Muokattu: 21.01.2015 - 11:11

Avainsanat: Työttömyys, Työttömyyskassa

Alle 25-vuotias ilman ammattillista koulutusta

Jos olet alle 25-vuotias ja ilman ammatillista tutkintoa, asia voi vaikuttaa päivärahaoikeuteesi, kun jäät työttömäksi. Työvoimapoliittiset edellytykset päivärahan maksamiselle tutkii aina TE-toimisto, joka antaa asiasta lausunnon työttömyyskassalle.

Alle 25-vuotias, jolla ei ole ammatillista koulutusta, voi menettää päivärahaoikeuden seuraavissa tapauksissa:

  • Oikeuden menettää 17-24 -vuotias hakija, joka on keskeyttänyt lukion tai soveltuvaan tutkintoon johtavan koulutuksen.
  • Samoin oikeuden voi menettää 17-24-vuotias vailla ammatillista koulutusta oleva, joka on jättänyt ilman pätevää syytä hakematta lukioon tai soveltuvaan tutkintoon johtavaan ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen tai on kieltäytynyt mainitusta koulutuksesta.
  • Lisäksi oikeuden voi menettää 17 – 24 -vuotias, jos laiminlyö velvollisuuden hakea koulutukseen työllistymissuunnitelmassa (tehdään te-toimiston kanssa) sovitulla tavalla.

Toisin sanoen alle 25-vuotias saa päivärahaa samoin perustein kuin muutkin, kunhan täyttää tietyt velvollisuudet koulutuksen tai sinne hakemisen suhteen. Tarkemman tiedon TE-toimiston lausunnoista ja käytännöistä saa suoraan TE-toimistoista.

Aiheeseen liittyvät