Muokattu: 15.09.2017 - 15:21

Avainsanat: Koulutus, Esimies

Esimieskoulutus

Arvot kohdallaan, pää ja sydän paikoillaan - pamilaista esimieskoulutusta Sinulle!

Koulutus, materiaali sekä ateriat, majoitus ja matkat ovat maksuttomia jäsenille.
Selaa koulutusten ajankohdat ja ilmoittautumisajat kurssikalenterista. Lisätietoja saat kurssisihteeriltä kurssisihteeri(a)pam.fi.

Tulosta tästä itsellesi esimiesten oma koulutusesite!

Esimieskoulutus ja kurssit on tarkoitettu esimiestehtävissä toimiville työntekijöille:
palveluohjaajat, vuoroesimiehet, kohde-esimiehet, myymälä - ja ravintolapääliköt jne...

Haastavat vuorovaikutustilanteet

20.10.2017. perjantai, PAMin keskustoimisto, ilmoittautumiset viimeistään 28.9.
Epäasiallinen käytös, kiusaaminen ja eripura vähentävät työn imua ja tuottavuutta. Koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään tunne- ja toimintarakenteita, joiden tuloksena on konflikteja työpaikalla. Ristiriitaisiin tilanteisiin puuttuminen sekä siihen kuuluvat keinot ovat koulutuksen sisältöjä. Harjoituksia ristiriitatilanteissa toimimiseen. Koulutus on yksipäiväinen.

Työhyvinvointikorttikoulutus - esimiesten oma ryhmä!

8.11. keskiviikko, PAMin keskustoimisto, ilmoittautumiset viimeistään 4.10.2017.
Työhyvinvointia edistetään parhaiten työpaikalla yhteisvoimin. Hyvinvoiva henkilöstö on motivoitunutta, sitoutuu työhönsä, ja toimii tehokkaasti. Työhyvinvointi auttaa organisaatiota menestymään, edistää työurien kestoa ja vähentää sairaus-, ja eläkekuluja. Tervetuloa miettimään työhyvinvointikysymyksiä samalla arjen kiireistä irtautuen. Koulutuksen päätteeksi kertaamme asiat pienen tentin muodossa. Koulutuksen jälkeen saat haltuusi työhyvinvointikortin, jonka myöntää Työturvallisuuskeskus.

Johdatus työyhteisösovitteluun

16.–17.2. ja 23.-24.3.2017., PAMin keskustoimisto, ilmoittautumiset viimeistään 12.1.2017.
Sovittelu on uudenlaista ajattelua, jossa konflikteja tutkaillaan mahdollisuutena oppia. Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää työyhteisösovittelua menetelmänä ja sen soveltamista työyhteisön ristiriitatilanteisiin. Sovittelussa korostetaan ihmiskeskeistä toimintatapaa. Avainsisältöjä koulutuksessa ovat esimiehen rooli työpaikkojen ristiriitatilanteissa, tieto sovittelumenetelmän eri vaiheista sekä sovitteluharjoitukset.

Ajanhallinnalla mielekkäämpiin työtehtäviin

26.4.2017. keskiviikko, PAMin keskustoimisto, ilmoittautumiset viimeistään 27.3.2017.
Esimies on usein monenlaisten aikatauluhaasteiden ja työtehtävien määrän ristipaineessa. Omaa ajankäyttöään on opittava hallitsemaan, jotta aikaa jäisi esimiehen perustehtävän hoitamiseen. Koulutuksessa keskitytään itsetuntemukseen, suunnitteluun ja työvälineiden hyödyntämiseen ajankäytön hallinnassa. Jokainen osallistuja luo itselleen uuden toimintamallin omaan ajankäyttöönsä, jonka avulla työn kuormittavuus kevenee ja – tehokkuus paranee.

Voimia esimiestyöhön

10.–12.5., paikka tarkentuu, ilmoittautumiset viimeistään 5.4.2017
Johtaa muutosta vai muutoksessa? Johtamistaitojen perusteet ovat muuttuneet käskyistä valmentavaan toimintatapaan. Työntekijöiden vahvuuksien käyttöön ottaminen luo edellytykset menestyvälle työpaikalle. Esimiestyöllä luodaan luottamusta, joka auttaa puhumaan ja ratkaisemaan yhdessä ristiriita- ja konfliktitilanteissa. Innostuminen on sallittua, jopa suotavaa. Oma jaksaminen ja motivaatio ovat akku, joka täytyy aika ajoin ladata. Kurssilla pohditaan ja tehdään harjoituksia valmentavaan johtamiseen ja luodaan hyvää elämää.

Monimuotoisuuden johtaminen

6.–7.9. ja 11.–12.10., PAMin keskustoimisto, ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2017.
Työyhteisöllä on monet kasvot ja toimintatavat. Ikä, sukupuoli, kokemus, kulttuurit muodostavat moniäänisen yhteisön, jossa tarvitaan uutta johtamista. Esimiehen tehtävä on tunnistaa ja hyödyntää monimuotoisuus työyhteisön voimavaraksi. Koulutus antaa laajan ja syvällisen kuvan monimuotoisesta johtajuudesta ja käytännön taitoja arjen tilanteisiin.

Työnohjaus esimiehille

Työnohjaus on koulututun ohjaajan johdolla tehtävää, luottamukseen perustuvaa ryhmätyöskentelyä. Tapaamisissa tarkastellaan esimiehen tehtävää ja roolia sekä tunnistetaan ja käsitellään niihin liittyviä tunteita ja kokemuksia. Ryhmässä olevat saavat vertaistukea omaan työhönsä. Kokoontumiskertoja pidetään useita vuoden aikana, noin kerran kuukaudessa. Lisätietoja kurssisihteeriltämme kurssisihteeri(at)pam.fi.

Aiheeseen liittyvät