Ansiopäivärahan verotus

Päivitetty: 05.07.2021

Ansiosidonnainen päiväraha on etuus, mistä johtuen sitä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa.

Verohallinnon ohjeiden mukaan ansiosidonnaisesta päivärahasta peritään vähintään 25 % veroa, jos kassalla on vain palkkatuloon perustuvat verotiedot. Verotuksen taso ei siis välttämättä laske, vaikka ansiopäiväraha on palkkaa pienempi. Tämä johtuu siitä, että tuesta ei voi tehdä verotuksessa samoja vähennyksiä kuin palkkatulosta.  

Halutessasi voit tilata verottajalta muutosverokortin etuutta varten. Tilaaminen käy kätevästi esimerkiksi Verohallinnon OmaVero –palvelussa. Valitse palvelussa etuuden maksajaksi Palvelualojen työttömyyskassa. Työttömyyskassa saa tässä tapauksessa muutosverokortin tiedot sähköisesti käyttöönsä seuraavana päivänä.  

Sinun ei siis tarvitse lähettää muutosverokorttia itse työttömyyskassalle, mutta kassalle kannattaa kuitenkin ilmoittaa, että olet tilannut muutosverokortin.

Huomaathan, että muutosverokortin tulee olla nimenomaan etuutta varten. Jos muutosverokortti on palkkatuloa varten, tehdään etuudesta edelleen 25 % ennakkopidätys.

Kassa saa verotiedot suoraan verottajalta

Työttömyyskassa saa verotiedot vuoden alussa suoraan Verohallinnolta. Uudet veroprosentit ovat käytössä helmikuun alusta alkaen. Tammikuussa maksettujen ansiopäivärahojen verotukseen käytetään vielä edellisen vuoden veroprosentteja.

Kassa on saanut Verohallinnolta suoraan päivärahan saajien verotiedot vuotta 2021 varten. Sähköisessä asiointipalvelussa näkyvä veroprosentti on vähintään 25 prosenttia etuudesta, jos asiakas ei ole erikseen tilannut verokorttia etuutta varten. Palvelussa näkyvä tuloraja on Verohallinnon arvio asiakkaan ansiosidonnaisen päivärahan tulorajasta. Se perustuu asiakkaan verokortilla näkyvään arvioon palkan määrästä. Tästä johtuen tuloraja poikkeaa palkkaverokortin vuositulorajasta. 

Lue lisää työttömyysetuuksien verotuksesta Verohallinnon sivuilla

Jäsenedut

    Muutoksia