Lainsäädäntö - 10.07.2018 klo 14.58

Vuosilomalain muutosesitys eteni lausuntokierrokselle

Kuva: Gettyimages

Työ- ja elinkeinoministeriön esitys lisää työntekijälle oikeuden neljän viikon palkalliseen lomaan sairauden ja lääkinnällisen kuntouksen ajalta.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän esitys muutoksista vuosilomalakiin on edennyt lausuntokierrokselle. Esityksessä työntekijälle lisättäisiin oikeus ns. vuosilomaa täydentäviin lisäpäiviin silloin, kun työntekijä ei sairaudesta tai kuntoutuksesta johtuvan työstä poissaolon vuoksi ole ehtinyt ansaitsemaan 24 vuosilomapäivää.

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, AKAVA ja STTK pitävät työryhmän valmistelemia muutoksia tervetulleina, mutta näkevät ongelmalliseksi sen, etteivät vuosilomaa täydentävät uudet lisäpäivät kerryttäisi vuosilomaa eivätkä myöskään eläkettä. Suomea koskevien kansainvälisten velvoitteiden mukaan sairaudesta johtuvat työstä poissaolot on laskettava työssäoloajaksi, mutta työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän esityksessä ehdotettuja lisäpäiviä ei katsottaisi työssäoloajaksi eikä vuosilomaan oikeuttavaksi ajaksi.

Palkansaajakeskusjärjestöt vaativat esityksen muuttamista siten, että työntekijällä tulee olla esityksessä ehdotetun erillisen korvauksen sijasta oikeus vuosilomapalkkaan myös pitkään jatkuneen sairauden tai lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi johtuvan poissaolon ajalta.

Vuosilomalakiin kaavailtiin ensin kokonaisuudistusta, josta työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä luopui kuitenkin keväällä. Sen sijaan lakiin tehdään vain välttämättömät muutokset, jotta vuosilomalaki saadaan EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntöjen mukaisiksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti työryhmämietinnön lausuntokierrokselle 4.7.2018, joka toteutetaan Lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta. Lausuntoja voi toimittaa 15.8. saakka, jonka jälkeen vuosilomalain käsittely jatkuu. Uuden lain on määrä astua voimaan 1. huhtikuuta 2019.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle