Muokattu: 19.11.2018 - 14:13

Avainsanat: Koulutus

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry on järjestö, joka toteuttaa kulttuuri- ja opintotoimintaa yhdessä jäsentensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. KSL ry ylläpitää KSL-opintokeskusta, joka on valtakunnallinen vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos. KSL-opintokeskuksen oppilaitosluvan ja rahoituksen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Opintokeskuksen toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä.

KSL-opintokeskuksen koulutus pohjautuu järjestöoppimiseen, yhteiskunnalliseen oppimiseen ja kulttuurioppimiseen. Koulutusten ja opintokerhojen sisällöt painottuvat kansalaisaktiivisuuden lisäämiseen, järjestötoiminnan osaamisen kehittämiseen sekä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen.

KSL:n koulutukset 2019

Katso kurssitarjonta ja ilmoittaudu: KSL:n kurssikalenteri

Kaikkia kursseja tuetaan. Maksamme osallistumismaksusi kurssille, jos kuulut kurssin kohderyhmään. Kohderyhmä on mainittu kurssin kuvauksessa. Sinun maksettavaksesi jää matkakulut.
Tulosta lista vuoden 2019 kursseista tästä.

Koulutukset 2019

Koulutuksia on vuonna 2019 viestinnästä, henkilökohtaisesta kehittämisestä sekä järjestökoulutuksia. Koulutukset ovat alla listattuna.

VIESTINTÄ


VIESTI SELKEÄSTI
Haluatko oppia viestimään selkeästi ja mukaansa tempaavasti? Oletko sokeutunut omalle tekstillesi? Selkeä viesti on ymmärrettävää ja tavoittaa lukijansa. Koulutuksessa opitaan viestimään järjestön toiminnasta asiallisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Koulutus sopii kaikille, mutta erityisesti järjestötoimijoille, jotka haluavat kehittää kirjallista viestintäänsä. Toteutus: Kaksi iltapäivää ja välitehtävä
Helsinki tiistaisin 26.3. ja 9.4. klo 13–16

KOHDENNETTU VIESTINTÄ SOMESSA
Koulutuksessa käymme yhdessä läpi osallistujien someviestinnän kohderyhmiä ja niiden tehokasta tavoittamista sekä järjestöjen/kampanjoijien somestrategiaa. Tutustumme hyvän julkaisun tekemiseen. Perehdymme somekanavien analytiikkaan sekä maksetun mainonnan hyödyntämiseen osana viestintää. Koulutus sopii kaikille, mutta etenkin kampanjoijille ja järjestöjen someviestinnästä vastaaville. Opi tuottamaan somesisältöä rennosti, mutta tehokkaasti! Toteutus: Kaksi iltaa sisältäen välitehtävän
Tampere 5.2. ja 12.2.
Helsinki 27.8. ja 3.9.

VISUAALISUUTTA VIESTINTÄÄN CANVALLA
Haluatko oppia käyttämään ilmaista Canva-työkalua, jolla voit tehdä näyttäviä somepäivityksiä ja esitteitä? Koulutuksessa tutustutaan maksuttomaan Canvaan, jolla voi tehdä kuvia ja grafiikoita sosiaaliseen mediaan sekä monenlaisia painotuotteita, esimerkiksi esitteitä ja mainoksia. Käymme läpi, miksi visuaalinen viestintä on tärkeää ja missä kaikkialla Canvaa voi käyttää sekä opettelemme ohjelman käyttöä sekä selaimessa että mobiilisovelluksena. Toteutus: Kaksi arki-iltaa sisältäen välitehtävän.
Helsinki 1.10. ja 3.10.2019


HENKILÖKOHTAINEN KEHITTÄMINEN

LÖYDÄ MAHDOLLISUUKSIA ELÄMÄN MUUTOSTILANTEISSA
Opit auttamaan itseäsi ja kaveriasi tehokkaasti eteenpäin elämässä muutosten ja epävarmuuden vallitessa. Pohdimme yhdessä ne hyvät kysymykset, jotka auttavat selviytymään jumiutuneesta tilanteesta. Saat käyttöösi työvälineen, jolla voit toimia ystäväsi, työkaverisi tai läheisesi "koutsi" rasittamatta itseäsi turhaan. Vauhdikas, hauska ja toiminnallinen viikonloppu, joka herättelee luovuuttasi! Toteutus: viikonloppukurssi
Tampere, Ilves-hotelli 23.-24.2.2019

RATKAISUJA JAKSAMISEEN
Opi tunnistamaan ratkaisua kaipaavia solmukohtia omassa elämässäsi. Löydä uusia ja innostavia ratkaisuja lisäämään mielekkyyttä tekemiseesi. Suuntaa tehokkaasti kohti itse asettamiasi tavoitteita ja tee oma elämänpizzasi. Koulutus toteutetaan ryhmässä, jossa jokainen tekee oman elämänsä suunnitelmaa hyödyntäen sopivissa kohdissa ryhmän voimaa. Koko-nainen viikonloppu aikaa tutkiskella omaa elämääsi rennolla otteella "koutsin" ohjauksessa! Toteutus: Viikonloppukurssi
Tampere Ilves-hotelli 19.-20.10.2019

OMAN OSAAMISEN ARVOSTAMINEN
Tunnista oma osaamisesi ja tarkastele tekemiäsi valintoja. Tuntuuko sinusta, että teet työ-tä, jolla ei ole merkitystä? Millaista osaamista sinä arvostat? Ovatko ajatukset omasta osaamisestasi totta? Miten tuntisit olevasi arvokas ja tarpeellinen? Tässä koulutuksessa asetamme asioita vastakkain ja kyseenalaistamme stereotypioita. Nostamme ja oivallamme omia vahvuuksia ja opimme sanoittamaan niitä. Viikonlopun jälkeen tiedät mikä on sinulle totta ja mahdollista.Toteutus: viikonloppukurssi
Tampere Ilves-hotelli 7.-8.9.2019

