Etuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

Erilaiset etuudet voivat vaikuttaa työttömyyskassan maksamaan päivärahaan. Etuudet saattavat vähentää ansiopäivärahan määrää tai estää sen maksun kokonaan.

Ansiopäivärahan maksamisen estäviä etuuksia ovat mm. :
- useat eläkkeet
- sairauspäiväraha (sairauspäivärahan omavastuuajalta ansiopäivärahaa voidaan maksaa)
- äitiys-, isyys- tai vanhempainraha
- kuntoutusraha

Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat mm. :
- osatyökyvyttömyyseläke
- valtion eläkelain mukaiset eläkkeet
- lasten kotihoidon tuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta. Etuus huomioidaan perhekohtaisesti eli myös puolison saama kotihoidontuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi pois työmarkkinoilta.

Ansiopäivärahan maksamiseen eivät vaikuta mm. :
- lapsilisä
- asumistuki
- toimeentulotuki
- vammaistuki
- perhe-eläke

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle