Muokattu: 08.06.2016 - 14:58

Avainsanat: Koulutus

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry on järjestö, joka toteuttaa kulttuuri- ja opintotoimintaa yhdessä jäsentensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. KSL ry ylläpitää KSL-opintokeskusta, joka on valtakunnallinen vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos. KSL-opintokeskuksen oppilaitosluvan ja rahoituksen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Opintokeskuksen toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä.

KSL-opintokeskuksen koulutus pohjautuu järjestöoppimiseen, yhteiskunnalliseen oppimiseen ja kulttuurioppimiseen. Koulutusten ja opintokerhojen sisällöt painottuvat kansalaisaktiivisuuden lisäämiseen, järjestötoiminnan osaamisen kehittämiseen sekä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen.

KSL:n koulutukset 2016

- KSL:n kurssikalenteri
- UUTTA! Syksyn kurssit

Kaikkia kursseja tuetaan. Maksamme osallistumismaksusi kurssille. Sinun maksettavaksesi jää matkakulut.

Aiheeseen liittyvät