Muokattu: 30.01.2018 - 15:24

Aktiivimallia vastustava mielenosoitus 2.2.2018

PAM on mukana aktiivimallin kumoamista vaativassa mielenosoituksessa. Tule sinäkin ja kutsu kaverisi mukaan! 

Mielenosoitus kohdistuu Suomen hallituksen toimintaan: eriarvoistavaan, työttömyysturvaa leikkaavaan, byrokratiaa lisäävään ja työttömiä kyykyttävään työttömyysturvan aktiivimalliin.

SAK vaatii, että aktiivimalli on peruttava ja työttömyysturvan lisäkiristyksistä luovuttava.

Mielenosoitus on laillinen, ja sinulla on täysi oikeus osallistua siihen.

Paikka: Senaatintori, Helsinki
Aika: 2. helmikuuta klo 11 alkaen

Lisätietoa tapahtumasta löydät tästä, SAK:n verkkosivuilta ja  FB:n tapahtumasivulta

 

Mitä tietoa etsit? Klikkaa haluamaasi:

Miksi PAM vastustaa työttömyysturvan aktiivimallia
Kansalaisaloite

Mistä löydän muita PAMilaisia torilta ja muuta käytännön tietoa tapahtumapaikalta
Onko minulla oikeus osallistua mielenosoitukseen ja muut periaattellisemmat asiat

Miten voin osallistua mielenosoitukseen?
Seuraako osallistumisesta minulle jotain?

Mikä aktiivimalli on?
Materiaalit, mm. mainokset, esitteet ja julisteet

Kuva, jossa teksti Aktiivimalli on epätasa-arvoinen

PAM vastustaa työttömyysturvan aktiivimallia, koska:

Se rankaisee syyttömiä
Työtön ei tosiasiassa voi omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa siihen, että työttömyysturvan taso pysyy muuttumattomana, koska avoimia työpaikkoja ja mallin edellyttämiä palveluita ei ole tarpeeksi saatavilla.

  • TE-toimistoissa oli joulukuussa 295 500 työtöntä työnhakijaa ja 78 300 avointa työpaikkaa. Yhtä avointa työpaikkaa kohden on siis melkein 4 työtöntä työnhakijaa.
  • TE-toimistojen käytettävissä olevat määrärahat eivät riitä takaamaan palveluita kaikille työttömyysetuuden saajille.
  • Kaikki eivät pääse palveluihin. Palveluihin pääsyä arvioidaan kuten ennenkin ns. palvelutarpeen mukaan. Jos TE-toimistossa arvioidaan, että palvelu ei paranna henkilön mahdollisuuksia työllistyä, palveluun ei pääse ja työttömyysturva leikkaantuu.

Se on epätasa-arvoinen
Malli asettaa työttömät alueellisesti ja ammattialoittain epätasa-arvoiseen asemaan. Työttömän asuinpaikka ja ammatti vaikuttavat mahdollisuuteen työllistyä, sillä eri aloilla ja eri alueilla on eri määrä töitä.

Se kohdistuu heikoimpiin
Ikä, koulutustaso, terveys, työhistoria, asuinalue ja työttömyyden kesto vaikuttavat siihen, saako töitä. Aktiivimallin vaikutukset kohdistuvat eniten heihin, joiden työllistymismahdollisuudet ovat heikoimmat.

Se monimutkaistaa järjestelmää
Malli monimutkaistaa vaikeasti ymmärrettävää työttömyysturvaa entisestään. Työttömän on entistä vaikeampaa tunnistaa omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan työttömyysturvajärjestelmässä.

Se siirtää kuluja toisaalle
Peruspäivärahalla ja työmarkkinatuella elävien köyhyys on yleistä. Kun aktiivimalli leikkaa työttömyysturvaa, se lisää täydentävien sosiaalietuuksien, kuten toimeentulotuen, käyttöä.

Se huonontaa työelämää
Jos työttömän on otettava mikä tahansa työ vastaan, jotta turvaa ei leikattaisi, työttömällä ei ole aikaa hakea hyviä ja omaa osaamista vastaavia töitä. Tämä lisää työsuhteiden silppuuntumista ja voi vähentää hyvien työsuhteiden tarjontaa.

Työttömyysturvaa on jo leikattu
Tällä hallituskaudella ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa on jo lyhennetty 100 päivää.

Hallitus rikkoi lupauksensa
Vajaa 2 vuotta sitten solmitussa kilpailukykysopimuksessa hallitus lupasi luopua työttömyysturvan lisäleikkauksista. Aktiivimallin myötä työttömän etuuksia kuitenkin alennetaan lisää.

Sitä puolustellaan silmänkääntötempulla
Mallin kannattajat ovat puolustaneet mallia sillä, että työttömyyden alussa asetettava omavastuuaika lyheni aktiivimallin myötä 7 päivästä 5 päivään. Se on unohtunut sanoa, omavastuuaika piteni vuosi sitten 5 päivästä 7 päivään istuvan hallituksen esityksestä.

Alkuun

Kansalaisaloite

Jos haluat allekirjoittaa aktiivimallin perumiseksi tehdyn kansalaisaloitteen, pääset siihen tästä.

Alkuun

Käytännön tietoa tapahtumapaikalta

Bussikuljetukset:
Yhteiskuljetuksia koordinoi SAK ja tiedot kuljetuksista ja ilmoittautumislinkit löytyvät SAK:n verkkosivuilta. Pamilaiset osallistuvat näihin yhteiskuljetuksiin.

Senaatintori
PAMilla on torilla oma teltta, josta saat mukaasi plakaatin ja kannatushaitarin. Jaossa on myös rajoitettu määrä PAMin pipoja. Tule hakemaan omasi!

Torilla on tarjolla myös soppaa, ja sitä tarjoillaan niin kauan kuin sitä riittää.

Lisätietoja käytännön asioista ja tapahtumasta päivitetään tänne sitä mukaan, kun niistä on enemmän tietoa.

Alkuun

SAK:n koolle kutsuma poliittinen mielenosoitus herättää monia kysymyksiä - kokosimme tähän vastauksia

Miten voin osallistua mielenosoitukseen?

Yksinkertaisesti saapumalla Helsingin Senaatintorille perjantaina 2.2. klo 11

Puhu asiasta oman luottamusmiehesi sekä työporukkasi kanssa ja osallistukaa kaikki mielenosoitukseen.

SAK järjestää Senaatintorille ilmaisia bussikuljetuksia ympäri Suomea

Pitääkö minun ilmoittaa työnantajalle etukäteen osallistumisestani mielenosoitukseen?
Kyllä, jos mielenosoitukseen osallistuminen tai sinne matkustaminen osuu työajallesi. Poissaolosta on ilmoitettava riittävän ajoissa työnantajalle siitäkin syystä, että mielenosoitus on kohdistettu maan hallituksen toimia – ei työnantajaa – vastaan.

Työnantajalla ei ole oikeutta estää osallistumista eikä rangaista sinua poissaolosta.

Mahdolliset työn lopetustyöt on tehtävä normaalisti.

Mitä teen, jos en pääse Helsingin Senaatintorille?
Mene normaalisti töihin, jos sinulla on tuolloin työvuoro. Muilla paikkakunnilla ei järjestetä mielenosoituksia.

Sinun kannattaa kuitenkin osallistua keskusteluun aktiivimallista sosiaalisessa mediassa ja työpaikalla. Voit osoittaa tukeasi myös esimerkiksi lisäämällä profiilikuvaasi #äänityöttömälle-kehyksen Facebookissa.

Miksi muilla liitoilla on erilaisia ohjeita?
Eri liitot ovat tehneet erilaisia päätöksiä mielenosoituksesta. Siksi on tärkeää, että jokainen noudattaa oman liittonsa antamia ohjeita. Jos olet PAMin jäsen, mutta työskentelet ei-pamilaisella alalla, niin kysy työpaikkasi luottamusmieheltä infoa.

Voiko kuka tahansa osallistua tähän mielenosoitukseen?
Kaikki ovat tervetulleita. Kyseessä on avoin poliittinen mielenosoitus, johon voivat osallistua kaikki, jotka pitävät aktiivimallia huonona. 

Mitä jos julkinen liikenne ei toimi tuona päivänä pääkaupunkiseudulla?
Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville on järjestetty yhteiskuljetuksia. Muutoin kannattaa suosia kimppakyytejä ja mahdollisesti tulla paikalle pyörällä tai kävellen.Paikallisliikenteen aikataulu tarkentuu vielä ennen perjantaita, lisätietoja löytyy ainakin VR:n ja Helsingin Seudun liikenteen sivuilta. AKT:n hallituksen päätöksen mukaan liiton jäsenet linja-autoalalla eivät tee työvuoroja perjantaina 2.2 kello 03.00–18.00 välisenä aikana.

Metrojen ja raitiovaunujen liikennöinnistä on luvassa lisätietoa myöhemmin.

Jotkut liitot ovat päättäneet lakosta perjantaille. En pääse sen vuoksi töihin tai en voi tehdä töitäni. Miten toimin?
PAM suosittaa, että kaikki PAMin jäsenet osallistuvat perjantaina mielenosoitukseen. Kauempaa pääsee paikalle SAK:n järjestämillä bussikuljetuksilla ja pääkaupunkiseudullakin järjestetään bussikuljetuksia Senaantintorille. Tarkempia tietoja löydät täältä.

Jos et kuitenkaan aio osallistua mielenosoitukseen, sinulla on periaatteessa velvollisuus kaikin järkevin tavoin pyrkiä pääsemään työpaikalle, vaikka esimerkiksi julkinen liikenne takkuaisi lakon vuoksi. Jos se ei onnistu, lakkoa voi pitää sallittuna syynä olla pois työstä. Jos taas muun alan julistama lakko estää muuten työnteon, työntekijällä on oikeus saada palkka. Lue aiheesta lisää PAMin wiki-artikkelista täältä.

Miten töihin paluu tapahtuu?
Työhön tulee palata, mielenosoituksen jälkeen työvuoroluettelon mukaisesti heti, kun se on mahdollista, huomioiden matkustamiseen käytetty aika.

Epäilen, että työni on sellaista, että en voi osallistua mielenosoitukseen. Mitä teen?
Ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi ja mikäli työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä liittoon. Pääsääntöisesti PAMin aloilla on mahdollista ilmaista mieltä ilman, että esimerkiksi hätätyön tunnusmerkit täyttyvät.

Seuraako osallistumisesta minulle jotain?

Saanko palkkaa mielenosoituksen ajalta?
Työnantajan ei ole pakko maksaa palkkaa siltä ajalta, kun mielenosoitukseen osallistumisesi johdosta et ole töissä.

Maksaako PAM minulle korvausta menetetystä palkkatulosta?
Ei maksa. Palkanmenetystä ei mielenosoituksen ajalta korvata.

Voiko työnantaja purkaa työsuhteeni mielenosoituksen vuoksi?
Mielenosoitukseen osallistuminen ei saa aiheuttaa sinulle mitään seuraamuksia.

Työntekijän osallistuminen lailliseen poliittiseen mielenosoitukseen ei oikeuta työnantajaa purkamaan tai irtisanomaan työsuhdetta eikä päättämään koeajalla olevan tai määräaikaisen työntekijän työsuhdetta. Työnantaja ei saa millään tavoin syrjiä mielenosoitukseen osallistuvaa työntekijää.

Mikäli koet painostusta tai sinua estetään osallistumasta mielenosoitukseen, ilmoita siitä välittömästi omalle luottamusmiehellesi tai liittoon.

Onko PAMin jäsenillä vahvempi turva kuin ei jäsenillä osallistuessaan mielenosoitukseen?
Kyllä on. PAM turvaa jäsentensä oikeuksia.  Jos työnantaja yrittää rangaista mielenosoitukseen osallistumisesta, PAM auttaa jäseniään.

Kuinka pääsen PAMin jäseneksi?
Jos työskentelet yksityisillä palvelualoilla, voit liittyä PAMin jäseneksi osoitteessa www.pam.fi/liity . Työpaikkasi luottamusmiehellä on myös liittymislomakkeita.

Milloin PAMiin liittyminen astuu voimaan?
Jäsenyys alkaa, kun liittymislomake (sähköinen tai paperinen) on saapunut PAMiin. Jokainen uusi jäsen saa ensimmäiseksi PAMin vahvistuksena tekstiviestin tai kirjeen. Liity siis ennen mielenosoitusta!

Jäikö joku vielä mietityttämään?
Jos tältä tai SAK:n verkkosivulta ei löydy vastausta mielenososoitukseen liittyvään kysymykseen, voit lähettää sähköpostia jarjesto@pam.fi

Alkuun

Mikä aktiivimalli on?

Aktiivimalli on 1.1.2018 voimaan astunut muutos työttömyysturvalakiin. Sen mukaan työttömän on osoitettava aktiivisuutensa, jotta voi säilyttää työttömyysetuutensa täysimääräisenä.

Työttömän aktiivisuutta seurataan 65 etuuspäivän jaksoissa. Jos työtön ei sinä aikana ei ole osoittanut aktiivisuutta lainsäädännön edellyttämällä tavalla, leikataan ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea 4,65 prosenttia seuraavalla 65 etuuspäivän jaksolla. Ensimmäiset etuuden alentamista koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 2018.

Miten aktiivisuuta voi osoittaa?
Tapoja osoittaa aktiivisuutta on useampia. Jonkun ehdoista on täytyttävä kokonaan, jotta työttömyysturvaa ei leikattaisi.

Palkkatyöllä

  • jos sitä on tehty niin paljon, että se yhden kalenteriviikon aikana kerryttäisi työssäoloehtoa. Useimmiten tämä tarkoittaa vähintään 18 tuntia työtä 65 päivän tarkastelujakson aikana.
  • jos palkka on vähintään noudatettavan tessin mukainen. Jos tessiä ei, palkan on oltava 1 189 €/kk eli 6,91 €/h vuonna 2018.

Yritystoiminnalla

  • jos ansaitsee vähintään 23% yrittäjän työssäoloehtoa kerryttävästä kuukausiansiosta, vuoden 2017 luvuilla vähintään 241 euroa tarkastelujakson aikana

Palveluihin osallistumalla

  • Vähintään 5 päivää työllistymistä edistävässä palvelussa
  • Vähintään 5 päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa
  • Vähintään 5 päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta henkilölle maksetaan työttömyysetuutta.

Alkuun

Uusimmat

Suosituimmat