Ansiomerkki

Päivitetty: 27.01.2020

Ansiomerkkien anominen

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n aktiivijäsenten ansiomerkkien jakoa koskeva ohjeisto on hyväksytty hallituksen kokouksessa 19.4.2005. Säännöstö astui voimaan 1.5.2005. Päivitetty ohjeistus on hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.10.2015

Ansiomerkkien myöntämisessä ja perusteissa on huomioitu Palvelualojen ammattiliitto ry:n perustajaliittojen aikaisemmat ohjeet ansiomerkkien jaossa.

Jäsenten aktiivisen toiminnan ja yleensäkin palvelualojen päämäärien edistämiseksi tehtävän työn huomioinen halutaan säilyttää Palvelualojen ammattiliitossa.

Ansiomerkkien tai viirin myöntäminen ja hakumenettely

Ansiomerkit myönnetään ammattiosastojen anomuksesta. Anomukset käsittelee ja hyväksyy järjestöyksikkö tässä ohjeistossa mainittujen perusteiden mukaan.

Johtoryhmä tai hallitus voi lisäksi myöntää ansiomerkin tai viirin erityisistä ansioista liiton tai palvelualojen työntekijöiden hyväksi.

Ansiomerkki myönnetään myös liiton palveluksessa oleville toimihenkilöille, PAMin työpaikkaosaston tai sen jäsenten ammattiosastojen esityksestä.

Anomukset tulee toimittaa liiton järjestöyksikköön hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta ennen merkin luovutustilaisuutta. Rekisteristä tulee tarkistaa ennen anomuksen jättämistä mahdollisen merkin saaminen jo aiemmin perustajaliitoissa.

Myöntämiseen liittyvät perustelut

Ansiomerkki myönnetään aktiivijäsenenä toimimisesta
• ammattiosaston toimihenkilötehtävissä
• työpaikan luottamushenkilönä
• liiton hallinnossa tai sen alaisessa organisaatiossa
• SAK:n organisaatiossa
• tai muussa palvelualojen päämääriä edistävässä toiminnassa, myös ulkopuoliselle henkilölle.

Aika PAMin perustajaliittojen toiminnassa huomioidaan ansiomerkkiin oikeuttaviksi vuosiksi. Perusteluissa huomioidaan myös vastaavanlainen toiminta aikaisemmin jossakin muussa SAK:laisessa järjestössä.

Ansiomerkin myöntäminen perustuu niihin asiatietoihin, joita anoja ilmoittaa erityisellä anomuslomakkeella.

Aktiivijäsenten ansiomerkit

Kultainen ansiomerkki


• myönnetään 15 vuoden aktiivitoiminnasta em. ehdoin
• ammattiosaston esityksestä
• myöntämisestä päättää järjestöyksikkö
• ammattiosasto maksaa merkistä 50 % omakustannushinnasta
• liitto maksaa myöntäessään itse merkin kokonaisuudessaan
• luovutetaan osaston tai liiton kokouksessa tai muussa tilaisuudessa
• liiton johtoryhmä tai hallitus voi myöntää merkin myös ulkopuoliselle henkilölle
• merkin saatteena luovutetaan johdon allekirjoittama kunniakirja.

Hopeinen ansiomerkki


• myönnetään 10 vuoden aktiivitoiminnasta em. ehdoin
• ammattiosaston esityksestä
• myöntämisestä päättää järjestöyksikkö
• merkin maksaa hakija eli ammattiosasto tai liitto
• luovutetaan osaston tai liiton kokouksessa tai muussa tilaisuudessa
• liiton johtoryhmä tai hallitus voi myöntää merkin myös ulkopuoliselle henkilölle.

Liiton viiri


• myönnetään erityisen merkittävästä liiton tai palvelualojen päämääriä edistävästä toiminnasta
• ammattiosaston tai liiton johtoryhmän tai hallituksen esityksestä
• myöntämisestä päättää järjestöyksikkö
• viirin maksaa hakija eli ammattiosasto tai liitto
• luovutetaan osaston tai liiton kokouksessa tai muussa tilaisuudessa

 

Ansiomerkkihakemuksen löydät ammattiosastojen sivuilta. Kirjaudu ensin sivun ylälaidasta Aktiivien sivuille.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle