Alle 25-vuotias ilman ammattillista koulutusta

Päivitetty: 23.08.2021

Jos olet alle 25-vuotias ja ilman ammatillista tutkintoa, asia voi vaikuttaa päivärahaoikeuteesi, kun jäät työttömäksi. Työvoimapoliittiset edellytykset päivärahan maksamiselle tutkii aina TE-toimisto, joka antaa asiasta lausunnon työttömyyskassalle.

Työttömyysturvalakiin tehdyn muutoksen vuoksi 1.8.2021 alkaen ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain 18 vuotta täyttäneille.

Alle 25-vuotias, jolla ei ole ammatillista koulutusta, voi menettää päivärahaoikeuden seuraavissa tapauksissa:

  • Oikeuden menettää 18-24 -vuotias hakija, joka on keskeyttänyt lukion tai soveltuvaan tutkintoon johtavan koulutuksen.
  • Samoin oikeuden voi menettää 18-24-vuotias vailla ammatillista koulutusta oleva, joka on jättänyt ilman pätevää syytä hakematta lukioon tai soveltuvaan tutkintoon johtavaan ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen tai on kieltäytynyt mainitusta koulutuksesta. Syyslukukaudella alkavia opintoja koskevassa haussa tulisi hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet täyttää.
  • Lisäksi oikeuden voi menettää 18 – 24 -vuotias, jos laiminlyö velvollisuuden hakea koulutukseen työllistymissuunnitelmassa (tehdään te-toimiston kanssa) sovitulla tavalla.

Toisin sanoen alle 25-vuotias saa päivärahaa samoin perustein kuin muutkin, kunhan täyttää tietyt velvollisuudet koulutuksen tai sinne hakemisen suhteen. Tarkemman tiedon TE-toimiston lausunnoista ja käytännöistä saa suoraan TE-toimistoista.

Ansiopäivärahan ikäraja nousi 18-vuoteen 1.8.2021

Työttömyysturvalakiin tehdyn muutoksen vuoksi 1.8.2021 alkaen ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain 18 vuotta täyttäneille. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa tämän jälkeenkin tietyn ajan 17-vuotiaalle, jos nuori on päättänyt peruskoulunsa viimeistään 1.1.2021 tai suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon. 

Ansiopäivärahaoikeus edellyttää kuitenkin noin kuuden kuukauden työskentelyä  sellaisessa työssä, jossa maksetaan työttömyysvakuutusmaksu. Työttömyysvakuutusmaksu on tällä hetkellä pakollinen 17 vuotta täyttäneiden henkilöiden kohdalla. 1.8.2022 alkaen työttömyysvakuutusmaksua aletaan periä vasta 18-vuotiailta. Näin ollen 17-vuotias voi kerryttää ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloaikaa vain 1.8.2022 asti. Tämän jälkeen ansiopäivärahan työssäoloedellytys alkaa kertyä vasta 18 vuoden iässä.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia