Muokattu: 16.02.2015 - 10:07

Avainsanat: Koulutus

Ammatillinen koulutus

Palvelualojen ammateissa tarvitaan monipuolista ammattitaitoa ja osaamista. PAM on monin tavoin mukana kehittämässä nuorten ja aikuisten ammatillisia koulutusmahdollisuuksia sekä edistämässä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta kannanotoillaan ja toiminnallaan.

Ammatillinen tutkinto antaa hyvän pohjan ammattitaidon jatkuvalle kehittämiselle ja omalla uralla etenemiselle. Tutkinnon suorittaminen antaa myös turvaa jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoilla. 

Minäkö myyjäksi? Toimisinko tarjoilijana? Viihtyisinkö vartijana?

Yhä useampi nuori tulee nykyään työmarkkinoille suoritettuaan peruskoulun jälkeen ammatillisen perustutkinnon jossakin ammattioppilaitoksessa.

Ammatilliset perustutkinnot ovat yleensä 3-vuotisia, ja niihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista työpaikoilla.

Kolmivuotiset perustutkinnot tuottavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Miten PAM vaikuttaa koulutukseen?

Opetusministeriön asettamissa koulutustoimikunnissa, joiden keskeisenä tehtävänä on koulutustarpeiden ennakointi, on PAMilla useita edustajia. 

Palvelualojen näyttötutkintoja hallinnoivissa kolmikantaisissa tutkintotoimikunnissa on myös pamilaisia edustajia. Lisäksi liiton edustajia on mukana vaikuttamassa useissa ammattiosaamisen toimikunnissa, oppilaitosten ammatillisissa neuvottelukunnissa ja muissa yhteistyöelimissä.

Aiheeseen liittyvät