Ammattiosastojen kokouskoulutus

PAMin aktiivien sivuilta löytyy Ammattiosastojen kokouskoulutusmateriaali. Se on tarkoitettu ammattiosastojen johtokuntien ja jaostojen käyttöön. Materiaalipaketti on rakennettu ammattiosaston kokousten näkökulmasta, mutta se käsittelee myös yleisiä kokouskäytäntöjä.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää johtokuntien jäsenet ja muut ammattiosastoissa aktiivisesti toimivat erilaisten kokousten kulkuun ja käytäntöihin, jotta kokoukset sujuisivat hyvin ja toimijat saisivat varmuutta niihin osallistumiseen.

Aineiston voi opiskella täysin itsenäisesti, mutta sitä voi käydä läpi myös pareittain tai ryhmissä. Koulutusta voi käyttää esimerkiksi johtokunnan uusien jäsenten perehdyttämisessä ja johtokunta voi opiskella aineistoa vaikka yhdessä.

Opiskeltava aineisto on jaettu neljään osaan: Ammattiosaston kokoukset, Kokouksen valmistelu, Kokouksen kulku ja Sähköiset kokoukset. Materiaali painottuu näin kokousteknisiin asioihin, jotka ovat olennaisia kokousten järjestämisessä ja vaikuttavat myös päätöksentekoon. Aineistossa on viittauksia mm. yhdistyslakiin ja ammattiosaston mallisääntöihin sekä vinkkejä lisälukemiseksi.

Materiaaliin liittyvät pohdintatehtävät edistävät opiskeltavan asian omaksumista. Kun opiskellessa pohtii asioita oman osaston toiminnan näkökulmasta, ne tulevat selkeämmäksi ja samalla saa oivallusta ja käytännön keinoja omaan ammattiosastotyöhön. Tehtäviä tehdessä on hyvä kirjata itselleen muistiin mietteitään. Joitakin tehtäviä on hyvä pohtia yhdessä jonkun toisen oman osaston aktiivin kanssa.

Ammattiosastojen kokouskoulutus on pdf-muotoisena tiedostona PAMin aktiivien sivuilla. Kirjautumisen jälkeen se löytyy Ammattiosasto /Materiaalit-sivulla olevasta Koulutus-kansiosta.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle