Muokattu: 26.01.2016 - 14:28

Avainsanat: Kaupan konttorit, Myymälätyö, Työehdot, Varastot

Kaupan alan arkipyhät

Työaikaa lyhentävät kaupan alalla:

Arkipyhä Lyhennys kokoaikaiselle (tuntia)
Uudenvuodenpäivä perjantai 1.1. 7,5
Loppiainen keskiviikko 6.1. 7,5
Pitkäperjantai perjantai 25.3. 7,5
Toinen pääsiäispäivä maanantai 28.3. 7,5
Vapunpäivä sunnuntai 1.5. Ei lyhennä työaikaa, koska sattuu sunnuntaille
Helatorstai torstai 5.5. 7,5
Juhannuspäivä lauantai 25.6. 7,5
Itsenäisyyspäivä tiistai 6.12.  7,5
Jouluaatto lauantai 24.12. Ei lyhennä työaikaa, koska sattuu lauantaille
Tapaninpäivä maanantai 26.12. 7,5

Kaupan alalla työajan lyhennys voidaan toteuttaa kokoaikaisen työntekijän osalta antamalla vapaapäivä kyseisellä arkipyhäviikolla tai kahtena tätä viikkoa edeltävänä tai kahtena sitä seuraavana viikkona. Vapaapäivä voidaan myös antaa sillä tasoittumisjaksolla, jolle edellä mainittu päivä sattuu. Osa-aikatyöntekijän työajan lyhennys tai rahakorvaus lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä. Esimerkki: sovittu viikkotyöaika 30 t : 5 =6 tuntia.
Lyhennys voidaan toteuttaa maksamalla lyhennystä vastaava rahakorvaus tai antamalla lyhennystä vastaava palkallinen vapaa-aika lyhennysjakson aikana. Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen edellyttäen, että työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään kuukauden. Itsenäisyyspäivän työajan lyhennykseen työntekijä on oikeutettu jos työsuhde on kestänyt 6 työpäivää ennen itsenäisyyspäivää.

Korvaukset työnteosta arkipyhinä ja niiden aattoina

Loppiaisen aattona, kiirastorstaina, helatorstain aattona, juhannusaattona, pyhäinpäivän aattona, jouluaattona sekä uudenvuodenaattona, myymälän ollessa auki kello 18 jälkeen tehdystä työstä maksetaan lauantailisän suuruinen aattolisä.

Sunnuntaina tai kirkollisena juhla- itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehdystä työstä maksetaan 100% korotettu palkka.

Muita määräyksiä liittyen arkipyhiin

Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä saa teettää työtä vain, jos siitä on työsopimuksella sovittu tai työntekijä antaa siihen erikseen suostumuksensa.

Sunnuntaityön teettämisessä noudatetaan tasapuolisuutta ottaen erityisesti huomioon työntekijän ammattitaito, osaaminen ja soveltuvuus.

Aiheeseen liittyvät