Muokattu: 05.11.2014 - 10:42

Avainsanat: Kansainvälinen toiminta ja ulkomaat

Kaupan alan sosiaalidialogi

Euroopan Unionissa kaupan alan kolmikantaiseen neuvotteluun osallistuvat komission edustajan lisäksi työnantajajärjestö EuroCommerce ja työntekijäjärjestö Uni Europa Commerce. Kukin työmarkkinajärjestö kutsuu jäseniään kokouksiin 3-4 kertaa vuodessa.

PAM on ollut aktiivisesti mukana dialogeissa pitkään. Myös ”vastapelurimme” Kaupan liitto aktivoitui ja on katkon jälkeen vuodesta 2013 myös osallistunut aktiivisesti. Pohjoismaat ovat yleisestikin aktiivisia dialogissa ja pohjoismaisilla kaupan alan työntekijäliitoilla on Nordiska Handelsin kautta yhteisesti palkattu koordinoija dialogissa joka huolehtii asioiden esivalmisteluista, tiedottamisista ja lobbaamisista.

Dialogi järjestäytyy kahden vuoden välein, nykyinen puheenjohtaja on ruotsin työnantajaliiton edustaja Anna Wedin. Puheenjohtajuus vuorottelee työnantaja- ja työntekijäliittojen välillä. Toimintasuunnitelma uusitaan aina puheenjohtajuuden vaihtuessa ja tällä hetkellä on käynnissä projekteja liittyen alan koulutus ja osaamistarpeisiin, alan työllisyysnäkymiin, erityisesti nuorten alalle tulemiseen ja pysymiseen terveyteen ja turvallisuuteen kaupan työpaikoilla jne. Hankkeiden jalkauttamiseen kotimaassa odotetaan nyt tehostumista kun Kaupan Liitto on mukana Euroopan tason sopimisessa.

Aiheeseen liittyvät