Muokattu: 13.04.2018 - 14:36

Avainsanat: Terveys, Työsuojelu

Ammattitaudit

Ammattitaudit ovat sairauksia, joiden pääasiallinen aiheuttaja on jokin työssä oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä (syysosuus yli 50%).

Ammattitaudin ilmenemishetkenä pidetään sitä ajankohtaa, jona sairastunut henkilö ensimmäisen kerran hakeutui lääkärin tutkittavaksi silloin tai myöhemmin todetun ammattitaudin johdosta.

Ammattitaudin toteaminen edellyttää yleensä, että
- kyseisen altisteen tiedetään yleisesti voivan aiheuttaa tällaisen sairauden
- tutkittavan henkilön sairaus todennäköisesti johtuu tästä altisteesta

Kun lääkäri on todennut ammattitaudin, tulee hänen ilmoittaa siitä työsuojeluhallintoon (AVI-virastoon ) ja ammattitautirekisteriin (Työterveyslaitos). Työnantajan tulee ilmoittaa tapaturmasta/ammattitaudista omaan vakuutusyhtiöönsä.

Ammattitaudista on suoritettava korvausta tapaturmavakuutuslain mukaan. Työntekijä on oikeutettu samoihin korvauksiin ja etuuksiin kuin työtapaturmaan joutunut. Määräaika korvauksen hakemista varten lasketaan aina sairauden toteamisesta tai työkyvyttömyyden alkamisesta. Ammattitautiasetuksessa on luettelo korvattavista ammattitaudeista. Luettelo ei ole tyhjentävä.

Työterveyshuollolla tulisi työpaikkaselvitysten perusteella olla tiedot työn altisteista ja työpaikan terveysriskeistä sekä käsitys mahdollisista ammattitaudin aiheuttajista. Kun ammattitautiepäily herää, työterveyshuollossa tehdään perusterveydenhuollolle kuuluvat diagnostiset ja erotusdiagnostiset tutkimukset. Näiden jälkeen potilas lähetetään tarvittaessa jatkotutkimuksiin Työterveyslaitokselle tai oman alueen työlääketieteen/ammattitautien poliklinikalle. Lähetteen voi laatia työterveyslääkärin lisäksi muu työolot tunteva lääkäri tai sairaalan erikoislääkäri, joka epäilee sairauden johtuvan työstä.

Työterveyshuollon tulee ilmoittaa kaikista ammattitautiepäilyistä työpaikan työsuojeluhenkilöstölle ja tilastoida sekä epäilyt että todetut tapaukset järjestelmällisesti, jotta niitä voidaan seurata. Jo perustellun ammattitautiepäilyn yhteydessä työpaikan ja työterveyshuollon on syytä ryhtyä toimenpiteisiin, joilla altistuminen voidaan estää tai ainakin vähentää sitä.

Lainsäädäntö: Ammattitautilaki, Ammattitautiasetus

Uusimmat

Suosituimmat