Ansiopäivärahan maksaminen sairauspäivärahan enimmäisajan täyttyessä

Päivitetty: 13.07.2021

Työkyvyttömyyden jatkuessa pitkään, voit hakea ansiopäivärahaa, jos olet saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan ja olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä.

Kela maksaa sairauspäivärahaa enintään 300 päivältä. Jos työkyvyttömyys jatkuu Kelan sairauspäivärahaoikeuden päätyttyä, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä omasta eläkeyhtiöstäsi. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää pysyvästi tai määräaikaisena eläkkeenä. Määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan kuntoutustueksi.

Työkyvyttömyyseläkkeen käsittelyaika voi kuitenkin olla useita kuukausia ja aina eläkettä ei myönnetä, vaikka sairausloma edelleen jatkuisi. Näissä tilanteissa sinulla voi olla oikeus työttömyysetuuteen.

Koska työkyvyttömyyseläkkeen käsittelyaika on pitkä, voit hakea ansiopäivärahaa heti Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan päätyttyä. Työttömyysetuutta voidaan maksaa ainoastaan TE-toimistoon hakijaksi rekisteröityneelle. TE-toimistoon voit ilmoittautua, kun tiedät, koska sairauspäivärahasi enimmäisaika täyttyy. Mikäli eläke kuitenkin myönnetään ennen kuin ehdit hakea päivärahaa, riittää kun ilmoitat asiasta TE-toimistoon.

Päivärahan hakeminen kassalta edellyttää myös näissä tilanteissa jäsenyys-ja työssäoloehdon täyttymistä. Työssäoloehto täyttyy, kun olet jäsenyysaikana työskennellyt vähintään 26 sellaista viikkoa, joilta on maksettu palkkaa vähintään 18 tunnilta viikossa. 

Voit täyttää ensimmäisen hakemuksen, kun sairauspäivärahan enimmäisajan päättymisestä on kulunut kaksi viikkoa. Jatkossa voit hakea päivärahaa neljän viikon jaksoissa.

Liitä hakemukseesi seuraavat tiedot:

 • työsopimus
 • viimeinen sairauspäivärahapäätös
 • lääkärintodistus sairauslomasta
 • palkanlaskijan kirjoittama palkkatodistus vähintään 26 palkalliselta viikolta. Pyydä palkkatodistukseen tiedot palkattomista sairausjaksoista. Jos olet ollut osasairauspäivärahalla ajalla jolta palkkatodistus kirjoitetaan, pyydä palkkatiedot vain 26 sellaiselta viikolta, jolta et ole saanut osasairauspäivärahaa samaan aikaan.
 • työkyvyttömyyseläkkeen hylkypäätös. Jos et ole saanut vielä päätöstä, täytä hakemukseen tieto, oletko hakenut työkyvyttömyyseläkettä.
 • työnantajan henkilökohtaisesti kirjoittama todistus siitä, että työkykyä vastaavaa työtä ei ole tarjolla.

Toimita liitteet kassan verkkopalvelussa. Jos haluat kuitenkin toimittaa liitteet postissa, toimita vain kopiot alkuperäisistä liitteistä.

Kun eläkelaitos myöntää eläkkeen, se ilmoittaa kassalle asiasta. Eläkelaitos maksaa eläkkeen kassalle ajalta, jolta kassa on ehtinyt maksaa sinulle päivärahaa. Mikäli eläke on päivärahaa suurempi, erotus maksetaan sinulle itsellesi. Mikäli eläke ei kata päivärahaa kokonaisuudessaan, erotusta ei kuitenkaan peritä hakijalta.   Kassa ja eläkelaitos hoitavat asian keskenään, eikä sinun tarvitse huolehtia asiasta. Ilmoita kuitenkin kassalle ja TE-toimistolle, kun olet saanut eläkepäätöksen.  

Päivärahaa voidaan maksaa siihen saakka, kun eläke myönnetään, sairausloma päättyy tai päivärahan enimmäismaksukausi tulee täyteen. 

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.