Yhteistoiminta - 10.03.2021 klo 08.46

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat PAMissa

Palvelualojen ammattiliitto PAM käynnistää tuotannollisista ja taloudellisista syistä yhteistoimintaneuvottelut. Niiden tarkoituksena on saada jäsenmaksutulot ja menot parempaan tasapainoon. Ne koskevat kaikkia liiton toimintoja ja työntekijöitä. Neuvottelut eivät koske Palvelualojen työttömyyskassaa. 

Viimeisen viiden vuoden aikana PAMin toiminta- ja henkilöstökulut ovat olleet jäsenmaksutuloja suuremmat. Varsinainen toiminta on ollut vuosittain miinuksella keskimäärin 4,3 miljoonaa euroa. PAMin toiminnanjohtaja Jyrki Konola kertoo, että yhteistoimintaneuvotteluissa etsitään pysyvämpiä ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi. 

”Olemme vuosittain hakeneet kustannussäästöjä toimintamenoja karsimalla. Tämä tie on nyt käyty loppuun ja siksi käynnistämme yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteenamme on löytää sellaisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla on pitkäaikaisempia taloudellisia vaikutuksia.” 

Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka kasvattavat jäsenmäärää ja vähentävät kustannuksia. Konola pitää henkilöstön vähentämistä todennäköisenä. 

”Haluamme löytää ratkaisuja toimintaa kehittämällä. Varaudumme myös siihen, ettei pysyvämpään talouden tasapainottamiseen päästä ilman henkilökunnan vähentämistä. Neuvottelut koskevat kaikkia liiton toimintoja ja työntekijöitä. Säästötarve vastaa noin 31 henkilötyövuoden kustannuksia.” 

PAMissa on 176 työntekijää, joista 72 työskentelee kahdessatoistaaluetoimistossa ja loput 104 keskustoimistossa.  

Konola kertoo, että viime vuodet varsinaisen toiminnan tappiot on katettu sijoitustoiminnan tuotoilla. Hän pitää kestämättömänä tilannetta, jossa sijoitustoiminnan tuottoja käytetään toistuvasti toiminta- ja henkilöstömenoihin. 

” Olemme lähellä tilannetta, jossa joudumme myymään sijoitusomaisuutta varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Olemme vastuussa jäsenistöllemme, että hoidamme taloutta tavalla, joka mahdollistaa vahvan edunvalvonnan ja hyvän jäsenpalvelun. Omaisuus on tarkoitettu työtaistelujen rahoittamiseksi eikä päivittäisen toiminnan pyörittämiseen. Emme voi heikentää PAMin neuvotteluvoimaa murentamalla työtaisteluvalmiutta.” 

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Huom! Puhelinpalvelut ajalla 26.9.–28.10.
ma, ke ja pe klo 10–14. 

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme