Työelämä - 11.09.2020 klo 12.00

Yhdyshenkilö on sillanrakentaja liiton ja työpaikan välillä

Magnus Forsbergille yhdyshenkilönä toimiminen on ollut helppoa, sillä hän on työskennellyt aiemmin varaston varapääluottamusmiehenä. Kuva: Liisa Takala

Kuluneiden kolmen vuoden aikana Magnus Forsberg on toiminut yhdyshenkilönä PAMin ja työpaikkansa välillä. Tehtävässään hän auttaa työntekijöitä tutustumaan ammattiliiton toimintaan ja saamaan hyödyllistä tietoa.

Magnus Forsberg työskentelee varastotyöntekijänä Dahl Finland Oy:ssä, johtavassa tukkukaupan yrityksessä, jolla on yli 30 toimipistettä ympäri Suomea. Forsberg tuli nykyisen työnantajansa palvelukseen tehtyään sitä ennen pitkän uran painoalalla. Alanvaihto tarkoitti uudelleenkouluttautumista logistiikka-alan tehtäviin ja osoittautui hyväksi päätökseksi. 

Nyt Magnus on työskennellyt Vantaan varastolla jo noin 10 vuoden ajan. Viimeisen kolmen vuoden ajan hän on toiminut PAMin ja työpaikkansa välillä yhdyshenkilönä. Se on tehtävä, jonka hän kokee mielekkääksi. 

”Se on tapa auttaa työntekijöitä tutustumaan ammattiliiton toimintaan ja välittää heille materiaaleja ja tietoa”, hän sanoo.

Yhdyshenkilönä hän vierailee toisinaan Helsingin ja Uudenmaan aluetoimistossa hakemassa lisämateriaalia.

”Olen yhteydessä muun muassa Henna-Kaisa Turpeiseen Hakaniemen aluetoimistossa. Se on hyvä, sillä hän tuntee yrityksen, joten asioita ei tarvitse selittää auki tai aloittaa aina alusta. Pidän hänet ajan tasalla siitä, mitä yritykselle kuuluu, ja päinvastoin”, Magnus kertoo. 

”Minulle on ollut helppo toimia yhdyshenkilönä, koska työskentelin aiemmin varaston varapääluottamusmiehenä. Etuna on myös se, että olen jo työskennellyt täällä jo niin pitkään, että tunnen työntekijät Vantaan toimipaikassa”.
 

Sinustako työpaikan yhdyshenkilö? 

PAMin yhdyshenkilöksi voit ilmoittautua sähköisellä lomakkeella.

Yhdyshenkilö luottamusmiehen oikea käsi

Magnus tekee iltavuoroa puoli yhdestä puoli kymmeneen, joten hän on yhteydessä niin iltavuorossa oleviin kuin yövuoroon tuleviin varastotyöntekijöihin. 

”Näin voin helposti välittää tietoa ja materiaaleja työkavereille”, hän sanoo. 

Yhdyshenkilönä hän myös avustaa luottamusmiestä. 

”Välitän työntekijöiden kysymyksiä ja pyyntöjä luottamusmiehelle, ja voin tarvittaessa välittää luottamusmiehen minulle iltavuorossa kertomia tietoja eteenpäin. Yövuorolaiset eivät tapaa päivävuoroa tekeviä, joten viestit voivat helposti unohtua, jos niitä ei välitetä nopeasti eteenpäin.

”Käytännössä yhteyshenkilö voi esimerkiksi välittää luottamusmiehelle tiedon siitä, että työntekijällä on asiaa. 

”Yhteistyö ja tiedonvaihto pääluottamusmiehemme Laura Juvosen kanssa toimii hyvin. Koska minulla on aamupäivällä vapaata, voin etsiä materiaaleja ja huolehtia materiaalitilauksista vaikkapa kampanjoihin.” 

Ammattiliiton yhteystietojen lisäksi työpaikan ilmoitustaululta löytyy myös muuta tietoa, joka jokaisen alan työntekijän olisi hyvä tietää, esimerkiksi tietoa palkankorotuksista. Ne, jotka haluavat tietää enemmän ammattiliiton toiminnasta ja sen tarjoamista hyödyistä, voivat kääntyä luottamusmiehen puoleen tai ottaa yhteyttä Forsbergiin. 

”Minulta voi kysyä vapaasti mieltä askarruttavista asioista”, hän rohkaisee.
 

Matalalla kynnyksellä yhdyshenkilöksi 

Kun Forsberg vertaa yhdyshenkilön tehtävää luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun tehtäviin, hän toteaa niiden välillä olevan selvä ero. Painoalalla toimiessaan hän oli työsuojeluvaltuutettuna Kirjatyöntekijäin liitossa (nyk. Teollisuusliitto). Hän on siis toiminut useissa eri luottamustehtävissä. 

”Paljon on yhä muistissa, mutta asiat ovat myös muuttuneet noista ajoista. Luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun tulee jatkuvasti pysytellä ajan tasalla lakimuutoksista ja seurattava alan kehitystä. Yhdyshenkilönä oleminen on selvästi helpompi tehtävä, koska siinä ei ole samaa vastuuta tai virallista roolia työpaikalla kuin luottamusmiehellä.” 

Toinen etu on se, että jokainen PAMin jäsen voi ryhtyä yhteyshenkilöksi. Se ei siis vaadi luottamusmiesvaaleja tai ilmoitusta työnantajalle, vaan riittää, että ilmoittaa kiinnostuksestaan liittoon. Yhteyshenkilönä voi myös osallistua kursseille ja tapahtumiin. 

”On ilahduttavaa, että olen yhdyshenkilönä voinut osallistua PAMin luottamushenkilöille järjestämille kursseille, esimerkiksi työturvallisuuskysymyksistä. Se on ollut hyvä tuki, sillä olen mukana työpaikan työsuojelutoimikunnassa. Siellä käsittelemme työympäristöön, -turvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä kysymyksiä. On tärkeää saada koulutusta, jos on luottamusasemassa”, hän painottaa. 

”Käsitykseni mukaan yhdyshenkilöt ovat yleisempiä niissä yrityksissä, joissa tehdään vuorotyötä. Henkilökohtaisesti näen tehtävässä vain hyviä puolia ja suosittelen sitä lämpimästi myös muille yrityksille”.

Muutos tehty tekstiin 14.9.2020: Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry och muutettu Kirjatyöntekijäin liitttoon.

Yhdyshenkilö luottamusmiehen tukena

”Luottamushenkilönä olen kokenut hyödylliseksi sen, että työpaikallamme on myös yhdyshenkilö. Magnus on ollut hyvä työpari minulle. Teen itse pääosin aamuvuoroja, ja hän on puolestaan paikalla koko illan. Kun työpaikalle tulee uutta väkeä, niin Magnus kertoo muun muassa liitosta, suosittelee jäsenyyttä ja välittää viestejä vuorojen välissä. Kasvokkain käytävien keskustelujen merkitys korostuu työpaikallamme, kun kaikki työntekijät eivät lue ilmoitustaulua.  

Pidän yhdyshenkilöjärjestelmää hyvänä asiana ja näen, että isommissa yrityksissä olisi kattavan luottamusmiesjärjestelmän lisäksi paikka myös yhdyshenkilöille. ”
 

Laura Juvonen, pääluottamusmies, Dahl Suomi Oy

”Yhdyshenkilö on luotettu henkilö omassa työyhteisössä”

”Magnus on hyvä esimerkki yhdyshenkilöstä, joka toimii itsenäisesti ja on tarvittaessa yhteydessä meihin, kun tulee kysyttävää tai hakee työpaikalle aineistoja.      

Yhdyshenkilöksi ilmoittautuu yleensä henkilö, joka haluaa attaa muita ja kehittää työpaikan asioita. Hän tuntee hyvin oman työpaikkansa ja sen työntekijät. 

Yhdyshenkilöillä ei ole virallista asemaa tai samoja oikeuksia kuin luottamushenkilöillä, vaan he toimivat ennemminkin tiedon välittäjinä ammattiliiton ja työpaikan välillä. Kynnys ryhtyä yhdyshenkilöksi ja näin lähteä mukaan työpaikkatoimintaan voi siksi olla matalampi. 
Jos työpaikalla on entuudestaan luottamushenkilöitä, on yhdyshenkilöksi ryhtyvän hyvä keskustella muiden kanssa asiasta. Työpaikalla yhdyshenkilö toimii myös luottamushenkilöiden tukena.

Yhdyshenkilöllä voi olla hyvinkin tärkeä rooli ammattiliitolle. Jos suunnitteilla on esimerkiksi työpaikkakartoitus tai järjestämiskampanja, eikä yrityksestä löydy luottamushenkilöä mutta yhdyshenkilö, yhdyshenkilö voi viestiä liiton asioista työpaikalla. 

Yhdyshenkilöksi ryhtyminen voi olla myös väylä tulevaisuuden luottamushenkilöksi. Tämä tehtävä on helppo ja samalla ammattiliitto tulee tutuksi.” 

Henna-Kaisa Turpeinen, toimitsija, Helsinki-Uusimaan aluetoimisto

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle