Uutinen - 11.04.2013 klo 15.00

Vuosilomalaki muuttuu

Vuosilomalakiin on tulossa muutoksia, jotka koskevat loma-ajan palkkaa ja sairauskarenssia. Tämän kesän lomia muutos ei vielä koske, vaan tulee voimaan vasta 1.10.2013.

Vuosilomalaki muuttuu. Eduskunta hyväksyi lakimuutokset huhtikuun alussa. Lakimuutokset koskevat sairauskarenssia ja loma-ajan palkkaa. Kumpikaan muutos ei koske tämän kesän lomia.

Sairausajankarenssiin tulevat muutokset astuvat voimaan 1.10. Loma-ajan palkkaa koskevia muutoksia sovelletaan niihin lomiin, jotka kertyvät 1.4.2013 alkaen. Se tarkoittaa sitä, että tulevan kesän ja talven loma-ajan palkka määräytyy vanhan laskutavan mukaan, sillä ko. lomat ovat kertyneet jo aiemmin.

Mitä muutoksia?

Loma-ajan palkka

Muutos koskee työntekijöitä, joiden työaika ja palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana.

Lomapalkka määräytyy jatkossa kaikilla ansaintavuoden (1.4.2013-31.3.2014) työskentelyn mukaan, ei lomallejäämishetken palkan mukaan.

Kesken lomanmääräytymisvuotta kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön tai toisinpäin siirtyneillä lomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden keskimääräisen työajan mukaan prosenttiperusteisesti (9/11,5 % työsuhteen pituudesta riippuen).

Kaupan alalla vuosilomapalkkaprosentit ovat ainakin vielä tänä kesänä 10 %  ja 12,5 %.         

Lakiin lisättiin viikko- ja kuukausipalkan jakajat (6 ja 25) käytettäviksi lomakorvauksen maksamisen yhteydessä.
 
 
Karenssipäivät

Työntekijän sairauskarenssipäivät poistuvat. Työntekijä voi sairastuessa vuosilomansa aikana siirtää vuosilomansa pidettäväksi myöhemmin jo ensimmäisestä sairastumispäivästä lähtien. Tämä koskee vuosilomalain mukaista lomaa, mutta tätä pidemmäksi sovitun loman osalta karenssipäivät eivät automaattisesti poistu.

Sairausajan palkanmaksun edellytysten pitää täyttyä. Työntekijän on siis pääsääntöisesti hankittava lääkärintodistus, ellei työehtosopimuksessa ole sovittu, että esimerkiksi terveydenhoitajan todistus riittää.

Loman siirtämistä on erikseen pyydettävä. 

Linkki hallituksen esitykseen: http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2012/20120203 

 

 

Teksti: Mirka Mäntylä

 

Uusimmat

Suosituimmat