Muokattu: 03.01.2017 - 15:13

Avainsanat: Apteekki, Työehdot

Apteekin arkipyhät

Työehtosopimuksen mukaisia arkipyhiä koskevat määräykset apteekeissa:

Työaikaa lyhentävät

Uudenvuodenpäivä sunnuntai 1.1. Ei lyhennä, koska sunnuntai

Loppiainen perjantai 6.1.

Pitkäperjantai perjantai 14.4.

Toinen pääsiäispäivä maanantai 17.4.

Vapunpäivä maanantai 1.5.

Helatorstai torstai 25.5.

Juhannusaatto perjantai 23.6.

Itsenäisyyspäiväkeskiviikko 6.12.

Jouluaatto lauantai 24.12. Ei lyhennä työaikaa, koska sattuu sunnuntaille

ensimmäinen joulupäivä maanantai 25.12.

toinen joulupäivä tiistai 26.12.

Työajan lyhennys annetaan lyhentävän päivän sisältävällä periodilla.

Arkipyhälyhennykset eivät koske enintään kuukauden kestäviä työsuhteita eikä työntekijöitä jotka työskentelevät vain 1.6.-31.8. välisenä aikana. Kokoaikaisen työaikaa lyhennetään 7 tuntia 30 minuuttia (40 t / 8 t) lyhennyspäivää kohden.

Lyhennys toteutetaan antamalla yhdenjaksoinen vapaa. Jos se ei ole mahdollista, lyhennetään periodin tuntimäärää muulla tavalla. Osa-aikaisen työaikaa lyhennetään sillä tuntimäärällä, joka saadaan jakamalla työsopimuksessa sovittu keskimääräinen viikkotyöaika 5:llä. Periodityöajan vaihdellessa keskimääräinen viikkotyöaika lasketaan 12 edelliseltä kalenteiviikolta. Osa-aikaisen työajan lyhennys voidaan sopia rahakorvauksena.

Korvaukset työnteosta arkipyhinä ja niiden aattoina

Jouluaattona ja juhannusaattona, maksetaan erillistä lisää.

Sunnuntaina tai kirkollisena juhla- itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä työstä, maksetaan 100% korotettu palkka.

Muita määräyksiä liittyen arkipyhiin

Keskimäärin viitenä päivänä viikossa, toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevälle työntekijälle annetaan vapaana juhannusaatto tai jouluaatto. Työsuhteen alkamisvuonna aattovapaa annetaan, jos työsuhde on alkanut ennen juhannusviikkoa.

Aiheeseen liittyvät