Vartiointialan lakko

Palvelualojen ammattiliitto PAM on päättänyt vartiointialan kolmen päivän työnseisauksesta, joka alkaa keskiviikkona 24.10.2018 klo 00 ja päättyy perjantaina 26.10.2018 klo 24 tai työvuoron päätyttyä. Työnseisaus järjestetään lakkona, joka koskee kaikkia niitä työtehtäviä, joihin sovelletaan vartiointialan työehtosopimusta. Lakko koskee koko alaa.

Työnseisaus ei koske hätätyötä eikä tehtäviä, joissa se vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa. Näistä töistä tulee hakea erillistä lupaa Palvelualojen ammattiliitosta torstaihin 18.10.2018 klo 10 mennessä.

Miksi lakkoon?

Vartiointialan työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime keväästä asti PAMin ja Palvelutyönantajat PALTAn kesken. Neuvotteluja on hankaloittanut PALTAn haluttomuus päästä molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

PAM on tavoitellut vartiointialalle sopimusratkaisua, joka toisi alan työntekijöille samantasoiset palkankorotukset, jotka muiden alojen työntekijät ovat saaneet. PAM on myös halunnut oikaista alan palkkausrakenteen epäkohtia ja huomioida alan erityistarpeita. Tämä ei kuitenkaan ole työnantajille sopinut. PALTA ei ole halunnut aidosti neuvotella palkkaratkaisusta, vaan on jämähtänyt tilanteeseen, joka jättäisi alan työntekijät muita heikompaan asemaan. Tätä PAM ei ole voinut hyväksyä, ja sen takia PAM joutui katkaisemaan neuvottelut ja asettamaan työtaistelu-uhan.

Lakko on laillinen

Lakko on laillinen työtaistelutoimenpide. Suomen perustuslain mukaan kansalaisille taataan yhdistymis- ja kokoontumisvapaus sekä lakko-oikeus. Työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat sopineet alalla noudatettavasta työehtojen vähimmäistasosta ja työrauhasta. Kun PAMin hallitus on irtisanonut työehtosopimukset ja kun työehtosopimuskausi päättyy, alkaa sopimukseton tila ja myös työrauhavelvoite päättyy. Tällöin myös neuvottelut uusista työehtosopimuksista ovat käynnissä. Vartiointialalla on oltu sopimuksettomassa tilassa 1.5.2018 alkaen, kun edellinen työehtosopimuskausi päättyi 30.4.2018.

Lakkoavustus

PAM maksaa kaikille lakossa oleville PAMin jäsenille lakkoavustusta. Lue lisää

Voit tulostaa vartiointialan lakkoa koskevan flaijerin tästä.