Muokattu: 15.08.2018 - 14:29

Avainsanat: Koulutus

Ammatillinen koulutus

Palvelualojen ammateissa tarvitaan monipuolista ammattitaitoa ja osaamista. PAM on monin tavoin mukana kehittämässä nuorten ja aikuisten ammatillisia koulutusmahdollisuuksia sekä edistämässä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta kannanotoillaan ja toiminnallaan.

Ammatillinen tutkinto antaa hyvän pohjan ammattitaidon jatkuvalle kehittämiselle ja uralla etenemiselle. Tutkinnon suorittaminen antaa myös turvaa jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoilla.

Ammatilliset perustutkinnot

Yhä useampi palvelualojen ammattilainen tulee nykyään työmarkkinoille suoritettuaan ammatillisen tutkinnon ammatillisessa oppilaitoksessa.

Ammatilliset perustutkinnot ovat yleensä 3-vuotisia, ja niihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista työpaikoilla. Näyttötutkintoina suoritettavien ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kesto riippuu aiemmasta osaamisesta ja täydentävän koulutuksen määrästä. 

Kaikki ammatilliset tutkinnot tuottavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, ja ne kaikki on mahdollista suorittaa oppisopimuksen kautta.

Miten PAM vaikuttaa koulutukseen?

PAMilla on useita edustajia Opetusministeriön asettamissa osaamisen ennakointifoorumeissa, joiden keskeisenä tehtävänä on koulutustarpeiden ennakointi, sekä näyttötutkintoja hallinnoivissa kolmikantaisissa tutkintotoimikunnissa.

Lisäksi liiton edustajia on mukana vaikuttamassa useissa ammattiosaamisen toimikunnissa, oppilaitosten ammatillisissa neuvottelukunnissa ja muissa yhteistyöelimissä.

PAM ottaa myös aktiivisesti osaa ammatillisten tukintojen perusteiden laadintaan.

Uusimmat

Suosituimmat