JÄRJESTÖKOULUTUS

VAIKUTA VALLANPITÄJIIN
Vaikuta vallanpitäjiin -koulutus antaa käytännönläheisiä vinkkejä siihen, miten lobbauksen kohteet kannattaa valita ja miten menestyksellinen lobbauskampanja suunnitellaan. Koulutus antaa eväitä vaikuttavan viestin muotoilemiseen ja tehokkaan lobbausprosessin toteuttamiseen. Koulutus sisältää oppimista edistäviä tehtäviä ja se on suunnattu järjestötoimi-joille. Vaikuta vallanpitäjiin -koulutus käy havainnollisesti läpi, mitä lobbaaminen on, mihin sillä voidaan vaikuttaa - ja miksi sen pitäisi kiinnostaa sinuakin! Toteutus: Yksi lähipäivä (7h)
Tampere 19.1.2019

NÄIN YHDISTYS TOIMII – VAIKUTA YHDISTYKSESSÄ
Yhdistystoiminta on merkityksellistä ja mukavaa yhdessä tekemistä. Alussa voi tuntua kuitenkin hankalalta päästä mukaan toimintaan, kun ei tunne rakenteita eikä toimintatapoja. Tässä kahden illan koulutuksessa tutustumme yhdistystoiminnan periaatteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin. Kun tuntee rakennetta, on helpompi päästä mukaan. Lisäksi ideoimme ja pohdimme omia osallistumisen tapoja, omien vahvuuksien ja osaamisen tuomista mukaan yhteiseen toimintaan. Löydä oma paikkasi yhdistyksesi toimijoiden joukossa! Toteutus: Kahden illan koulutus (yht. 8h)
Helsinki 7.2. ja 7.3.2019
Tampere 10.10. ja 7.11.

YHDISTYSLAIN PERUSTEET - VERKKO
Suomi on yhdistysten luvattu maa. Teemme merkityksellistä ja arvokasta työtä yhdistyksissä toimimalla. Toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt, jotka perustuvat yhdistyslakiin. Tällä verkkokurssilla osallistujat saavat perustiedot yhdistyslain keskeisistä säädöksistä, sekä osaavat hakea jatkossa lisää tietoa toiminnan tueksi. Osallistujat tietävät, miten säädökset vaikuttavat yhdistyksen toimintaan perustamisesta ja toiminnan suunnittelusta mahdolliseen lopettamiseen. Hyvät säännöt turvaavat iloista ja onnistunutta toimintaa!
Toteutus: 5 viikkoa kestävä verkkokoulutus Peda.net-oppimisympäristössä
Koulutusaika: webinaarit klo 17-18 19.3.,26.3.,9.4. ja 16.4.

KÄYTÄNNÖN TAIDOT


ESIINTYMISJÄNNITYS KURIIN JA ESIINNYT RENNOSTI
Tämä 2-osaisen koulutuksen ensimmäinen jakso on tarkoitettu sinulle, joka koet esiintymiseen liittyvän jännityksen estävän itsesi ilmaisemista luontevasti ja rennosti. Tutustutaan jännitykseen ja sen taustalla oleviin asioihin mukavassa tilassa ja ilmapiirissä yhdessä. Päivän päättyessä ymmärrät paremmin jännitystäsi ja jatkat oppimista elämäsi tilanteissa hyödyntämällä jännityksen tuomaa energiaa. Osaat hallita jännitystäsi itse, eikä jännitys hallitse sinua! Toteutus: Kahden illan koulutus (yht. 8h)
Tampere Ilves-hotelli 16.2.2019


JATKO-OSA ESIINTYMISJÄNNITYS KURIIN - KOULUTUKSELLE
Tule harjoittelemaan esiintymistilanteita toisten harjoittelijoiden kanssa. Rakennellaan omaa esitystä, opitaan katso-maan itseämme kuvissa, toimitaan erilaisissa tilanteissa, ylitetään huomaamatta rajoja ja hankitaan vahvaa luottamusta omaan esiintymiseen! Toteutus: viikonloppukoulutus
Tampere Ilves-hotelli 6.-7.4.2019

PUHEENJOHTAJAN JOHTAMISTAIDOT
Vapaaehtoisten johtamistaidoilla onnistut paremmin porukan innostamisessa ja sitouttamisessa. Tutustumme ryhmien toimintaperiaatteisiin, tehtävien jakamiseen ja hyvän johtajan piirteisiin. Löydä itsestäsi osallistava ja jämäkkä johtaja, jota ilman ryhmäsi ei pysty saavuttamaan tavoitteitaan. Toteutus: Viikonloppukoulutus Tampere Ilves-hotelli 8.-9.6.2019

EUROT OJENNUKSEEN
Talouden ymmärtäminen helpottaa järjestön toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Koulutuksesta saat perustiedot siitä, miten järjestön taloutta tulee hoitaa ja millaista on hyvä taloussuunnittelu. Samalla tutustut myös kirjanpitolainsäädäntöön ja järjestön kirjanpitoon. Koulutus sopii pienten järjestöjen taloudenhoitajille ja muille taloudesta vastaaville sekä järjestön koko hallitukselle ja muille taloudesta kiinnostuneille. Toteutus: Viikonloppukoulutus
Helsinki 14.-15.9.2019

Uusimmat

Suosituimmat