Muokattu: 08.05.2017 - 10:16

Avainsanat: Työttömyys, Työttömyyskassa, Toimeentulo

Eläketuki

Uusi eläketuki iäkkäille pitkäaikaistyöttömille 1.6.2017 alkaen

Kesäkuun alusta 2017 alkaen tulee uusi eläketuki-etuus 60 vuotta täyttäneille pitkäaikaistyöttömille. Se on tarkoitettu ikääntyneille vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville pitkäaikaistyöttömille. Eläketuella halutaan turvata työmarkkinatuella oleville pitkäaikaistyöttömille toimeentuloa ennen heidän siirtymistään vanhuuseläkkeelle.

Eläketukea voivat hakea Suomessa asuvat 60 vuotta täyttäneet, joilla on 5 vuotta yhtäjaksoisesti työttömyyttä. Työttömyysaikaan luetaan mukaan myös esim. sairauspäivärahalla tai kuntoutusetuudella oltu aika.

Eläketuen edellyttämä 60 vuoden ikä on pitänyt täyttää ennen 1.9.2016, joten etuuden piirissä ovat ennen 1.9.1956 syntyneet henkilöt.

Eläketukea haetaan Kelasta ja sen määrä on täyden takuueläkkeen suuruinen (760,26 €/kk vuoden 2017 tasossa). Tukea maksetaan korkeintaan kansaneläkelain mukaiseen vanhuuseläkeikään eli 65 vuoden ikään asti tai siihen asti kun hakeudutaan työeläkkeelle.

Vaikka eläketuki ei ole eläkelaissa tarkoitettu eläke, kuitenkin verolainsäädännön perusteella eläketukeen sovelletaan eläkettä koskevia säännöksiä verotuksen eläketulovähennyksen osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että eläketuen saajalla on oikeus myös eläkkeensaajan asumistukeen, lapsikorotukseen sekä eläkettä saavan hoitotukeen.

Eläkettä maksetaan vain, jos on työmarkkinatuella.

Jos saa kansaneläkettä (vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä), takuueläkettä, työeläkettä (vanhuus-, osittaista varhennettua vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä sekä kuntoutustukea), sairauspäivärahaa tai Kelan maksamaa kuntoutusrahaa tai  ulkomailta maksettua etuutta, ei ole oikeutta eläketuki-etuuteen. Myös lepäämässä oleva kansaneläke, takuueläke tai työeläke tai vastaava ulkomainen etuus estää eläketuen saamisen.

Uusimmat

Suosituimmat