Muokattu: 05.09.2014 - 11:58

Avainsanat: Työelämä

Hoitovapaan peruminen

Työntekijä saa perustellusta syystä muuttaa aiemmin ilmoittamansa perhevapaan ajankohdan kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen.

Hoitovapaan voi perua ainoastaan todella perustellusta syystä. Perusteltuja syitä voivat olla oleellinen ja ennalta arvaamaton muutos, jota työntekijä ei ole voinut ottaa huomioon tehdessään ilmoitusta vapaan ajankohdasta. Perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi lapsen tai toisen vanhemman vakavaa ja pitkäaikaista sairastumista, kuolemaa taikka lapsen vanhempien erilleen muuttamista tai avioeroa.

Uusi raskaus oikeuttaa keskeyttämääm hoitovapaan. Oleellista on, että syy perustuu, kuten esimerkkiluettelostakin ilmenee, ennalta arvaamattomaan ja olennaiseen muutokseen lapsen hoitamisedellytyksissä.

Uusimmat

Suosituimmat