Etuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

Päivitetty: 17.01.2017

Erilaiset etuudet voivat vaikuttaa työttömyyskassan maksamaan päivärahaan. Etuudet saattavat vähentää ansiopäivärahan määrää tai estää sen maksun kokonaan.

Ansiopäivärahan maksamisen estäviä etuuksia ovat mm. :
- useat eläkkeet
- sairauspäiväraha (sairauspäivärahan omavastuuajalta ansiopäivärahaa voidaan maksaa)
- äitiys-, isyys- tai vanhempainraha
- kuntoutusraha

Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat mm. :
- osatyökyvyttömyyseläke
- valtion eläkelain mukaiset eläkkeet
- lasten kotihoidon tuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta. Etuus huomioidaan perhekohtaisesti eli myös puolison saama kotihoidontuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi pois työmarkkinoilta.

Ansiopäivärahan maksamiseen eivät vaikuta mm. :
- lapsilisä
- asumistuki
- toimeentulotuki
- vammaistuki
- perhe-eläke

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle