Jäsenenä kerrytät työssäoloehtoa

Päivitetty: 08.04.2021

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä on työssäoloehdon täyttyminen. Työssäoloehdon tulee täyttyä Palvelualojen työttömyyskassan jäsenyysaikana. Jäsenyytesi toisesta kassasta voidaan myös ottaa huomioon, jos olet kuulunut Palvelualojen työttömyyskassaan ja johonkin toiseen työttömyyskassaan siten yhtäjaksoisesti ja yhteenlaskettuna vähintään työssäoloehdon täyttämiseen vaadittavan ajan.

Työssäoloehtoa kerryttää jokainen vähintään 18 työtunnin kalenteriviikko, jolloin jäsenyys on voimassa. Työssäoloehdon täyttääkseen on oltava palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa.Lisäksi palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, tulee kokoaikatyön palkan olla vähintään 1252 euroa kuukaudessa. Myös palkalliset sairaus- ja loma-ajat kerryttävät työssäoloehtoa, jos niiltä on maksettu palkkaa vähintään 18 tunnilta kalenteriviikkoa kohden.  Ansiopäivärahaan syntyy oikeus, kun työssäoloehdon edellytykset ovat täyttyneet jäsenyysaikana.

Voit kerryttää työssäoloehtoasi myös osa-aika-tai pätkätöillä. Työssäoloehdon tulee kuitenkin täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävistä syistä enintään seitsemällä vuodella. Työssäoloehdon tarkasteluaika voi siis enimmillään olla yhdeksän vuotta ja neljä kuukautta. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää mm. päätoimisen opiskelun, sairauden, asevelvollisuuden, vuorotteluvapaan, lapsen syntymän, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai TE-toimiston kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun perusteella. 

Ansiopäivärahan enimmäisaika riippuu työhistorian pituudesta, joten enimmäisaika voi vaihdella 300, 400 tai 500 päivän välillä. Tästä syystä sinun kannattaa pitää jäsenyytesi voimassa koko ajan. Työssäoloehtohistoriasi myös säilyy työttömyyskassasta toiseen. 

Mikäli kuitenkin olet työtön, mutta et ole työmarkkinoiden käytettävissä kuuteen kuukauteen, eli et ole rekisteröitynyt työnhakijaksi työvoimatoimistossa, eikä sinulla ole työnhaun katkolle hyväksyttävää syytä, 26 viikon työssäoloehtosi vanhenee. Voit siis saada ansiopäivärahaa vasta, kun olet täyttänyt työssäoloehdon uudestaan. Hyväksyttäviä syitä työnhaun katkolle ovat samat edellä mainitut syyt, jotka pidentävät työssäoloehdon tarkasteluaikaa. 

HUOM! Alle 25-vuotiaita koskevat osittain muista poikkeavat säännökset työttömyysetuudesta, lue lisää TE-palveluiden sivuilta

 

Esimerkki työssäoloehdon kertymisestä:

KEVÄT 2020
Opiskelet palvelualalle ja liityt opiskelijajäseneksi. Liiton jäsenyys ei maksa sinulle mitään.

KESÄ 2020
Aloittaessasi kesätyöt liityt varsinaiseksi jäseneksi ja maksat palkastasi jäsenmaksun.

SYKSY 2020
Kesätyösi päättyvät, jatkat opintoja. Päätoimisen opiskelijan ei tarvitse maksaa liiton jäsenmaksua.

KESÄ 2021
Olet jälleen kesätöissä ja maksat palkastasi jäsenmaksun.

SYKSY 2021
Saat keikkatöitä ja maksat jäsenmaksun palkastas.

Valmistuessasi olet työskennellyt opiskeluaikanasi yhteensä kuusi kuukautta ja maksanut samalla jäsenmaksuja. Mikäli sinulla on ollut vähintään 18 työtuntia viikossa, olet täyttänyt työssäoloehdon ja ansainnut näin oikeuden ansiopäivärahaan. Ansiopäivärahaa on mahdollista saada myös keikka-ja osa-aikatöiden ajalta

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia