Muokattu: 11.11.2015 - 09:38

Avainsanat: Vartiointi, Työehdot

Joulun arkipyhät vartiointialalla

Arkipyhät lyhentävät vartiointialan työaikaa seuraavasti:

Itsenäisyyspäivä, jouluaatto, tapaninpäivä ja loppiainen lyhentävät jakson työaikaa, mikäli työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen arkipyhää ja hän ollut töissä työvuorolistan mukaisesti molemmin puolin arkipyhää tai ainakin toisena näistä päivistä, tai mikäli poissaolo on johtunut hyväksyttävästä syystä (työnantajan lupa, sairaus, reservin harjoitus, lomautus, muu hyväksytty syy).

Yksi arkipyhä lyhentää kuukausipalkkaisen työntekijän työaikaa 8 tunnilla. Viitenä päivänä viikossa työskentelevän osa-aikaisen työaikaa lyhennetään suhteutettuna 120 tunnin työaikaan, ja muille osa-aikaisille maksetaan työvuoron mukainen arkipyhäkorvaus enintään 8 tunnilta, mikäli hän on töissä arkipyhänä. Arkipyhän palkka maksetaan KTA:lla.

Arkipyhä annetaan lyhentämällä kyseisen jakson työaikaa työvuoro kerrallaan tai 30.4.2016 mennessä työnantajan määräämänä aikana.
Huomioi sunnuntai- ja erityislauantaikorotukset (TES 30 §) ja se, että arkipyhävapaa on työaikaan rinnastettavaa työaikaa.

Aiheeseen liittyvät