Ammatillinen koulutus

Päivitetty: 16.06.2020

Palvelualojen ammateissa tarvitaan monipuolista ammattitaitoa ja osaamista. PAM on monin tavoin mukana kehittämässä nuorten ja aikuisten ammatillisia koulutusmahdollisuuksia sekä edistämässä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta.

Ammatillinen tutkinto antaa hyvän pohjan ammattitaidon jatkuvalle kehittämiselle ja uralla etenemiselle. Tutkinnon suorittaminen antaa myös turvaa jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoilla.

Ammatilliset tutkinnot

Palvelualojen töihin tullaan pääsääntöisesti 2. asteen ammatillisen tutkinnon suorittamisen kautta. Tutkinnon voi suorittaa peruskoulun päätyttyä tai myöhemmässä vaiheessa. Ammatillisiin opintoihin on oppilaitoksissa ympärivuotinen haku.

Ammatillisten perustutkinnon suorittaminen kestää yleensä noin kolme vuotta sisältäen työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Opintojen rakenne ja eteneminen suunnitellaan opintojen alussa yhdessä oppilaitoksen kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) avulla.

Alan perustutkinnon tai tukevan työkokemuksen omaava työntekijä voi harkita ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittamista. Kyseiset tutkinnot suoritetaan yleensä työelämässä ja sopivatkin erinomaisesti työssäkäyville.

Ammatilliset tutkinnot on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksen kautta, ja ne tuottavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Miten PAM vaikuttaa koulutukseen?

PAMilla on useita edustajia Opetusministeriön asettamassa osaamisen ennakointifoorumissa (OEF), jonka keskeisenä tehtävänä on koulutustarpeiden ennakointi. Lisäksi vaikutamme monipuolisesti ammatillisten tutkintojen laadunvarmistukseen ja kehittämiseen keskittyvissä Opetushallituksen työelämätoimikunnissa.

Lisäksi liiton edustajia on mukana vaikuttamassa useissa ammattiosaamisen toimikunnissa, oppilaitosten ammatillisissa neuvottelukunnissa ja muissa yhteistyöelimissä.

PAM ottaa myös aktiivisesti osaa ammatillisten tukintojen perusteiden laadintaan.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle