontekoa varten tehdyn asiantuntija-artikkelin pohjalta.

”Digitalisaatio ei ole uutta kaupan alan työntekijöille, olemme aina olleet eturintamassa Pohjolassa”, muistutti Palmetzhofer.

Teknologinen kehitys, muutokset kulutustottumuksissa ja vaade ekologisesta kestävyydestä tarkoittaa, että kaupan alan työtehtävät ja osaamisvaatimukset muuttuvat. Rutiinityötä automatisoidaan ja syntyy uusia korkean osaamisen töitä, mutta inhimillinen palvelu ja asiakaskohtaamiset pysyvät, ja niiden merkitys voi jopa kasvaa.

Rönni-Sällinen näkee, että vastuullisuus sekä panostukset laatuun ja palveluun voisi olla suomalaisten yritysten kilpailuetu.

”Mutta iso kysymys mikä pitää vielä ratkaista on miten koulutusta järjestetään niin, että nykyiset työntekijät löytävät paikkansa tulevaisuuden kaupan alalta, ja mikä on työnantajien vastuu”, sanoo Rönni-Sällinen.

 

Teksti: Hildur Boldt

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme