Yhteistoiminta - 10.03.2021 klo 08.46

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat PAMissa

Palvelualojen ammattiliitto PAM käynnistää tuotannollisista ja taloudellisista syistä yhteistoimintaneuvottelut. Niiden tarkoituksena on saada jäsenmaksutulot ja menot parempaan tasapainoon. Ne koskevat kaikkia liiton toimintoja ja työntekijöitä. Neuvottelut eivät koske Palvelualojen työttömyyskassaa. 

Viimeisen viiden vuoden aikana PAMin toiminta- ja henkilöstökulut ovat olleet jäsenmaksutuloja suuremmat. Varsinainen toiminta on ollut vuosittain miinuksella keskimäärin 4,3 miljoonaa euroa. PAMin toiminnanjohtaja Jyrki Konola kertoo, että yhteistoimintaneuvotteluissa etsitään pysyvämpiä ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi. 

”Olemme vuosittain hakeneet kustannussäästöjä toimintamenoja karsimalla. Tämä tie on nyt käyty loppuun ja siksi käynnistämme yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteenamme on löytää sellaisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla on pitkäaikaisempia taloudellisia vaikutuksia.” 

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka kasvattavat jäsenmäärää ja vähentävät kustannuksia. Konola pitää henkilöstön vähentämistä todennäköisenä. 

”Haluamme löytää ratkaisuja toimintaa kehittämällä. Varaudumme myös siihen, ettei pysyvämpään talouden tasapainottamiseen päästä ilman henkilökunnan vähentämistä. Neuvottelut koskevat kaikkia liiton toimintoja ja työntekijöitä. Säästötarve vastaa noin 31 henkilötyövuoden kustannuksia.” 

PAMissa on 176 työntekijää, joista 72 työskentelee kahdessatoistaaluetoimistossa ja loput 104 keskustoimistossa.  

Konola kertoo, että viime vuodet varsinaisen toiminnan tappiot on katettu sijoitustoiminnan tuotoilla. Hän pitää kestämättömänä tilannetta, jossa sijoitustoiminnan tuottoja käytetään toistuvasti toiminta- ja henkilöstömenoihin. 

” Olemme lähellä tilannetta, jossa joudumme myymään sijoitusomaisuutta varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Olemme vastuussa jäsenistöllemme, että hoidamme taloutta tavalla, joka mahdollistaa vahvan edunvalvonnan ja hyvän jäsenpalvelun. Omaisuus on tarkoitettu työtaistelujen rahoittamiseksi eikä päivittäisen toiminnan pyörittämiseen. Emme voi heikentää PAMin neuvotteluvoimaa murentamalla työtaisteluvalmiutta.” 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle