Medialle

  Kansio

Medialle tarkoitettu materiaali

  Ann Selin

Ann Selin, PAMin puheenjohtaja

  Ann Selin

Ann Selin, PAMin puheenjohtaja

  PAMin logo pysty CMYK JPG

PAMin logo pysty CMYK JPG

  PAMin logo pysty CMYK TIFF

PAMin logo pysty CMYK TIFF

  PAMin logo pysty RGB JPG

PAMin logo pysty RGB JPG

  PAMin logo pysty RGB PNG

PAMin logo pysty RGB PNG

  PAMin logo vaaka CMYK JPG

PAMin logo vaaka CMYK JPG

  PAMin logo vaaka CMYK TIFF

PAMin logo vaaka CMYK TIFF

  PAMin logo vaaka RGB JPG

PAMin logo vaaka RGB JPG

  PAMin logo vaaka RGB PNG

PAMin logo vaaka RGB PNG

  PAMin logo vaaka RGB TIFF

PAMin logo vaaka RGB TIFF

  PAMin logo vaaka RGB TIFF

PAMin logo vaaka RGB TIFF

Otsikko   Kuvaus   Tiedoston koko  
Ann Selin

Ann Selin, PAMin puheenjohtaja

Ann Selin, PAMin puheenjohtaja 4694,83 KB
Ann Selin

Ann Selin, PAMin puheenjohtaja

Ann Selin, PAMin puheenjohtaja 6569,03 KB
Ann Selinin ansioluettelo ansioluettelo, CV, Ann Selin, PAMin puheenjohtaja 323,14 KB
PAMin graafinen ohjeisto 147,50 KB
PAMin logo pysty CMYK EPS PAMin logo pysty CMYK EPS 489,91 KB
PAMin logo pysty CMYK JPG

PAMin logo pysty CMYK JPG

PAMin logo pysty CMYK JPG 608,34 KB
PAMin logo pysty CMYK TIFF

PAMin logo pysty CMYK TIFF

PAMin logo pysty CMYK TIFF 1653,91 KB
PAMin logo pysty RGB JPG

PAMin logo pysty RGB JPG

PAMin logo pysty RGB JPG 57,19 KB
PAMin logo pysty RGB PNG

PAMin logo pysty RGB PNG

PAMin logo pysty RGB PNG 10,78 KB
PAMin logo vaaka CMYK EPS PAMin logo vaaka CMYK EPS 524,43 KB
PAMin logo vaaka CMYK JPG

PAMin logo vaaka CMYK JPG

PAMin logo vaaka CMYK JPG 635,55 KB
PAMin logo vaaka CMYK TIFF

PAMin logo vaaka CMYK TIFF

PAMin logo vaaka CMYK TIFF 3053,41 KB
PAMin logo vaaka RGB JPG

PAMin logo vaaka RGB JPG

PAMin logo vaaka RGB JPG 82,27 KB
PAMin logo vaaka RGB PNG

PAMin logo vaaka RGB PNG

PAMin logo vaaka RGB PNG 13,44 KB
PAMin logo vaaka RGB TIFF

PAMin logo vaaka RGB TIFF

PAMin logo vaaka RGB TIFF 840,84 KB
PAMin logo vaaka RGB TIFF

PAMin logo vaaka RGB TIFF

PAMin logo vaaka RGB TIFF 1871,23 KB
  Kansio

Lausunnot

Otsikko   Kuvaus   Tiedoston koko  
PAMin kannanotto rakennustyömaan aikaiseen siivoustyöhön noudatettavasta työehtosopimuksesta 17.1.2018 885,84 KB
PAMin lausunto matkailupalvelujen ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta 9.1.2018 566,87 KB
PAMin lausunto liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta 19.12.2017 118,28 KB
PAMin lausunto HE laeiksi työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta 23.11.2017 413,43 KB
PAMin lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle jaettu ymmärrys työn murroksesta 16.11.2017 455,07 KB
PAMin lausunto TEMille työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto Eures 24.10.2017 321,93 KB
PAMin lausunto lääkealan perustutkinnon perusteiden luonnos 24.10.2017 442,66 KB
PAMin lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kausityölain soveltamisesta 13.10.2017 318,06 KB
PAMin lausunto liikunnanohjauksen perustutkinnon perusteiden luonnos 13.10.2017 232,26 KB
PAMin lausunto työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön kuulemistilaisuuteen yritystukien uudistamisesta 13.10.2017 408,84 KB
PAMin lausunto HE eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 4.10.2017 450,40 KB
PAMin lausunto liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden luonnos 4.10.2017 671,12 KB
PAMin lausunto eduskunnan työelämä ja tasa-arvo sekä hallintovaliokunnalle HE 80 2017 vp 26.9.2017 455,87 KB
PAMin lausunto ravintola- ja catering-alan perustutkinnon sekä matkailualan perustutkinnon perusteiden luonnokset 26.9.2017 349,63 KB
Eurooppalainen palvelukortti kannanotto 15.6.2017 213,58 KB
PAMin lausunto ihmiskaupan vastaisen koordinaation jatkon järjestämisestä 30.8.2017 259,80 KB
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon perusteiden luonnos 30.8.2017 97,05 KB
PAMin lausunto Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmasta 2040 ja maakuntaohjelmasta 2018-2021 30.8.2017 251,52 KB
PAMin lausunto palvelulogistiikan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta 8.5.2017 345,60 KB
PAMin lausunto biologiset altisteet 4.4.2017 257,50 KB
Puhtaus ja kiinteistöpalvelualojen erityisammattitutkinto 23.3.2017 118,82 KB
Puhtaus ja kiinteistöpalvelualojen perustutkinto 23.3.2017 169,80 KB
Puhtaus ja kiinteistöpalvelualojen ammattitutkinto 23.3.2017 160,71 KB
PAMin lausunto HE eduskunnalle laiksi eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista 27.2.2017 242,28 KB
PAM Luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi 16.1.2017 295,08 KB
PAMin lausunto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista 21.12.2016 459,67 KB
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon perusteet 21.12.2016 124,42 KB
PAMin lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle koskien arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 17.11.2016 271,14 KB
Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 26.10.2016 345,41 KB
PAMin lausunto majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 4§:n muuttamisesta 20.10.2016 322,92 KB
PAMin lausunto eduskunnalle yksityisistä turvallisuuspalveluista 20.5.2016 295,36 KB
PAMin lausunto eduskunnalle pakkotyöstä 18.5.2016 297,25 KB
Declaration UNI Europa - CoESS refugees Declaration UNI Europa - CoESS refugees 53,72 KB
PAMin tavoitteet alkoholipolitiikassa 23.3.2016 392,21 KB
Nollasopimusten kieltäminen lailla 31.3.2016 299,85 KB
Lausunto hallituksen esitykseen tupakkalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi 14.3.2016 327,44 KB
Lausunto järjestyslain 22 §n ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §n muuttamisesta 26.2.2016 298,72 KB
PAMin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta 20.11.2015 382,36 KB
Itä-Vantaan tv-huolto Oy toimihenkilöihin sovellettava työehtosopimus 20.10.2015 411,08 KB
PAMin esitykset hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan 25.9.2015 397,81 KB
PAMin lausunto HE luonnos kaupan aukiololaki 16.9.2015 492,87 KB
Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietintöön 18.6.2015 322,41 KB
Digitaalisen liiketoiminnan esteet ja lainsäädännölliset kehittämistarpeet 4.6.2015 341,27 KB
Lausunto yksityistä turvallisuusalaa koskevista asetusluonnoksista 11.3.2015 310,56 KB
Suurtalouden ammattitutkinnon perusteiden luonnos 11.2.2015 297,84 KB
Siivoustyönohjaajan ja siivousteknikon erikoisamtutkintojen per.luonnos 11.2.2015 301,14 KB
Ravintolakokin ammattitutkinnon perusteiden luonnos 11.2.2015 299,76 KB
Harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi 3.2.2015 541,51 KB
Luonnos ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin ehdotukseksi koordinaatiorakenteen luomiseksi 13.1.2015 264,72 KB
Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014 26.1.2015 490,94 KB
HE laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta 13.1.2015 281,84 KB
Yksityisistä turvallisuuspalveluista 6.10.2014 365,58 KB
Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 8.10.2014 288,32 KB
Lähiesimiehen ammattitutkinto 2.1.2014 268,43 KB
Eduskunnan talousvaliokunta kuuleminen 25.2.2014 278,67 KB
SAK:n sääntöuudistus 22.5.2014 310,90 KB
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden luonnos 15.5.2014 272,32 KB
Hakuko Oy sovellettava työehtosopimus 4.8.2014 198,10 KB
Logistiikan perustutkinnon perusteiden luonnos 4.6.2014 272,73 KB
Kauneudenhoitoalan perusteiden perustutkinnon luonnos 4.6.2014 270,92 KB
Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon perusteiden luonnos 15.5.2014 271,13 KB
Matkailualan perustutkinnon perusteiden luonnos 15.5.2014 271,50 KB
Hotelli, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon perusteiden luonnos 15.5.2014 273,55 KB
Lääkealan perustutkinnon perusteiden luonnos 4.6.2014 270,34 KB
Tilaajavastuulain toimivuutta ja muutostarpeita selvittäneen työryhmän mietinnöstä 5.5.2014 283,96 KB
Ruokamestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos 5.5.2014 394,60 KB
Raja Clean Oy, työntekijöiden työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus 28.2.2014 64,37 KB
Hiusalan perustutkinnon perusteiden luonnos 4.6.2014 270,90 KB
Liiketalouden perusteiden perustutkinnon luonnos 4.6.2014 271,06 KB
Turvallisuusalan perustutkinnon perusteiden luonnos 4.6.2014 271,24 KB

Lehdistötiedotteiden liitteet

  Kansio

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Otsikko   Kuvaus   Tiedoston koko  
pamin-logo

13,36 KB