17.03.2015 klo 15.45

Vuokratyölle saa sopia rajoja

Luxemburgissa sijaitseva EU-tuomioistuin otti ensi kertaa kantaa vuokratyödirektiiviin. Kuva: Euroopan unionin tuomioistuin

EU-tuomioistuin AKT:n tapauksesta: vuokratyön käytön rajoittaminen työehtosopimuksella on ok.

Vuokratyövoiman käytön rajoittaminen työehtosopimuksella on Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan hyväksyttävää.

EU-tuomioistuin julkisti tiistaina tuomion Shell Aviation Finlandin vuokratyövoiman käyttöä koskevassa kiistassa. Tuomion mukaan yleissitovan työehtosopimuksen kielto käyttää vuokratyövoimaa pysyväisluonteisesti vakituisen henkilökunnan rinnalla ei ole EU:n vuokratyödirektiivin vastainen.

PAMin 1. varapuheejohtaja Jaana Ylitalo on tyytyväinen EUT:n ratkaisuun, koska se selventää vuokratyödirektiivin tulkintaa.

”Vuokratyövoiman käyttöä pitää voida rajoittaa. Vuokratyövoima on tarkoitettu siihen, että sillä voidaan korvata työvoiman tarvetta vain tarvittaessa. On kuitenkin yrityksiä, jotka ovat pistäneet pihalle omat työntekijänsä ja korvanneet heidät vuokratyöntekijöillä”, Ylitalo sanoo.

PAM on esittänyt vuokratyövoiman käyttöä rajoittavia kirjauksia tesseihin eri neuvotteluissa jo useamman vuoden ajan, mutta niistä ei ole päästy työnantajapuolen kanssa sopimukseen.

Joitakin PAMin aloja koskee Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT:n ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n (nykyisin sopimusosapuolina EK ja SAK) solmima yleissopimus, jossa vuokratyön käytölle on asetettu rajat. Tämä yleissopimus on osana vartiointialan, muuttopalvelualanerityisteollisuuden sekä kopio- ja tulostusalan tessejä.

Yleissopimus määrää, että ”yritysten on rajoitettava vuokratyövoiman käyttö vain työhuippujen tasaamiseen tai muutoin sellaisiin ajallisesti taikka laadullisesti rajoitettuihin tehtäviin, joita työn kiireellisyyden, rajoitetun kestoajan, ammattitaitovaatimusten, erikoisvälineiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi ei voida teettää omilla työntekijöillä.”

Merkittävä ratkaisu koko Euroopalle

SAK:n ja ammattiliittojen EU-edunvalvontaprojektin lakimies Jari Hellsten pitää EUT:n ratkaisua merkittävänä koko Euroopan kannalta.

"Tuomion mukaan kansallisella tuomioistuimella ei ole velvollisuutta jättää soveltamatta kansallisen oikeuden säännöksiä ja määräyksiä, vaikka ne sisältäisivät direktiivin vastaisia vuokratyön käytön kieltoja tai rajoituksia", Hellsten lausuu SAK:n uutisessa.

Hellstenin mukaan tuomio merkitsee, ettei EU:n perusoikeuksiin kuuluvaa työmarkkinaosapuolten neuvotteluoikeutta voi rajoittaa vuokratyödirektiivillä.

EU-tuomioistuimen päätöksen taustalla on Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n työtuomioistuimessa nostama kanne. Ammattiliitto nosti vuonna 2012 kanteen Shell Aviation Finland Oy:tä ja työnantajaliitto Öljytuote ry.tä vastaan, koska Shell oli käyttänyt vuokratyöntekijöitä pitempiaikaisesti ja rikkoi näin liiton mukaan työehtosopimusta.

Työnantajapuoli on vedonnut palvelujen vapaaseen liikkumisoikeuteen EU:n sisämarkkinoilla. Työnantajat katsovat, että työehtosopimuksiin kirjatut vuokratyön käytön rajoitukset loukkaavat palvelujen tarjonnan vapautta.

Juttuun lisätty 18.3. klo 11.01 Jaana Ylitalon kommentti ja tietoa PAMin aloista sekä klo 12.39 muuttopalveluala.

Teksti: Josetta Nousjoki

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle