01.10.2013 klo 12.45

Vuosilomalaki muuttui - lomalla ei tarvitse enää sairastaa

Lokakuun alussa voimaan tullut vuosilomalain muutos tarkoittaa, että vuosiloman aikana sairastunut työntekijä voi siirtää vuosilomansa myöhempään ajankohtaan ensimmäisestä sairastumispäivästä lukien.

Lokakuun alussa voimaan tullut vuosilomalain muutos tarkoittaa, että vuosiloman aikana sairastunut työntekijä voi siirtää vuosilomansa myöhempään ajankohtaan ensimmäisestä sairastumispäivästä lukien.

Aiemmin laissa oli seitsemän kalenteripäivän karenssi, jos työntekijä sairastui vuosilomalla. Karenssin poistuminen koskee vain lakisääteistä vuosilomaa eikä siis ulotu työ- tai virkaehtosopimuksella sovittuihin pidempiin lomiin.

Jos työntekijä sairastuu loman alkaessa tai sen aikana, hänen on pyydettävä loman siirtämistä erikseen työnantajalta. Työntekijän tulee saada vahvistus työkyvyttömyyden hyväksymisestä ja loman siirrosta työnantajalta. Lisäksi työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Vaadittava selvitys riippuu alan työehtosopimuksesta, mutta käytännössä se tarkoittaa usein lääkärintodistusta. Esimerkiksi kaupan alalla työntekijän tulee toimittaa vuosiloman aikana sairastuessa lääkärintodistus, ellei työnantaja hyväksy muuta selvitystä tai todistusta.

Vaikka lakimuutos tuli voimaan lokakuun alusta, loman siirto-oikeus tulee joillakin aloilla voimaan vasta kun nykyinen työehtosopimus päättyy. Palvelualoista esimerkiksi marava-alalla karenssista on erillinen maininta työehtosopimuksessa, ja karenssi poistuu vasta alan työehtosopimuksen päättyessä 30. huhtikuuta 2014.

Lisätietoja: Vuosilomalakia käsittelevä verkko-opas

Teksti: Annemari Anttila

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle